logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Rigorózní zkoušky a titul PhDr.

Rigorózní řád FPE
Podmínky rigorózního řízení na katedře obecné fyziky
Okruhy z pedagogiky
Okruhy z psychologie
Okruhy z filozofie

Obhájené rigorózní práce

r. 2014
doc. Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D. - DOWNLOAD
Mgr. Jana Rejlová - Badatelská metoda ve výuce fyziky na základní škole: DOWNLOAD
r. 2011
Ing. Ota Kéhar - Využití katalogů astronomických objektů ve výuce: DOWNLOAD
Mgr. Václav Kohout - Mezipředmětové výukové téma Barvy kolem nás: DOWNLOAD
Mgr. Lenka Prusíková - Projektová výuka ve fyzice na základní škole - "po stopách" astronomů na našem území do konce 16. století: DOWNLOAD
Mgr. Zuzana Suková - Projektová výuka poznatků z astronomie ve středoškolské fyzice se zaměřením na oblast Keplerových zákonů: DOWNLOAD
r. 2010
Mgr. Hana Bretfeldová - Výuka fyziky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ, 1. místo na celostátní soutěži rigorózních prací: DOWNLOAD
Mgr. Kateřina Maunová - Žákovské představy a pojetí učiva: DOWNLOAD
Mgr. Martin Tomáš - Nauka o dielektrikách ve středoškolské fyzice a v základním vysokoškolském kurzu, 2. místo na celostátní soutěži rigorózních prací: DOWNLOAD
Mgr. Václav Meškan - Metodika tvořivé výuky fyziky na SŠ: DOWNLOAD
r. 2009
Mgr. Zdeňka Kielbusová - Motivizace a aktivizace ve výuce fyziky: Experimenty s plyny: DOWNLOAD
Mgr. Jaroslav Jindra - Experiment jako motivační prvek ve výuce mechaniky kapalin na základní škole: DOWNLOAD
Mgr. Pavel Kratochvíl - Tvorba elektronických modelů pro výuku fyziky - Vítězství v celostátním kole soutěže rigorózních prací: DOWNLOAD
r. 2008
Mgr. Jitka Soukupová - Školní a volnočasové aktivity vedoucí ke zvyšování zájmů žáků o fyziku: DOWNLOAD
Mgr. Irena Vlachynská - Historie a experiment jako motivační prvek ve výuce magnetismu: DOWNLOAD
Mgr. Tomáš Mohler - Coriolisova síla: DOWNLOAD
r. 2007
Mgr. Pavel Masopust - Možnosti počítač. podpory výuky fyziky: stáhnout
Mgr. Jan Nedoma - Využití distančn. vzdělávání při výuce astronomie (Sluneční soustava): DOWNLOAD
Mgr. Eva Grausová - využití multimediálních prezentací ve výuce o planetách slun. soustavy na střední škole: DOWNLOAD
Mgr. et Mgr. Jan Duršpek - Moderní termodynamika v chemických a biologických systémech
Mgr. Jana Drhová - Prezentace astronomických poznatků s využitím programu Power Point
Mgr. Jakub Schwarzmeier - Počítačové modelování pohybu astronomických objektů: DOWNLOAD
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...