Vodič s prúdom v magnetickom poli. Jednoduchý „elektromotor“.

Martin Belluš

Potreby: Batéria 4,5 V, ľubovoľný permanentný magnet, izolovaný drôt (priemer do 1 mm, dĺžka asi 40 cm).Príprava a realizácia: Z drôtu spravíme obdĺžnikovú cievku (asi 4 krát 2 cm) tak, aby začiatok a koniec tvorili jej „samonosnú“ os. Jeden koniec "osky" odizolujeme, z druhého odstránime izoláciu len čiastočne. Póly batérie upravíme tak, aby sme vytvorili ložiská pre samonosnú cievku (rotor). Do blízkosti položíme magnet, cievka sa nachádza v jeho magnetickom poli. Ak položíme cievku do ložisiek tak, aby ňou prechádzal prúd, pôsobí na ňu dvojica síl, ktorá má otáčavý účinok. Pootočením sa stratí kontakt v jednom ložisku a cievka sa ďalej otáča len zotrvačnosťou do okamihu, keď sa kontakt obnoví a všetko sa opakuje. Pri troške šikovnosti takto realizujeme jednoduchý demonštračný elektromotor. Približovaním magnetu môžme dokonca meniť jeho otáčky.

Vysvetlenie: Ak sa priamy vodič dĺžky  nachádza v magnetickom poli indukcie  a prechádza ním prúd , pôsobí naň sila . Jej smer určuje Flemingovo pravidlo ľavej ruky (známe na SŠ). Na obdĺžnikový závit (resp. cievku s  závitmi) pôsobia sily ako je to naznačené na obrázku. Sily  a  ležia na jednej vektorovej priamke, sily  a  tvoria dvojicu síl s otáčavým účinkom.