logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Výsledky Soutěže diplomových a vědeckých prací

- konané na Katedře obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU ve dnech 26-27.4.2001

Sekce experimentální:

 1. Vítězslav Straňák (PF JU) - Studium plamene šlírovými a interferometrickými metodami
 2. Petra Bláhová (FPE ZČU) - Aktivita Slunce - porovnání amatérských a profesionálních pozorování
 3. Mgr. Václav Motyčka (MFF UK) - Využití pozitronové anihilační spektroskopie ke studiu volných objemů v makromolekulárních sytémech

Sekce energetická:

 1. Ing. Gabriel Böszörmenyi (FS ČVUT) - Využití hydrogeotermálního potencionálu Košické kotliny
 2. Ing. Pavel Samek (FS ČVUT) - Zařízení pro sušení uhlí
 3. Ing. Martin Beránek (FS ČVUT) - Metoda výpočtu tvaru lopatky rotoru turbíny v nezatíženém stavu Metodou konečných prvků

Sekce didaktická:

 1. Mgr. Petr Švec (FPE ZČU) - Netradiční pokusy z fyziky
 2. Miroslav Jílek (MFF UK) - Pokusy s jednoduchými pomůckami ve středoškolské výuce fyziky
 3. Soňa Bendíková (UK Bratislava) - Fyzikálné pokusy na internete

Sekce teoretická:

 1. Mgr. Olga Nováčková (PedF Ústí n. Labem) - Fotosyntéza a stres
 2. Marek Česal (FPE ZČU) - Zpracování vybraných výsledků pozorování získaných při úplném zatmění Slunce v roce 1999
 3. Mgr. Simona Hluší (MFF UK) - Parametrická rezonance aneb Fyzika na houpačce

Zvláštní ocenění:

 • Mgr. Martina Lauková (UK Bratislava) - za zpracování netradičního středoškolského učiva - Jednoduché pokusy s optickým vláknem
 • Zdeněk Navrátil (PřF Brno) - za didaktický projekt počítačem podporované výuky na VŠ - Programové vybavení pro výuku moderních fyzikálních metod měření
 • Jiří Kvapil (PřF Olomouc) - za systematické komplexní zpracování tématu - Metody měření náboje elektronu
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...