Vztlaková síla a chování těles v kapalině

Duhajský, J.:

Potřeby: Čerstvé vejce, průhledná nádoba, sůl, voda, lžíce.

Příprava a provedení: Do nádoby nalejeme vodu a dáme do ní vejce. Pokud je čerstvé, klesne ke dnu. Nasypeme do nádoby větší množství soli. Postupným rozpouštěním soli (mícháním) dosáhneme toho, že vejce se bude v roztoku vznášet a posléze se částečně vynoří nad hladinu.

Vysvětlení: Vztlaková síla v kapalině závisí na hustotě kapaliny. Čerstvé vejce má větší hustotu než voda, proto klesne ke dnu nádoby. Rozpouštěním soli dosáhneme nejprve stavu, kdy se vejce vznáší (hustota vejce se rovná hustotě roztoku), a později částečného vynoření vejce nad hladinu (hustota roztoku je větší než hustota vejce).

Poznámky: Míchání nesmí být příliš intenzivní (roztok zneprůhlední). Je vhodné nechat provádět pokus žáky v několika skupinách. Pokud není vejce čerstvé, vynoří se už v čisté vodě.