Několik jednoduchých pokusů s ekologickou tematikou

Iva Vojkůvková

Jednoduchost těchto pokusů spočívá jak v použitých pomůckách, tak v námětu. Provedení těchto pokusů může oživit výuku nebo posloužit pro domácí „projekty“ žáků ZŠ, resp. nižšího gymnázia. Studenti se přitom naučí plánovat experiment, vést o něm záznamy a vyvozovat závěry ze zjištěných výsledků. O potřebě ekologické výchovy netřeba zde diskutovat

1. Sledování znečištění ovzduší.

    

Potřeby: velká a menší plechovka, kartón, vazelína, izolepa, dřevěný stojan asi 1 m vysoký.

Provedení: Na stojan upevníme v prvním případě větší plechovku dnem dolů a dovnitř umístíme kartón příslušného tvaru potřený vazelínou případně misku s vodou. Ve druhém případě upevníme na stojan dnem vzhůru menší plechovku omotanou izolepou (tak, aby lepící plocha byla „navrch“). V obou pokusech můžeme z množství „nachytaných“ částeček prachu za určitou dobu usuzovat na znečištěni ovzduší (je možno porovnat různá stanoviště atp.)

2. Sledování znečištění ovzduší.

Potřeby: nylonové punčochy, rám z kartónu asi 30 x 30 cm, drátěné ramínko na šaty, několik gumiček, lupa.

      

Provedení: Do rámu upevníme nepoškozenou část nylonové punčochy a na stojanu (předchozí pokus) umístíme ven. Na drátěné ramínko napneme několik gumiček (dle potřeby ramínka zformujeme) a opět umístíme ven. Lupou sledujeme změny na nylonu i pryži vyvolané chemickými látkami v ovzduší.

3. Hospodaření s vodou.

Potřeby: odměrné nádoby dostupné v domácnosti (krabice od mléka, kelímek od jogurtu atd.), stopky.

Provedení: S jednoduchými odměrnými nádobami a stopkami (hodinkami) je možno provést řadu pokusů. Dá se např. zjistit, jakou ztrátu znamená kapající kohoutek, kolik vody odteče při tříminutovém čištění zubů atd. Ve škole je možno měření zpřesnit užitím kalibrovaných nádob (kádinky, odměrné válce).

4. Únik tepla v bytě.

Potřeby: proužek jemného papíru či látky, plánek bytu s vyznačením oken a dveří.

Provedení: Přidržením proužku u okna i dveří zjistíme z jeho pohybu proudění vzduchu (tedy únik „tepla“). Pokus provádíme v chladném období, kdy se v bytě již topí.

5. Spalovací motory.

Potřeby: stará bílá ponožka, automobil

Provedení: Na studený výfuk automobilu navlékneme ponožku. Na jednu minutu zapneme motor (k výfuku se nyní samozřejmě neskláníme), pak počkáme na vychladnutí výfuku a ponožku sejmeme. Výsledek je zřejmý.