Kouzelný hřeben

Ondrušek, V.

Potřeby: láhev od limonády, korková zátka, jehla na šití, sklenice od hořčice, hřeben, kleště

Příprava a provedení: Pomocí kleští vetkněte do zátky jehlu ouškem dovnitř a potom zátku zasuňte do hrdla láhve. Na špičku jehly usad'te obrácenou sklenici. Hřebenem si pročešte vlasy a potom jej položte na dno obrácené sklenice. Přibližte ke konci hřebenu prst. A hle, hřeben se otáčí za prstem.

Vysvětlení: Prst, přisunutý k nabitému hřebenu, se nabije opačným nábojem než hřeben (elektrostatická indukce). Proto se hřeben přitahuje k prstu V prstu indukovaný souhlasný náboj je odveden do země. Pozor, po pokusu vytáhněte jehlu ze zátky.

 Nerozumný skládacf metr

Potřeby: skládací metr, zápalka, nůž, skleněná láhev (např. od mléka)

Příprava a provedení: Seřízněte zápalku a zasuňte ji doprostřed skládacího metru (u značky 50 cm). Nyní metr na koncích mírně zahněte do oblouku. Hlavičku zápalky položte na hrdlo láhve a zvětšováním nebo zmenšováním oblouku se snažte metr uvést do rovnováhy. Trochu si pohrajte, určitě se to podaří.

Vysvětlení: Zajímavý výsledek! Skládací metr zahnutý do oblouku má těžiště uvnitř oblouku. Při vhodném nastavení v místě, kde se nachází hlavička zápalky. A jak už určitě víte, těleso podepřené v těžišti je v rovnováze. Je to velmi poučný a názorný pokus!

Obrácený plovák

Potřeby: dvě zkumavky nebo lékovky

Příprava a provedení: Sežeňte si dvě zkumavky nebo lékovky, které do sebe zapadají (ne moc těsně). Větší zkumavku naplňte vodou a zasuňte do ní asi do poloviny menší zkumavku. Nyní celek obraťte a držte pouze vnější (větší) zkumavku. Co pozorujete? Vnitřní zkumavka se vtáhne sama dovnitř. Jak tento jev vysvětlit?

Vysvětlení: Když vyléváme vodu z láhve, vniká dovnitř náhradou za vyteklou vodu vzduch. U „obráceného plováku“ vzduch nemůže unikat podél stěn. Vniká proto středem a tlačí s sebou i vnitřní zkumavku. Zamyslete se nad tím, které síly nedovolují vzduchu pronikat do vnější zkumavky (povrchové napětí, tření o stěny, kapilární síly).

Kouzelné vajíčko

Potřeby: půllitrová láhev od mléka, natvrdo uvařené a oloupané vajíčko, proužek novinového papíru (asi 10 cm), zápalky, elektrický nebo plynový vařič, voda

Příprava a provedení: Proužek papíru zapalte, vhoďte do láhve a na hrdlo co nejrychleji položte připravené vajíčko špičkou dovnitř. A teď' už pozorně sledujte překvapující chování vajíčka. To nejdříve na hrdle nadskakuje, poté je vtlačeno celé do láhve!

Vysvětlení: Při hoření papíru se vzduch v láhvi zahřívá, zvětšuje svůj objem a uniká z láhve. Jakmile hoření skončí, tlak plynů v láhvi začne klesat. Vejce je proto větším vnějším tlakem vzduchu vtlačeno dovnitř. A jak dostat vajíčko z láhve opět ven? Láhev obraťte a zahřejte ji proudem horké vody. Zvýšeným tlakem plynů v láhvi je vajíčko vytlačeno ven. Pokus se vám bude lépe dařit, když hrdlo natřete stolním olejem. Navrhněte způsob, jak dostat vařené a oloupané vejce do láhve a potom z láhve bez použití plamene.

Návod: využijte horkou a studenou vodu. Mnoho úspěchů v bádání!

 Koruna na hrotu jehly

Potřeby: dvě korkové zátky, láhev od limonády, mince, jehla, dva stejné kapesní nože, kleště

Příprava a provedení: Do korkové zátky udělejte opatrně nožem zářez a do něho zasuňte minci. Do zátky zapíchněte souměrně dva stejné kapesní nože. Do druhé zátky vetkněte pomocí kleští jehlu ouškem dovnitř. Zátku s jehlou zasuňte do hrdla láhve. Korunu nyní usad'te na hrot jehly.

Vysvětlení: Koruna stojí na hrotu jehly, protože těžiště celku (mince, zátka, nože) leží pod opěrným bodem. Podobných pokusů existuje celá řada. Pokuste se sami nějaký vymyslet a sestavit!