logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
 

Připravované akce

Nabídka přednášek

Uskutečněné akce

Den s fyzikou, 29. 5. 2008 - program
Soustředění v Sušici, 7.-9. 3. 2008 - fotky
Seminář v Deutsches Museum v Mnichově, 7. - 11. 1. 2008 - 1. den, 2. den, 3. den, 4. den
Vánoční besídka, 20. 12. 2007 - fotky
Soustředění řešitelů FO a MO 2007 – pozvánka program 1. ročník program 3. ročník
průvodní dopis program 2. ročník program 4. ročník
Seminář Fyzika na základní škole v německém Fyzikálním centru v Bad Honnef, 19. - 23. 11. 2007
- 1. den 2. den 3. den 4. den
Moderní trendy v přípravě učitelů 3 (26. - 28. 4. 2007) - podrobnosti
Doktorandi na Špičáku, 30. 1. - 1. 2. 2007 - fotky
Celostátní kolo fyzikální olympiády (kat. A) 2006 v Plzni - fotky
Setkání ředitelů a učitelů, 20. 12. 2005 - fotky
Exkurze z fyziky, Šumava 14. dubna 2005 - fotografie (poděkování patří Kateřině Vítámvásové)
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 2 (konference s mezinárodní účastí, Srní 28.-30. dubna 2005)
ISBN sborníku z konference 80-7043-418-X
obsah sborníku reportáž z průběhu konference příspěvky a prezentace
texty písní závěry z konference šablona
fotografie z průběhu seznam účastníků program
pozvánka s přihláškou poznámky RNDr. Jana Maršáka, CSc. k závěrům z konference
Soustředění k fyzikální olympiádě 6.9.2004 - fotky
Krajské kolo FO kat. E – 14. května 2004 - fotky
Krajské kolo FO kat.B, C a D – 23.dubna 2004 - fotky
Celostátní kolo fyzikální olympiády (kat. A) 18.-21.3.2004 v Mladé Boleslavi - fotky
Setkání ředitelů a učitelů 13. 11. 2003 - fotky
Pozorování přechodu Merkuru přes Slunce 7. 5. 2003 - popis, fotky
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky (konference s mezinárodní účastí, Srní 24.-26. dubna 2003) - fotky
Celostátní kolo fyzikální olympiády 2003 - fotky
Celostátní kolo fyzikální olympiády 2002 - výsledky, fotky
Soutěž diplomových a vědeckých prací 2001 - výsledky, fotky
Setkání ředitelů a učitelů 13.12.2001 - fotky
Letní škola fyziky 2001 - fotky
Veletrh nápadů učitelů fyziky 1 - 29.-30. 8. 1996 - obsah sborníku
Konference o vyučování astronomie - Plzeň - září 1965 - fotky
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023