Využití hračky "jeřáb" při zavádění pojmů: pohyb, práce, výkon, energie.

Nováková J.:

Potřeby:

Hračka jeřáb, 2x el. článek 1,5 V, měřítko, stopky, závaží, avomet, měřící hroty.

Příprava a provedení:

Žáci měří potřebné hodnoty veličin a sestavují úlohy sami.

Demonstrace (využití pro 7. ročník)

Pohyb tělesa

Pohyb i klid tělesa jsou relativní - volba vztažné soustavy, např. jeřáb - Země, jeřábník - výtah.

Rozdělení pohybů:

a) podle způsobu přemístění

- posuvný (translační), např. kladka po výložníku (ramenu) - otáčivý (rotační), např. výložník

b) podle tvaru trajektorie

- přímočarý, např. hák při zvedání břemena - křivočarý, např. hák při uvedení výložníku do pohybu

c) podle rychlosti

- rovnoměrný, např. kabina výtahu

- nerovnoměrný, např. posuv celého jeřábu.

Využití pro řešení příkladů použitím vzorců pro dráhu, rychlost, čas. Např. určení průměrné rychlosti pohybu kabiny výtahu, určení doby potřebné k přemístění předmětu za určitých podmínek a určení dráhy, po které se pohybuje přemisťovaný předmět za určitých podmínek.

Demonstrace (využití pro 8. ročník)

Využití pro řešení příkladů použitím vzorců pro práci, výkon, energii. Např. určení práce vykonané při zvednutí předmětu do určité výšky, určení výkonu jeřábu, určení polohové (potenciální) energie.

Demonstrace (využití pro 9. ročník)

Využití pro řešení příkladů použitím vzorců pro el. odpor, el. práci, el. příkon z naměřených hodnot proudu a napětí pro elektromotorek. Využití při opakování, shrnutí učiva od 6. ročníku, např. fyzikální veličiny, vzorce, aplikace zákonů (např. zákona setrvačnosti, zákona zachování energie).