Obsah

Lepil: Pokusy s piezoměničem

Novobilská: Mechanické vlastnosti kapalin a plynů demonstrované pomocí improvizovaných prostředků plastových láhví

Kušnerová: Školský pokus jako rekonstrukce fyzikálního historického experimentu

Hrdý: Tři školské pokusy

Rauner: Několik demonstračních pokusů z magnetismu

Bednařík: Odhad reakční doby z volného pádu

Novotný, Špulák: Experimenty se „Vzduchovou dráhou“ připojenou na PC

Stach, Šerý: Rotační energie a okamžitá rychlost na vozíčkové dráze

Trna: Několik pokusů

Černá: Rozklad světla vodním hranolem

Bdinková, Šimečková, Bobek: Hrajeme si s fyzikou

Nováková: Využití hračky „jeřáb“ při zavádění pojmů: práce, výkon, energie

Patč: Dva školské pokusy

Pelcová: Bernoulliho rovnice

Ondrušek: Kouzelný hřeben

Duhajský: Vztlaková síla a chování tělěs v kapalině

Hejný: Jednoduchá buzola

Lánský: Odstředivá síla

Votruba: Fyzika na špičce jehly

Macek, Macková: Hydraulický lis – louskáček na ořechy

Miosgová: Hustota kapalin

Kluiber, Hudec, Němec: Oscilátor se slanou vodou: ukázka oscilací s rostoucí amplitudou

Slabá: Spadnou současně?

Cvachová: Vnitřní energie – pohyb částic v látce

Hofrichter: Měření doby dozvuku ve školní třídě

Slabý: Magnetické kleště

Šmíd: Kartotéka videopokusů, magnetická hystereze

Mařík: Vznik točivého magnetického pole a jeho působení na magnetku

Podlahová: Laboratorní práce: Určení povrchového napětí vody pomocí objemu jedné kapky

Vojkůvková: Několik jednoduchých pokusů s ekologickou tematikou

Kaštilová: Co je těžší?

Zahrádka: Harmonické kmity (demonstrace na počítači ve FAMULU a pomocí ISESPRO)

Bezděk, Suk: Model heliostatu

Týř: Periodická soustava prvků z hlediska mezipředmětových vztahů fyziky a chemie

Baník, Baník: Elektromotor tentokrát absolutne jednoduchý

Rakovská, Gál: Je voľný povrch vody pružný aj zdola?

Koubek, Pecen, Horňanský: Kmitanie magnetky v homogénnom magnetickom poli

Belluš: Vodič s prúdom v magnetickom poli. Jednoduchý „elektromotor“

Elbanowska: Dóswiadczénia z fizyki dla dzieci najmłodszych

Tabaszewski: Pole magnetyczne wokół przewodnika, przez który płynie prąd. Indukcja elektromagnetyczna

Trzebuniak: Zestaw do demonstracji prawa Pascala i innych zjawisk hydrostatycznych

Miliskiewicz: Zjawiska cieplne i nie tylko w dóswiadczeniach

Turło, Wrzeszcz, Turło, Karbowski: Absorpcja promieniovania ultrafioletowego (UV) w róznych materiałach

Caletka: Dva pokusy

Houdek: Paramagnetika a diamagnetika ve školním pokusu

Rojko: Pokusy s plyny

Svoboda: Pokusy s jednoduchými prostředky

Svoboda: Několik netradičních pokusů s polovodičovými součástkami

Mandíková: Dva pokusy

Eiseltová, Zinburg: Stirlingův stroj

Teplanová: Škola hrou a hra školou

Brockmayerová-Fenclová, Drozd: Pokusy s vejci

Ohlasy na Veletrh nápadů učitelů fyziky