Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 2 – Rámcové vzdělávací programy

Srní, 28.–30. dubna 2005

Příspěvky a prezentace

Coufalová (ZČU Plzeň): Reagují fakulty připravující učitele na vznik RVP?

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Dvořák (UK Praha): O co a jak se snažíme v přípravě učitelů na MFF UK

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Havel (ZČU Plzeň): Možnosti ověřování platnosti Maxwellových rovnic

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Hejnová (UJEP Ústí nad Labem): Hodnocení znalostí a dovedností žáků ZŠ z hlediska přípravy školních vzdělávacích programů

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Hosnedl (Gymnázium Plzeň): Využití počítačů ve výuce fyziky

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Hubeňák (UHK Hradec Králové): Patří programování do výbavy současného učitele fyziky?

prezentace

příspěvek

vše (zip)

Jánský ( Kladno): Interaktivní tabule a její využití v hodinách fyziky

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Jindra (ZČU Plzeň): Softwarové inženýrství při realizaci počítačem podporované výuky

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Kekule (UK Praha): Jakou mají studenti gymnázia představu o některých jevech a pojmech molekulové fyziky a termiky

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Kolářová (UK Praha): Příprava budoucích učitelů fyziky na tvorbu školních vzdělávacích programů

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Koudelková (UK Praha): Projekt Heuréka pro současné i budoucí učitele

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Králík (UJEP Ústí nad Labem): Zdroje nedorozumění ve výkladu kvantové mechaniky

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Lorenzová (Gymnázium Plasy): Boltzmann a jeho konstanta

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Maršák (VÚP Praha): Rámcové vzdělávací programy (RVP) pro základní a gymnaziální vzdělávání

prezentace

příspěvek

vše (zip)

Miňhová (ZČU Plzeň): Psychologie a výuka fyziky

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Obdržálek (UK Praha): Hudební ladění ušima fyziky

program

příspěvek

přílohy (zip)

Petřík (ZČU Plzeň): Realizace vybraných fyzikálních experimentů zvukovou kartou počítače

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Prokšová (ZČU Plzeň): Náměty pro seminář talentovaných studentů fyziky na gymnáziu

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Rancová (G Rokycany): Praktické poznatky z tvorby ŠVP na Gymnáziu Rokycany

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Randa (ZČU Plzeň): Astronomické webové stránky astro.pef.zcu.cz − pomůcka pro výuku a přípravu učitelů na školách a pro astronomickou olympiádu

prezentace

příspěvek

vše (zip)

Rauner (ZČU Plzeň): Nové učebnice fyziky pro základní školy a možnosti jejich využití v RVP

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Schwarzmeier (ZČU Plzeň): Mnohatělesové simulace a jejich využití při studiu fyziky

prezentace

příspěvek

vše (zip)

Sklenář (Srní): Klostermannové

prezentace

příspěvek

vše (zip)

Svoboda (UK Praha): Některé výsledky celostátního výzkumu „Vztah žáků ZŠ a SŠ k vyučování obecně a k vyučování fyzice“

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Šafránek (ČŠI Karlovy Vary): Výsledky přírodovědné gramotnosti mezinárodního výzkumu PISA

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Štefl (MU Brno): Vševlnový charakter astrofyziky ve výuce fyziky

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Šťastná (Gymnázium Ústí nad Labem): Diagnostika prekonceptů vybraných společných pojmů mezi chemií a fyzikou na ZŠ

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Tesař (JU České Budějovice): Některé možnosti výuky akustiky

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Trna (MU Brno): Mezioborová didaktika přírodovědy a RVP

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Trojánek (Gymnázium Velké Meziříčí): Gymnaziální fyzika

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Volf (UHK Hradec Králové): Úkoly didaktiky fyziky v České republice na začátku 21. století

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Volf (UHK Hradec Králové): Didaktika fyziky ve studiu učitelství

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Vybíral (UHK Hradec Králové): Fundamentální experimenty ve fyzice

prezentace

příspěvek

obojí (zip)

Zajac (předseda JČMF): Mezinárodní rok fyziky 2005

prezentace

příspěvek

obr. (zip)

Zoubek (28. Plzeň): Zkušenosti z pilotáže RVP pro základní vzdělávání ve fyzice

prezentace

příspěvek

obojí (zip)