logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Seminář v Deutsches Museum München 2008

předchozí den
další den

reportáž z pondělí 7. ledna 2008

V pondělí 7. ledna 2008 začala pro osm členů katedry obecné fyziky služební cesta s cílem účasti na semináři v Německém muzeu v Mnichově. Semináře připraveného pracovníky Německého muzea a dr. Angely Fösel z Univerzity Erlangen se účastní zástupci kateder připravujících učitele fyziky na Univerzitě Berlín, Univerzitě Erlangen, Univerzitě Graz a Západočeské univerzitě v Plzni. Během týdenního pobytu jsou kromě prohlídky expozic Německého muzea připraveny přednášky přibližující některé části expozice, další fyzikální přednášky, ale také diskuse o zvyšování atraktivity výuky fyziky a systému přípravy učitelů fyziky v Německu, Rakousku a Česku.
První část reportáže přináší několik fotografií z cesty a z úvodního seznamovacího večera zabývajícího se prezentováním zúčastněných Univerzit. Výtečná prezentace o Plzni, ZČU a katedře obecné fyziky, kterou připravil Dan Aichinger a přednesli ji Dan a Irenka Vlachynská, zaujala všechny přítomné.

Ani při čekání na zpožděný vlak jsme neztratily dobrou náladu.
Cesta probíhala spokojeně.
Spolucestující brzy pochopili, že jedeme na fyzikální akci.
Učitelé předali dr. Angele Fösel sadu učebnic fyziky vydanou Nakladatelstvím Fraus.
Večerní program zahájilo představení vedoucích jednotlivých delegací.
Představení jednotlivých delegací bylo vrcholně zajímavé.
Pro účastníky jsme vezli několik typických západočeských výrobků, kterými jsme propagovali Plzeňský a Karlovarský kraj.
Kolegové z Erlangenu nabídli několik druhů uzenin, výborný bramborový salát a uzené makrely.
Ochutnávka produktů proběhla v přátelské atmosféře. Dan si za skvěle připravenou prezentaci občerstvení bezesporu zasloužil.
Část naší delegace trénovala německé karetní výrazy.
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...