Vznik točivého magnetického pole a jeho působení na magnetku

V. Mařík

Potřeby: 6 ks cívek - 600 závitů, 6 ks jader cívek (obojí ze soupravy SET III), 3 ks tyčových magnetů, magnetka (obojí ze žákovských souprav pro magnetismus), válcové pouzdro z plexiskla, dvě dřevotřískové desky o rozměrech cca 250 x 250 mm, plech z měkké oceli cca 3 x 100 x 300 mm, 4 vodiče.

Příprava a provedení: cívky se upevní na obě dřevotřískové desky tak, aby osy jejich jader svíraly úhel 120 stupňů. Na jedné desce je v průsečíku těchto os střed plexitového válce s vloženými tyčovými magnety. Válec je upevněn tak, aby se mohl volně otáčet podle své osy, jádra cívek musí být zajištěna proti posunutí a musí být co nejblíže u válce, ale při otáčení válce se ho nesmějí dotýkat. Na druhé desce je v průsečíku os jader cívek střed magnetky, která se může volně otáčet.

Jedním vodičem, který představuje nulový vodič třífázového rozvodu, spojíme na obou deskách vždy jeden konec vinutí všech tří cívek a potom spojíme takto propojené cívky na obou deskách a spojíme příslušné fáze. Cívky na každé desce jsou spojeny „do hvězdy“. Vzdálenost mezi deskami by měla být taková, aby otáčející magnety nepůsobily bezprostředně na magnetku. Proto je vhodné odstínit nežádoucí magnetické pole plechem z měkké oceli. Pokud je vše správně sestaveno, stačí otáčet plexitovým válcovým pouzdrem, kde jsou vloženy tři tyčové magnety se souhlasně orientovanými póly. Magnetka se na druhé desce bude také otáčet

Vysvětlení: při tomto pokusu lze například změnit smysl otáčení magnetky záměnou fázových vodičů. Takto je možno vysvětlit vznik otáčivého magnetického pole.