Laboratorní práce: Určení povrchového napětí vody pomocí objemu jedné kapky.

V. Podlahová

Potřeby: injekční stříkačka, posuvné měřítko, malá nádobka, voda nebo jiná kapalina, teploměr (teplota pro hustotu vody)

Postup práce:

-několikrát změříme posuvným měřítkem průměr výtokové  trubičky

-do stříkačky natáhneme měřitelný objem kapaliny

-vykapáváme kapalinu po kapkách a ty odpočítáváme

-po vykapání známého objemu V zaznamenáme počet kapek n

-opakujeme několikrát a zaznamenáváme do tabulky

-z každého měření vypočítáme objem jedné kapky

-z průměrné hodnoty  dále vypočítáme povrchové napětí vody

označení veličin:

 - hustota kapaliny                                            n - počet kapek

F - síla povrchového napětí                                  G - tíha kapky

V - objem vykapané kapaliny                                - objem jedné kapky

g - tíhové zrychlení                                                - povrchové napětí

d - průměr otvoru

odvození vztahu:

                                                                                        

                                                                           

                                                                           

                                     

                                      .

Poznámky: Tuto úpravu práce volím proto, že hmotnost jedné kapky se pracně a zdlouhavě určuje - je potřeba mít celkem přesné laboratorní váhy a navíc je vážení náročné na čas. Proto jsem použila umělohmotnou nádobku od injekční stříkačky na jedno použití. Lze na ní lehce zjistit nabraný i vykapaný objem kapaliny. Výsledky měření jsou celkem dobré.

V první části práce měříme popsanou metodou povrchové napětí vody, v druhé části měříme povrchové napětí jiné kapaliny pomocí povrchového napětí vody z objemu 30 kapek.