logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Seminář v Bad Honnef 2007

předchozí den
další den

reportáž z úterý 20. listopadu 2007

V pondělí odpoledne začal program informací o Nadaci manželů Heraeusových a dvěma plenárními přednáškami věnovanými výuce fyzikálních poznatků na 1. stupni škol. Podle jednoho z mnoha zajímavých údajů se od roku 1975 podíl poznatků z fyziky a chemie v rámci přírodovědy snížil z 50 % na pouhých 20 %. Naopak podíl poznatků z biologie odpovídajícím způsobem vzrostl. Není to počátek problémů s nedostatkem absolventů fyzikálních a chemických oborů? Večerní přednáška pak přinesla strhující podívanou na krásné fotografie všech optických jevů v atmosféře doprovázenou skvělým výkladem prof. Michaela Vollmera z Univerzity Brandenburg a třičtvrtěhodinovým videem nejrůznějších projevů svrchního a spodního zrcadlení, tedy tzv. faty morgány.
Úterní program probíhal v pracovních sekcích a vzhledem k našemu zastoupení jsme se mohli seznámit se všemi sekcemi. První sekce byla věnována fyzikálním experimentům vhodným pro žáky 1. stupně a byla zasazena do rámce adventního příběhu. Ve velmi přátelské atmosféře jsme si vyráběli kompas, mlhu, zvuky kostelích zvonů a mnoho dalšího. Druhá sekce byla věnována pokusům z elektřiny a magnetismu a zejména ukázka diamagnetismu hroznového vína či levitace tuhy nad soustavou magnetů byla úchvatná. Třetí sekce byla věnována experimentům z volné ruky a přinesla strhující přehlídku jednoduchých a velmi účinných experimentů. Na závěr jsme si disneyovskými hlasy zazpívali na mezinárodní scéně píseň "Skákal pes přes oves" a sklidili jsme mohutný aplaus.

Magnetické indukční čáry na talíři.
Kam ten magnet umístím, aby byly indukční čáry co nejlepší?
Dan pracuje se zaujetím.
Levitace tuhy. Je to vůbec možné?
Prof. Michael Vollmer a jeho pokusy z volné ruky.
Lukáš má tak rychlou reakci nohou, že přivádí prof. Vollmera k úžasu.
Přes silné muže Jasmin nevidí.
Pití dlouhým brčkem dá zabrat i fyzikovi.
Naši dobrou duši Jasmin Krüger z Erlangenu atmosférický tlak překvapil.
Irenka a setrvačnost.
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...