logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
 

2008

 • Rauner, K.; Havel, V.; Randa, M.: Fyzika 9. Příručka učitele, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2008.
 • AICHINGER, D. 2008. Demonstrační experimenty v psychoakustice. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 279-284. Plzeň.
 • HAVEL, V. 2008. Neobvyklé měření úhlové rychlosti. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 297-298. Plzeň.
 • KOHOUT, J. 2008. Plazma v mikrovlnné troubě. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 290-294. Plzeň.
 • KRATOCHVÍL, P. 2008. Měření teploty vakua. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 295-296. Plzeň.
 • PETŘÍK, J. 2008. Měření na sekvenčních digitálních obvodech se zvukovou kartou. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 285-287. Plzeň.
 • PROKŠOVÁ, J. 2008. Některé pokusy z optiky. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 299-302. Plzeň.
 • RANDA, M. 2008. Astronomická olympiáda - nový typ soutěže pro talentovanou mládež. In ŠENEKLOVÁ, J. (ed) Práce s talentovanou mládeží, 216-221. Brno.
 • RAUNER, K., KUBŮ, Z. 2008. Vážíme reproduktorem a ampérmetrem. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 303-305. Plzeň.
 • RAUNER, K. 2008. Magnetohydrodynamický generátor a pohon. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 306-309. Plzeň.
 • MASOPUST, P. 2008. Lifter (asymetrický kondenzátor). In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 314-316. Plzeň.
 • JINDRA, J. 2008. Hydrostatika v plastové láhvi. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 288-289. Plzeň.
 • KIELBUSOVÁ, Z. 2008. Hrátky s bublinami. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 310-313. Plzeň.
 • KIELBUSOVÁ, Z. 2008. Učební osnovy v minulosti z pohledu genderové problematiky. In MOROVICZ, M. T. (ed) XXV Zborník dejín fyziky, 57-66. Bratislava.
 • RAUNER, K., HAVEL, V., RANDA, M. 2008. Fyzika 9 příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus, 1-110. Plzeň.
 • RANDA, M. 2008. Astronomia. .
 • PROKŠOVÁ, J., DURŠPEK, J. 2008. Nerovnovážná termodynamika a její aplikace.
 • 2007

  • Rauner, K.; Havel, V.; Randa, M.: Fyzika 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2007.
  • Rauner, K.; Havel, V.; Randa, M.: Fyzika 9. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia, učebnice ZŠ, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2007.
  • Randa M.: Supernova SN 1006, in XXIV. zborník dejín fyziky (sborník), Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky při SAV, Bratislava 2007, s. 7–18.
  • Randa M.: Moderní trendy v učebnicích fyziky pro ZŠ (spoluautor), in Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3 (sborník), ZČU v Plzni, Plzeň 2007, s. 19–32.
  • Randa M.: Jak zvýšit atraktivitu školské fyziky (spoluautor), in Pracovní seminář k problematice zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory (sborník), ZČU v Plzni, Srní 2007, s. 83–88.
  • Benda, J. – Rojko, M.: Vliv viskozity na roztáčení kapaliny. in: Veletrh nápadů učitelů fyziky 12, Prometheus 2007, str. 202 – 208
  • Vlachynská, I.: Magnetische Eigenschaften des Stoffes in der Schulphysik in Tschechien und Deutschland (německy), in Sborník z konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3, 2007, s. 234-237, ISBN 978-80-7043-603-5
  • Vlachynská, I.: Science and Technique in the Streets – Interactive Experiments (anglicky, spoluautor), in GIREP – EPEC Conference, Frontiers of Physics Education, 2007, s. 152, ISBN 953-6104-57-1
  • Vlachynská, I.: Science and Technique in the Street – Demo Experiments and Physical Contest (anglicky, spoluautor), in GIREP – EPEC Conference, Frontiers of Physics Education, 2007, s. 152, ISBN: 953-6104-57-1
  • Prokšová J.: Quételetovy kruhy, in Sborník z mezinárodní konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky v Srní 3, 2007, s. 203-206
  • Prokšová J., Obdržálek J.: Entropie do středoškolské fyziky? in PMFA 2/2007
  • Prokšová J.: Jak KOF ZČU podporuje rozvíjení fyzikálních vědomostí a dovedností u studentů SŠ, in Sborník ze semináře TALENT 07 v Srní, 2007, s. 81-82
  • Duršpek, J.: Vznik konvekčních buněk, Veletrh nápadů učitelů fyziky 12, sborník s konference, MFF UK, Praha 2007
  • Jindra, Duršpek, Jánský, Fismol, Dragon: Vytváření pojmu hmotnost u žáků základních a středních škol, sborník z konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3, Srní 2007
  • Nedoma, J: Systémy pro distanční výuku, sborník z konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3, Srní 2007
  • Duršpek, J.:Aplikace nerovnovážné termodynamiky v hydrodynamice, chemii a biologii a možnosti využití ve výuce, Zbornik príspevkov Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní, Pobočka JSMF v Nitre 2007
  • Kielbusová, Z.: Attitude of Girls and Boys towards Laboratory Practice at primary schools, in Sborník z mezinárodní konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky v Srní 3, 2007, s. 141-144
  • Vajskebr, J.: Problematika výukových online her v Čechách a Německu, in Sborník z mezinárodní konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky v Srní 3, 2007, s. 233

  2006

  • Rauner, K.; Petřík, J.; Randa, M.; Prokšová, J.: Fyzika 8. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2006.
  • Rauner, K.; Petřík, J.; Randa, M.; Prokšová, J.: Fyzika 8. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia, učebnice ZŠ, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2006.
  • Rauner, K.; Petřík, J.; Randa, M.; Prokšová, J.: Fyzika 8. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia, učebnice ZŠ, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2006.
  • Randa M.: Josef František Smetana, in XXIII. zborník dejín fyziky (sborník), Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky při SAV, Bratislava 2006, s. 23–34.
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku XII, in Školská fyzika, r. 8, 2006/4, s. 28–30.
  • Randa M.: Co přinesl Mezinárodní rok fyziky 2005, in Školská fyzika, r. 8, 2006/4, s. 3–8.
  • Randa M.: Josef František Smetana – významný plzeňský pedagog, in Pedagogická praxe v přípravě budoucích učitelů (sborník), ZČU v Plzni, Srní 2006, s. 78–86.
  • Vlachynská, I.: Úlohy 36. Mezinárodní fyzikální olympiády (spoluautor), in Školská fyzika, r. 8, 2006, s. 19–36.
  • Vlachynská, I.: Jarmila Vlachová (spoluautor), in Školská fyzika, r. 8, 2006, s. 38.
  • Vlachynská, I.: Filip Bandžak (spoluautor), in Školská fyzika, r. 8, 2006, s. 39.
  • Vlachynská, I.: Eva Štruncová (spoluautor), in Školská fyzika, r. 8, 2006, s. 40.
  • Vlachynská, I.: 37. Mezinárodní fyzikální olympiáda – Singapur 2006 (spoluautor), in Školská fyzika, r. 8, 2006, s. 46–49.
  • Vlachynská, I.: Experimenty z vybraných partií fyziky motivující studenty k většímu zájmu o předmět (spoluautor), in Zborník z XV. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2006, s. 47
  • Coufalová, J. – Höfer, G.: LOWER SECONDARY SCHOOL PUPILS’RELATIONSHIP TO MATHEMATICS. In. CIEAEM 58 Conress – Changes in Society: A Chalenge for Matematics Education. Srní, July 9-15, 2006. University of West Bohemia.
  • Hofer, G. – Svoboda, E.: Názory a postoje žáků k výuce fyziky I. In: Matematika, fyzika, informatika. ISSN – 1210-1761.Roč. 16 (prosinec 2006). S. 212 – 223.
  • Havel, V. – Höfer, G. – Kučera, T.: Jsou rostliny magnetické ? In: Školská fyzika. Mimořádné číslo, prosinec 2006. S. 11 – 13..
  • Duršpek, J.: Může termodynamika přispět k pochopení existence života?, Školská fyzika (IX), 14-21, Plzeň 2006. ISSN 1211-1511
  • Mergl, M.; Duršpek, J.: Sponge spicules and radiolarians from the Olešná Member of the Klabava Formation. Bulletin of Geosciences 81(1), 17–26. Czech Geological Survey, Prague 2006. ISSN 1214-1119.

  2005

  • Petřík J., Dostál J.: Zvýšení didaktické účinnosti úrovně výuky nauky o elektrických a mechanických kmitech, in Střípky z didaktiky fyziky, FPE, ISBN: 80-7020-154-1, Plzeň 2005.
  • Prokšová J.: Náměty pro seminář talentovaných studentů na gymnáziu, in Sborník z mezinárodní konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky v Srní, 2005.
  • Prokšová J.: Výzkum didaktické účinnosti prezentace, modelů a demonstrací v PowerPointu pro výuku termodynamiky a optiky, in Sborník Střípky z didaktiky fyziky, Plzeň, 2005, str. 69-77.
  • Randa M.: Vzdělávání v astronomii v době rozvoje informačních technologií, in Informačno-komunikačné technologie vo vyučovaní fyziky (sborník), FPV UK, Nitra 2005, s. 162–166.
  • Randa M.: Skákající prstenec trochu jinak, in Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání (sborník z konferencí - CD-ROM), Prometheus, Praha 2005.
  • Randa M.: Historie měření vzdálenosti Země od Slunce, in XXII. zborník dejín fyziky (sborník), Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky při SAV, Bratislava 2005, s. 7-18.
  • Rauner K., Dostál J.: Animace molekulárního chaosu, in Střípky z didaktiky fyziky, FPE, ISBN: 80-7020-154-1, Plzeň 2005.
  • Rauner, K.; Randa, M.; Prokšová, J.; Havel, V.: Fyzika 7. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2005.
  • Rauner, K.; Randa, M.; Prokšová, J.; Havel, V.: Fyzika 7. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia, učebnice ZŠ, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2005.
  • Rauner, K.; Randa, M.; Prokšová, J.; Havel, V.: Fyzika 7. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia, učebnice ZŠ, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2005.
  • Vlachynská, I.: Ověření Curieova – Weissova zákona pro gadolinium (spoluautor), in Střípky z didaktiky fyziky (sborník), Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2005, s. 46–50.
  • Svoboda, E., Höfer, G.: Fyzika očima žáků základních a středních škol. In: Sborník z konference „Projekty v teorii a praxi vyučování fyzice“, Telč 2005. Vydala UP Olomouc 2005.
  • Svoboda, E., Höfer, G.: Některé výsledky celostátního výzkumu „Vztah žáků základních a středních škol k výuce obecně a zvláště pak k výuce fyziky“, Srní 2005. Vydala ZČU Plzeň, 2005.
  • Svoboda, E., Höfer, G.: Fyzika očima žáků základních škol a nižších gymnázií. In: Sborník z konference „… aby fyzika žáky bavila…2“. Vlachovice 2005. Vydala UP Olomouc 2005.
  • Höfer, G., Půlpán, Z., Svoboda, E.: Výuka fyziky v širších souvislostech – názory žáků, Výzkumná zpráva o výsledcích dotazníkového šetření. ZČU, fakulta pedagogická, Plzeň 2005.
  • Havel, V., Malý, L.: Experimentální ověření Ampérova zákona, in Střípky z didaktiky fyziky, FPE, ISBN: 80-7020-154-1, Plzeň 2005.

  2004

  • Havel, V.: Fyzikální podmínky aplikace distanční elektroléčby u pacientů s endoprotézou, Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 4, 2004, s. 184-188, spoluautoři: J. Průcha, K. Pitr.
  • Höfer, G.: Počátky české fyzikální terminologie [stať], In: Kompetence a standardy ve fyzikálním vzdělávání učitele a žáka : sborník z konference : Olomouc 16. a 17. září 2004. — Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. — ISBN 80 244 0922 4. — S. 110 127
  • Kepka J.: Péče o talentované studenty v Plzeňském kraji, in Školská fyzika, r. 8, 2004/1, s. 80–81
  • Prokšová J.: Výzkum didaktické účinnosti prezentace, modelů a demonstrací v PowerPointu pro výuku termodynamiky a optiky, in Sborník z mezinárodní konference DIDFYZ 2004, Račkova dolina říjen 2004, str. 92-98
  • Prokšová J.: Entropie na středoškolské úrovni, doktorská disertační práce, MFF UK Praha 2004
  • Randa M., Kepka J.: Celostátní kolo FO – Olomouc 2003 (spoluautor), in Školská fyzika, r. 8, 2004/1, s. 69–73.
  • Randa M.: Celostátní kolo FO - Mladá Boleslav 2004 (spoluautor), in Školská fyzika, r. 8, 2004/2, s. 80-84.
  • Randa M.: Astronomické novinky 18, in Školská fyzika, r. 8, 2004/1, s. 61–67.
  • Randa M.: Neviditelné a téměř nepolapitelné neutrino (2. díl), in Třetí pól, r. 4, 1/2004, s. 12–13.
  • Randa M.: Neutrinová astronomie, in Školská fyzika, r. 8, 2004/1, s. 5–11.
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku X, in Školská fyzika, r. 8, 2004/1, s. 36–39.
  • Randa M.: Výsledky řešení úloh 45. ročníku FO, kat. E, F (spoluautor), in Školská fyzika, r. 8, 2004/1, s. 41–44.
  • Randa M.: Přírodověda pro 5. ročník ZŠ, učebnice ZŠ, 2. vydání, SPN - pedagogické nakladatelství, Praha 2004, spoluautoři J. Mladá, L. Podroužek, M. Šolc
  • Randa M.: Pracovní sešit k učebnici Přírodověda pro 5. ročník ZŠ, 2. vydání, SPN - pedagogické nakladatelství, Praha 2004, spoluautoři J. Mladá, L. Podroužek
  • K. Rauner, V. Havel, G. Höfer, J. Kepka, J. Petřík, J. Prokšová, M. Randa: Fyzika: pracovní sešit pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia — 1. vyd. — Plzeň : Fraus, 2004. — 60 s. — S přílohou Přehled učiva. — ISBN 80 7238 328 0
  • K. Rauner, V. Havel, G. Höfer, J. Kepka, J. Petřík, J. Prokšová, M. Randa: Fyzika : příručka učitele pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia — 1. vyd. — Plzeň : Fraus, 2004. — 114 s. — ISBN 80 7238 255 1
  • K. Rauner, V. Havel, G. Höfer, J. Kepka, J. Petřík, J. Prokšová, M. Randa: Fyzika pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia — 1. vyd. — Plzeň : Fraus, 2004. — 120 s. — ISBN 80 7238 210 1
  • Schwarzmeier J.: Computer Modelling of Astronomical Objects Dynamics, in Astronomical Notes, Suppl. Issue, 2004/1, sv. 325, s. 121

  2003

  • Prokšová J.: Práce s talentovanými studenty aneb Mladý Sisyfos v Plzni, in Sborník z národní konference INVENCE 2003, Praha 2003
  • Prokšová J.: Entropii na SŠ?, in Sborník z mezinárodní konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky v Srní, 2003, s. 77-87
  • Prokšová J.: Boseho-Einsteinova kondenzace: NC za fyziku 2001, in Školská fyzika, r. 7, 2002/4, s. 10-15.
  • Havel V.: Gyrotwister-princip a užití, In:Veletrh nápadů učitelů fyziky 8, České Budějovice, 2003, ISBN: 80-7040-647-X.
  • Havel V.: Vyloučení odporu vzduchu při studiu volného pádu těles, in sb.: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky, ZČU v Plzni, 2003.
  • Havel V.: Bestimmung der Erdbescleudigung durch vergleichende Untersuchungen des frejem Falls von Kugeln, In:Moderne trendsin der Physiklehrervorbereitung, Erlangen und Jena, 2003
  • Kepka J.: Aktuální otázky pedagogické praxe studentů FPE ZČU v Plzni, in Sborník příspěvků z III. celostátní konference, Praha, 2003, s 88-91.
  • Kepka J.: Pedagogická praxe – nedílná součást přípravy učitelů, in Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky (sborník), ZČU v Plzni, Plzeň 2003, s.50–52
  • Kepka J.: Praxis – Ein unverzichtbarer Teil der Lehrerausbildung, in Moderne Trends in der Physiklehrervorbereitung (Sammlung), Palm&Enke, Jena 2003, S. 58–61
  • Kepka J.: Rahmenbuildungsprogramme und praktische Voirbereitung der Studenten – die zukünftigen Physiklehrer, in Moderne Trends in der Physiklehrervorbereitung (Sammlung), Palm&Enke, Jena 2003, S. 62–64
  • Höfer G.: Výuka fyziky na základních a středních školách v Čechách, in sborník ze semináře "... aby fyzika bavila ...", Vlachovice 2003, s. 195-196.
  • Höfer G.: Attitudes and conditions of teachers and students of physic in the Czech Republic, in Quality Education in Europe Context and the Dakar Follow-up, Nitra 2003, s. 73-83.
  • Höfer G.: Bibliografie učebnic fyziky a pomocné fyzikální literatury pro základní a střední školy na pozadí vývoje školství v Čechách, Plzeň 2003, 164 s.
  • Randa M.: Počítačová podpora výuky astronomie a astronomických soutěží, in Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky (sborník), ZČU v Plzni, Plzeň 2003, s.87–90
  • Randa M.: Computerunterstützung im Astronomieunterricht und bei den astronomischen Wettbewerben, in Moderne Trends in der Physiklehrervorbereitung (Sammlung), Palm&Enke, Jena 2003, S. 106–110
  • Randa M.: Neviditelné a nepolapitelné, in Třetí pól, r. 3, 5/2003, s. 12–13.
  • Rauner K.: Elektronika (fyzikální a analogová část), učebnice, ZČU v Plzni, Plzeň 2003
  • Rauner K., Petřík J.: Elektronika (digitální část), učebnice, ZČU v Plzni, 31 stran ze 106, Plzeň 2003
  • Rauner K.: Demonstrační souprava z elektřiny - návod k použití (soubor 50 návodů k pokusům), Didaktik, Hodonín
  • Petřík J.: Realexperiment in deb E-Learning – Studienformen, Sborník z konference s mezinárodní účastí Moderne Trends in der Physiklehrervorbereitung, Verlag Palm &Enke, Erlangen und Jena, 2003, str. 90-93
  • Petřík J.: Příspěvek ve sborníku Národní konference INVENCE 2003 v Praze ve Sjezdovém paláci ve dnech 6.11. a 7.11. 2003 „Využití multimediálních prostředků počítače a Internetu pro realizaci domácí experimentální činnosti mládeže“.

  2002

  • Randa M., Kepka J.: Liberec 2002 – celostátní kolo 43. ročníku FO, in Školská fyzika, r. 7, 2002, s. 68–70
  • Rauner K.: Vrh koulí, in Školská fyzika, VII/4, 2002, s. 65-67.
  • Rauner K.: Paralelní rezonanční obvod, in Školská fyzika, VII/4, 2002, s. 61-64.

  2001

  • Havel V.: Demonstrace parametrické rezonance, in Vysokoškol. dem. experimenty z fyziky, ZČU+JČMF, Plzeň 2001, s.44-46.
  • Havel V.: Elementární výpočet magnetického pole vytvořeného zmagnetovaným rotačním elipsoidem, in Sborník FYZIKA XI, 2001, s.7-15.
  • Havel V.: Einsteinův-de Haasův jev, in Školská fyzika, r.7, 2001, s. 36.
  • Havel V.: Magnetické obvody a nosná síla magnetů, in Školská fyzika, r. 7.,2001, s.78-80.
  • Havel V.: 400 let od vydání významného fyzikálního spisu- Gilbertova “De Magnete”, in Školská fyzika, r.7., 2001, s.18-23.
  • Havel V.: Měření magnetické indukce, in Školská fyzika, r.7., 2001, s.34-35.
  • Havel V.: Měření nasycené magnetizace železa a výpočet efektivního magnetického momentu železnatého iontu, in Školská fyzika, r.7., 2001, s.28-29.
  • Havel V.: Určení magnetického momentu železného elipsoidu magnetometrem, in Školská fyzika, r.7., 2001, mimoř.č.. s.26-27.
  • Havel V.: Ověření 2. pohybového zákona na upraveném Atwoodově padostroji, in Školská fyzika, r.7., 2001,mimoř.č. s.21-23.
  • Kepka J., Randa M., Špulák F.: Celostátní kolo 42. ročníku FO – Praha 2001, in Školská fyzika, r. 7, 2001/2, s. 88–92.
  • Kepka J.: Soutěž diplomových prací učitelů fyziky. Školská fyzika, r.7, č.1, 3s.
  • Kepka J., Randa M.: Velká kniha o energii. Školská fyzika, r.7, č.mimořádné, 3s.
  • Kepka J., Randa M.: Laserová optika – novinka v nabídce firmy Didaktik. Školská fyzika, r.7,č.mimořádné,5s.
  • Petřík J., Rauner K.: Elektronika (digitální část), učebnice, ZČU v Plzni, Plzeň 2001.
  • Petřík J.: Měření na ladičkách a varhanních píšťalách, in Školská fyzika, r.VII, 2001, str. 24-25.
  • Petřík J.: Počítačem podporované experimenty z akustiky využívající zvukové karty a měřicí jednotky ADDA navržené na KOF, in Vysokoškolské demonstrační experimenty z fyziky, Sborník z workoshpů, ZČU Plzeň, 2001, str. 68-82.
  • Petřík J.: Inteligentní školní univerzální měřicí jednotky ke zvukovým kartám, in Sborník Fyzika XI, ZČU Plzeň, 2001, str. 68-84.
  • Prokšová J.: Optické klamy a teorie barevného vidění, in Sborník PeF v Českých Budějovicích Fyzika na přelomu tisíciletí, 2001, s.92–99.
  • Prokšová J.: Optické klamy a teorie barevného vidění, Fyzika na přelomu tisíciletí, mezinárodní konference, PF JČU České Budějovice, září 2001.
  • Prokšová J.: Optické klamy a teorie barevného vidění, in Školská fyzika, r. 7, 2001/mimoř. č., s. 7–12.
  • Prokšová J.: Teorie barevného vidění, Soutěž diplomových prací 2001, mezinárodní konference, KOF ZČU Plzeň, duben 2001.
  • Prokšová J., Obdržálek J.: Ilya Prigogine – představitel moderní termodynamiky, in Školská fyzika, r. 7, 2001/2 s. 17–20.
  • Prokšová J.: Duha, in Školská fyzika, r. 7, 2001/1 s. 69–73.
  • Randa M., Kepka J.: Celostátní kolo 42. ročníku FO – Praha 2001, in Školská fyzika, r. 7, 2001/2, s. 88–92
  • Randa M.: Měření rychlosti světla (spoluautor), in Vysokoškolské demonstrační experimenty z fyziky (sborník), ZČU v Plzni, Plzeň 2001, s. 66-68.
  • Randa M.: Astronomické novinky 17, in Školská fyzika, r. 7, 2001/2, s. 59–64.
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku IX, in Školská fyzika, r. 7, 2001/2, s. 38–39.
  • Randa M.: Valivý pohyb v soustavě těles (A1), in Školská fyzika, r. 7, 2001/1, s. 65–68.
  • Randa M.: Astronomické novinky 16, in Školská fyzika, r. 7, 2001/1, s. 59–64.
  • Randa M.: Jak psát články do Školské fyziky?, in Školská fyzika, r. 7, 2001/1, s. 4–9.
  • Rauner K.: Elektronika (fyzikální a analogová část), učebnice, ZČU v Plzni, Plzeň 2001.
  • Rauner K.: Zpětný rozptyl částic beta, in sborník Fyzika na přelomu tisíciletí (ed. Šerý M.), s. 99-102, České Budělovice 2001.
  • Rauner K.: Měření rychlosti světla (spoluautor), in Vysokoškolské demonstrační experimenty z fyziky (sborník), ZČU v Plzni, Plzeň 2001, s. 66-68.
  • Rauner K.: Měření rychlosti zvuku, in Vysokoškolské demonstrační experimenty z fyziky (sborník), ZČU v Plzni, Plzeň 2001, s. 64-66.
  • Rauner K.: Dopplerův jev a měření rychlosti, in Vysokoškolské demonstrační experimenty z fyziky (sborník), ZČU v Plzni, Plzeň 2001, s. 62-64.
  • Rauner K.: Školská fyzika – časopis pro komunikaci s učiteli fyziky na základních a středních školách, in Sborník Jaderná energetika a vztahy s veřejností, ČNS, Praha 2001.
  • Rauner K.: Pět tisíc sekund v baloně, in Školská fyzika, VII/2, 2001, s. 3-10.
  • Rauner K.: Zastoupení jednotlivých nuklidů v rozpadových řadách (A5), in Školská fyzika, VII/1, 2001, s. 73-78.
  • Rauner K.: Postavte si Wilsonovu mlžnou komoru, in Školská fyzika, VII/mimořádné číslo, 2001, s. 46-48.
  • Rauner K.: Pokusy s neutronovým zdrojem, in Školská fyzika, VII/mimořádné číslo, 2001, s. 38-41.
  • Rauner K.: Zpětný rozptyl částic beta, in Školská fyzika, VII/mimořádné číslo, 2001, s. 36-38.
  • Rauner K.: Transurany, in Školská fyzika, VII/mimořádné číslo, 2001, s. 4-7.
  • Rauner K.: Zpětný rozptyl částic beta – nová laboratorní úloha, konference Fyzika na přelomu tisíciletí (s mezinárodní účastí), JU České Budějovice 2001.
  • Höfer G.: Počátky Jednoty českých matematiků a fyziků. In. Fyzika XI – sborník katedry obecné fyziky. ISBN 80-7082-743-2, s. 54 – 59. ZČU v Plzni, 2001.
  • Höfer G.: Věda a technika, školství a výuka fyziky v ČSR v letech 1918-1938. In. Fyzika XI – sborník katedry obecné fyziky. ISBN 80-7082-743-2, s. 59 - 68. ZČU v Plzni, 2001.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 6. díl, Mb-Op. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2001. 565 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-207-1068-X.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 7. díl, Or-Q. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2001. 655 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-207-1069-8.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 8. díl, R-Sp. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2001. 655 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-207-1070-7.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 9. díl, Sp-T. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2001. 646 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-207-1071-X.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 10. díl, U-Ž. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2001. 662 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-207-1072-8.
  • Höfer G.: Učebnice fyziky ve sbírkách Státních vědeckých knihoven. Závěrečná zpráva o řešení projektu FRVŠ 986/2001 (okruh G4 – tvůrčí činnost studentů). Spolu s Koštová, M., Koptová, H. 130 s. Plzeň 2001.

  2000

  • Havel V.: Úloha o rovnováze tělesa v poli zemské tíže, r.6., 2000, s.81-82.
  • Havel V.: Úloha o elektrolýze, in Školská fyzika, r.6., 2000, s.70.
  • Havel V.: Elektrokapilární jev, in Školská fyzika, r.6., 2000, s.24.
  • Havel V.: Analytické vyjádření hysterézní smyčky, in Školská fyzika, r.6.2000, s.9-15.
  • Kepka J., Randa M.: Celostátní kolo 41. ročníku FO – Brno 2000, in Školská fyzika, r. 6, 2000/4, s. 128–132.
  • Kepka J.: Výuka fyziky po roce 2000. Sborník z konference Výchova a vzdělání ve věku techniky.FHS ZČU v Plzni 2000, 1s.
  • Kepka J.: Novinky firmy Didaktik. Školská fyzika, r.6, č.2, 1s.
  • Kepka J.: Na začátku byl dynamit. Školská fyzika, r.6, č.mimořádné, 3s.
  • Kepka J.: Katedra obecné fyziky/ metodické pokyny k ped.praxi/. Pedagogická praxe – metodické pokyny. FPE ZČU v Plzni 2000, 13s.
  • Kepka J.: Výuka fyziky po roce 2000. Přednáška na semináři s mezinárodní účastí Výchova a vzdělání ve věku techniky, 12.-13.května 2000 v Plzni.
  • Petřík J.: Podpora studia nauky o mechanických a elektrických kmitech, in Sborník z konference s mezinárodní účastí Pedagogický software 2000, České Budějovice, str. 105, 2000.
  • Prokšová J.: Vlastnosti a účinky ultrafialového záření, in Školská fyzika, r. 6, 2000/mimoř. č., s. 94–96.
  • Prokšová J.: Nanotechnologie zítřka – umělé molekulární stroje, in Školská fyzika, r. 6, 2000/2,s. 27–29.
  • Prokšová J.: Fyzikální zákony z pohledu kočičího mazlíčka, in Školská fyzika, r. 6, 2000/2,s. 25–27.
  • Prokšová J.:,Lom světla na skleněné polokouli (A4), in Školská fyzika, r. 6, 2000/1,s. 80–82.
  • Randa M., Kepka J.: Celostátní kolo 41. ročníku FO – Brno 2000, in Školská fyzika, r. 6, 2000/4, s. 128–132
  • Randa M.: TIMSS – fyzikální úlohy pro studenty posledních ročníků středních škol (spoluautor), in Školská fyzika, r. 6, 2000/4, s. 101–123.
  • Randa M.: TIMSS – fyzikální úlohy pro žáky základních škol (spoluautor), in Školská fyzika, r. 6, 2000/4, s. 89–100.
  • Randa M.: Výsledky našich žáků a studentů ve „Třetím mezinárodním výzkumu matematického a přírodovědného vzdělávání“ – TIMSS, in Školská fyzika, r. 6, 2000/4, s. 28–39.
  • Randa M.: Úloha o rovnováze tělesa v poli zemské tíže (A1) (spoluautor), in Školská fyzika, r. 6, 2000/3, s. 81–82.
  • Randa M.: Astronomické novinky 15, in Školská fyzika, r. 6, 2000/3, s. 41–46.
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku VIII, in Školská fyzika, r. 6, 2000/3, s. 27–30.
  • Randa M.: Výuka astronomie na přelomu tisíciletí, in Pedagogický software 2000 (sborník z konference), 2000, s. 106, Zemědělská fakulta JČU České Budějovice.
  • Randa M.: Výuka astronomie na přelomu tisíciletí, in Výchova a vzdělání ve věku techniky (sborník z konference), 2000, s. 186, Fakulta humanitních studií ZČU Plzeň.
  • Randa M.: Bez odporu na odpory (B3), in Školská fyzika, r. 6, 2000/2, s. 68–69.
  • Randa M.: Revoluční pohon lokomotiv (B1), in Školská fyzika, r. 6, 2000/2, s. 61–67.
  • Randa M.: Astronomické novinky 14, in Školská fyzika, r. 6, 2000/2, s. 53–60.
  • Randa M.: Grafy pohybu na ZŠ netradičně, in Školská fyzika, r. 6, 2000/2, s. 47–48.
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku VII, in Školská fyzika, r. 6, 2000/2, s. 34–36.
  • Randa M.: Může Frantík přetáhnout Pepíka?, in Školská fyzika, r. 6, 2000/mimořádné číslo, s. 67–68.
  • Randa M.: Pohyb planet a pohádka o Koblížkovi, in Školská fyzika, r. 6, 2000/mimořádné číslo, s. 49–51.
  • Randa M.: Dva způsoby hledání rovnovážné polohy (A1), r. 6, 2000/1, s. 65–69.
  • Randa M.: Astronomické novinky 13, in Školská fyzika, r. 6, 2000/1, s. 57–64.
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku VI, in Školská fyzika, r. 6, 2000/1, s. 30.
  • Randa M.: Výuka astronomie na přelomu tisíciletí, Výchova a vzdělání ve věku techniky (s mezinárodní účastí), květen 2000, Fakulta humanitních studií ZČU Plzeň.
  • Randa M.: Výuka astronomie na přelomu tisíciletí, Pedagogický software 2000 (s mezinárodní účastí), červen 2000, Zemědělská fakulta JČU České Budějovice.
  • Rauner K.: TIMSS – Fyzikální úlohy pro studenty posledních ročníků středních škol (spoluautor), in Školská fyzika, VI/4, 2000, s. 101-124.
  • Rauner K.: TIMSS – Fyzikální úlohy pro žáky základních škol (spoluautor), in Školská fyzika, VI/4, 2000, s. 81-89.
  • Rauner K.: Pohádka o tranzistoru, in Školská fyzika, VI/4, 2000, s. 81-89.
  • Rauner K.: Nobelova cena za fyziku 2000, in Školská fyzika, VI/4, 2000, s. 3-9.
  • Rauner K.: Obvody se střídavým proudem (A3), in Školská fyzika, VI/3, 2000, s. 83-88.
  • Rauner K.: Jak naše televize vysílá pořady zaměřené fyzikálně?, in Školská fyzika, VI/3, 2000, s. 23-25.
  • Rauner K.: Mystifikace tisíciletí odhalena!, in Školská fyzika, VI/2, 2000, s. 29.
  • Rauner K.: Some „Psychokinetics“ Experiments with Physics Explanation, Physics on Stage, CERN 2000.
  • Höfer G.: Když struny zní. In: Školská fyzika. ISBN – 1211-1511. Roč 6 (2000), s. 17-23.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 1. díl, A-B. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2000. 738 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-207-1061-2.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 2. díl, C-E. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2000. 681 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-242-0288-3.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 3. díl, F-H. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2000. 681 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-242-0288-3.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 4. díl, Ch-Kn. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2000. 649 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-242-0288-3.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 5. díl, KO-Ma. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2000. 715 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-207-1067-1.

  1999

  • Havel V., Kepka J., Petřík J., Rauner K.: Fyzikální praktikum I., skripta, ZČU Plzeň, 1999, Plzeň.
  • Havel V., Petřík J., Prokšová J., Rauner K.: Fyzikální praktikum II., skripta, ZČU Plzeň, 1999, Plzeň.
  • Havel V., Prokšová J., Rauner K.: Fyzikální praktikum II., skripta, ZČU Plzeň, 1999, Plzeňl.
  • Havel V.: Jednoduchá demonstrace vířivých proudů a Lenzova principu, in Školská fyzika, r.6., mim.č. s.88.
  • Havel V.: Fyzikální problém z domácnosti, in Školská fyzika, r.6., mim. č., s.4.
  • Kepka J., Randa M.: Celostátní kolo 40. ročníku FO – Chrudim 1999, in Školská fyzika, r. 5, 1998/4, s. 75–80.
  • Petřík J.: Zařízení pro prostorovou reprodukci DOLBY SURROUND PRO-LOGOIC TEAC Power Max 2000, in Video hobby, 8/1999, str.20-21.
  • Petřík J.: Ohmův akustický zákon a digitální harmonická analýza a syntéza, in Školská fyzika, r. 5, 1999, str.21-24.
  • Prokšová J.: Empirical Entropy – The Basic Ideas, in Sborník WDS MFF UK, Praha 1999.
  • Prokšová J.: Empirical Entropy – The Basic Ideas, WDS MFF UK Praha, červen 1999.
  • Prokšová J.: Nobelova cena za fyziku 1999, in Školská fyzika, r. 6, 1999/4, s. 19–25.
  • Prokšová, J.: Empirical Entropy – The Basic Ideas , in Sborník WDS MFF UK, Praha 1999.
  • Randa M., Mladá J., Podroužek L.: Přírodověda pro 4.–5. ročník ZŠ, učebnice ZŠ, příručka pro učitele, 1. vydání, SPN 1999, Praha.
  • Randa M., Mladá J., Podroužek L.: Pracovní sešit k učebnici Přírodověda pro 5. ročník ZŠ, 1. vydání, SPN 1999, Praha.
  • Rauner, K., Prokšová, J., Havel, V.: Fyzikální praktikum II , skripta PeF, Plzeň 1999.
  • Rauner K.: Nabitá kulička na elektrostatickém závěsu, in Školská fyzika, VI/1, 1999, s. 86-88.
  • Rauner K.: Voltampérové charakteristiky vodičů se silnou závislostí odporu na teplotě, in Školská fyzika, VI/1, 1999, s. 82-84.
  • Rauner K.: Měření střídavého napětí voltmetrem s potlačenou nulou, in Školská fyzika, VI/1, 1999, s. 75-79.
  • Rauner K.: Odhalena mystifikace století aneb Je Slunce od Země opravdu 150 miliónů kilometrů, in Školská fyzika, VI/1, 1999, s. 19-21.
  • Rauner K.: Ununoctium - prvek 118, in Školská fyzika, VI/1, 1999, s. 11-12.
  • Rauner K.: Kdy byla celá země z radia?, in Školská fyzika, mimořádné číslo, r. 6, 1999, s. 98-100.
  • Rauner K.: Jak probíhá srážka automobilu?, in Školská fyzika, mimořádné číslo, r. 6, 1999, s. 83-87.
  • Rauner K.: Jaká je nejlepší srážka v automobilu?, in Školská fyzika, mimořádné číslo, r. 6, 1999, s. 80-82.
  • Rauner K.: Frontální pokusy s "kreslenými" rezistory, in Školská fyzika, mimořádné číslo, r. 6, 1999, s. 59-62.
  • Rauner K.: Vodní analogie elektrického proudu, in Školská fyzika, mimořádné číslo, r. 6, 1999, s. 55-58.
  • Rauner K.: Kam a kdy za světovými rekordy, in Školská fyzika, mimořádné číslo, r. 6, 1999, s. 45-48.
  • Rauner K.: Jak si zapamatovat fyzikální konstanty a jiná čísla, in Školská fyzika mimořádné číslo, r. 6, 1999, s. 25-28.
  • Rauner K.: Jak se změní hladina kapaliny, in Školská fyzika, mimořádné číslo, r. 6, 1999, s. 5–10.
  • Rauner K.: Měření poločasu rozpadu radonu 220, 3 str., in Školská fyzika mimořádné číslo, r. 5, Plzeň 1999.
  • Rauner K.: CCD-prvky, 5 str., in Školská fyzika mimořádné číslo, r. 5, Plzeň 1999.
  • Höfer G.: Určování času ve starém Římě, in: Školská fyzika. – ISBN 1211-1511. Roč. 6, (1999), mimořádné číslo, s. 63-64.

  1998

  • Havel V., Kepka J.: Sbírka úloh z fyziky II, skripta PeF Plzeň, 40 stran, 1988, Plzeň.
  • Havel V.: Úloha o tautochroně, in Školská fyzika, r.5., č.4, s.8-10.
  • Havel V.: Určení magnetického momentu iontu pomocí elektronové paramagnetické rezonance, in Školská fyzika, r.5., mim.č.,s.28-29.
  • Havel V.: Kvazistatické snímání magnetizační křivky a hysterézní smyčky, in Školská fyzika, r.5., mim.č.,s.24-27.
  • Havel V.: Goosův-Hänchenův jev, in Školská fyzika, r.5., č., s.26.
  • Havel V.: Fyzikální jednotky a prvočísla, in Školská fyzika, r.5., č.4, s.11-12.
  • Havel V.: Experimentální určení momentu setrvačnosti koule, válce a kruhové desky, in Školská fyzika, r.5., mim.č. s.13-15.
  • Havel V.: Elektrokalorický jev, in Školská fyzika, r.5., č.4, s.29.
  • Havel V.: Edisonův jev, in Školská fyzika, r. 5., č.4, s.29.
  • Kepka J.: Úvod do obecné fyziky I., skripta PeF Plzeň, 220 stran, 1988, Plzeň.
  • Kepka J.: Tip na školní výlet, Školská fyzika, r.5, č.3, 4s.
  • Kepka J.: Fyzika v základní devítileté škole. Školská fyzika IV. r., č. 4, 1996/97, 1s.
  • Kepka J.: Úspěšnost žáků z ”přebraných” tříd základní školy ve fyzikální olympiádě. in Sborník z konference ”Fyzika v devítileté základní škole” – Rybník 1997. Praha 1988 3s.
  • Kepka J.: Gamabeta – souprava pro demonstraci záření gama a beta a způsobů ochrany před ionizujícím zářením. Školská fyzika, r.5. č.mimořádné, 2s.
  • Kepka J.: EMA – demonstrační stavebnice pro pokusy z elektřiny, magnetismu a elektroniky. Školská fyzika , r.5, č.mimořádné, 1s.
  • Kepka J.: Demonstrační pomůcky pro výuku fyziky na ZŠ a SŠ. Školská fyzika, r.5 č.mimořádné, 2s.
  • Kepka J., Randa M.: Celostátní kolo FO, Tábor 1998. Školská fyzika IV. r., č. 4, 1996/97, 8s.
  • Kepka J., Randa M.: Celostátní kolo fyzikální olympiády – Tábor 1998, in Matematika, fyzika, informatika, r. 8, 1998–99/1, s. 60–63.
  • Petřík J.: Zesilovače třídy A, Česká společnost elektroniků, 34 stran, 1998.
  • Petřík J.: Programovatelný inteligentní zdroj harmonických napětí, in Sdělovací technika 9/1998, str. 12-13.
  • Petřík J.: Harmonický syntezátor, in Matematika, fyzika, informatika, 2/1998, str.110-116.
  • Petřík J.: Zvuková karta jako generátor, spoluautor Pavel Zámečník, in Školská fyzika, r. 2,1998, str.33-38
  • Prokšová J.: Měření extinkce kapalin spektrálním fotometrem, in Školská fyzika, r. 6, 1998/ mimoř. č., s. 16–18.
  • Prokšová J.: Stavová rovnice a jednoduché termodynamické výpočty, in Školská fyzika, r. 6, 1998/3, s. 73–75.
  • Prokšová J.: Novinky z fyziky 2, in Školská fyzika, r. 6, 1998/3, s. 27–30.
  • Prokšová J.: Koeficient zaplnění krystalů, in Školská fyzika, r. 6, 1998/1, s. 76–80.
  • Prokšová J.: Novinky z fyziky 1, in Školská fyzika, r. 6 1998/1, s. 19–21.
  • Randa M., Mladá J., Podroužek L., Šolc M.: Přírodověda pro 5. ročník ZŠ, učebnice ZŠ, 1. vydání, SPN 1998, Praha.
  • Randa M.: Sluneční neutrina, in Školská fyzika, r. 5, 1998/mimořádné číslo, s. 3–7.
  • Randa M.: Astronomické novinky 12, in Školská fyzika, r. 5, 1998/3, s. 65–72.
  • Randa M.: Atletické rekordy ČR (spoluautor), in Školská fyzika, r. 5, 1998/3, s. 49–52.
  • Randa M.: Záludné otázky z astronomie, 6. sešit, in Školská fyzika, r. 5, 1998/2, s. 79.
  • Randa M.: Precese Země (A7), in Školská fyzika, r. 5, 1998/1, s. 86–91.
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku IV, in Školská fyzika, r. 5, 1998/1, s. 31.
  • Randa M.: Astronomické novinky 11, in Školská fyzika, r. 5, 1998/1, s. 21–29.
  • Randa M., Kepka J.: Celostátní kolo fyzikální olympiády – Tábor 1998, in Školská fyzika, r. 4, 1997/4, s. 63–69.
  • Randa M.: Záludné otázky z astronomie, 6. sešit. In Školská fyzika, r. 5, 1998/2, s. 79.
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku V, in Školská fyzika, r. 5, 1998/3, s. 37
  • Rauner K.: Aritmetické operace s elektrickými napětími, 4 str., in Školská fyzika V/3, Plzeň 1998.
  • Rauner K.: Televizní rozklad obrazu a několik pokusů s televizorem, 5 str., in Školská fyzika V/2, Plzeň 1998.
  • Rauner K.: Urychlovače nabitých částic, 6 str., in Školská fyzika V/I, Plzeň 1998.
  • Rauner K.: Pan Tompkins hraje v kostky, 5 str., in Školská fyzika V/I, Plzeň 1998.
  • Rauner K.: Demonstrationsversuche zur magnetischen Informationsaufzeichnung, in Wege in der Physikdidaktik, Band 4, s. 52-55, Palm Enke, Erlangen und Jena 1998.
  • Rauner K.: Schülversuche mit geziechneten Wiederstanden, in Wege in der Physikdidaktik, Band 4, s. 47-52, Palm Enke, Erlangen und Jena 1998.
  • Rauner K.: Přímá metoda měření rychlosti zvuku, přednáška na semináři s mezinárodní účastí Vysokoškolské experimenty z akustiky, kmitů a vlnění, 1999, Plzeň
  • Höfer G.: Der Einfluss deutscher Physiklehrbücher auf die tschechischen Physiklehrbücher im 19. Jahrhundert, in. Wege in der Physikdidaktik, Band 4. Palm und Enke Verlag, Erlangen 1998, 12 s.
  • Höfer G.: Převrat fyzikálního obrazu světa, in Školská fyzika, r. 4, 1998/4, 5 s.
  • Höfer G.: Historický vývoj zavádění praktických cvičení z fyziky na středních školách v Čechách. In. Aktuální problémy fyzikálního vzdělávání na střední škole: sborník příspěvků z konference. Olomouc: Jednota českých matematiků a fyziků, 1998. – S. 52-57pedP16096, pedPXK391.
  • Höfer G.: Vývoj výuky fyziky a učebnic fyziky na středních školách v Čechách v období 1918-1948, Monografie, 1. část, ZČU Plzeň, 1998, 220 s.
  • Höfer G.: Vývoj výuky fyziky a učebnic fyziky na středních školách v Čechách v období 1918-1948, Monografie, 2. část - poznámky, ZČU Plzeň, 1998, 192 s.

  1997

  • Havel V.: Geomagnetické pole II, in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 5
  • Havel V.: Decheneův jev, in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 10
  • Havel V.: Dellingerův jev, in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 10
  • Havel V.: Potenciál a intenzita elektrického pole, in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 70
  • Havel V.: Fyzické kyvadlo (B3), in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 88
  • Havel V.: Vyloučení odporu vzduchu při studiu volného pádu těles,In.Sb.:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky ,ZČU v Plzni, 2003
  • Prokšová, J.: Některé směry moderní optiky , in Sborník PeF v Plzni Fyzika X , 1997, PeF Plzeň, s.57–61.
  • Prokšová, J.: Nobelova cena za fyziku 1997, in Školská fyzika, r. 5, 1997/3, s. 7–11.
  • Prokšová, J.: Termodynamické výpočty v kruhovém ději, in Školská fyzika, r. 5, 1997/3, s. 77–81.
  • Prokšová, J.: Některé jevy nelineární a gradientní optiky, in Školská fyzika, r. 5, 1997/4, s. 25–28.
  • Prokšová, J.: Kritický stav a van der Waalsova rovnice, in Školská fyzika, r. 5, 1997/ 4, s. 80–85.
  • Prokšová J.: Některé směry moderní optiky, in Sborník PeF v Plzni Fyzika X, 1997, PeF Plzeň, s.57–61.
  • Kepka J.: „Kulatá“ výročí v roce 1997, in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 33.
  • Kepka, J.: Veletrh nápadů učitelů fyziky. Školská fyzika IV. r., č. 3, 1996/97, 2s
  • Kepka, J.: Fyzika v základní devítileté škole. Školská fyzika IV. r., č. 4, 1996/97, 1s.
  • Randa M.: Sonda Galileo, in Sborník PeF Plzeň Fyzika X , 1997, s. 61–74, Pedagogická fakulta Plzeň
  • Randa M.: Astronomické novinky 7, in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 21 – 28
  • Randa M.: Odporový (odporný) sen (E3), in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 48 – 54
  • Randa M.: Pohyb nabité částice v magnetickém poli, in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 79 – 82
  • Randa M.: Skákající prstenec trochu jinak, in Veletrh nápadů učitelů fyziky 2 (sborník z konference), 1997, s. 70, Pedagogická fakulta ZČU Plzeň
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku I, in Školská fyzika, r. 4, 1997/2, s. 17 – 18
  • Randa M.: Astronomické novinky 8, in Školská fyzika, r. 4, 1997/2, s. 25 – 30
  • Randa M.: Astronomické novinky 9, in Školská fyzika, r. 4, 1997/3, s. 15 – 20
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku II, in Školská fyzika, r. 4, 1997/3, s. 21 – 22
  • Randa M.: Astronomické novinky 10, in Školská fyzika, r. 4, 1997/4, s. 11 – 19
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku III, in Školská fyzika, r. 4, 1997/4, s. 23 – 24
  • Randa M.: Riskujte v hodinách fyziky (spoluautor), in Školská fyzika, r. 4, 1997/4, s. 51 – 54
  • Randa M., Kepka J.: Celostátní kolo fyzikální olympiády – Tábor 1998, in Školská fyzika, r. 4, 1997/4, s. 63 – 69
  • Rauner K.: Kalašova fyzikální kouzla III, in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 16
  • Rauner K.: Dvojí zásah (B4), in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 92
  • Rauner K.: Elektronu je 100 let, in Školská fyzika, r. 4, 1997/2, s. 7
  • Rauner K.: Franckův–Hertzův pokus laboratorně i demonstračně, in Školská fyzika, r. 4, 1997/2, s. 11
  • Rauner K.: Kalašova fyzikální kouzla IV, in Školská fyzika, r. 4, 1997/2, s. 37
  • Rauner K.: Tlumené kmity mechanické soustavy, in Školská fyzika, r. 4, 1997/3, s. 81
  • Rauner K.: Riskujte v hodinách fyziky, in Školská fyzika, r. 4, 1997/4, s. 55, spoluautor M. Randa
  • Rauner K.: Síla působící mezi dvěma nabitými tělesy, in Školská fyzika, r. 4, 1997/4, s. 74
  • Rauner K.: Zpětná vazba v přírodě, životě, fyzice a elektronice zvláště, in sborník Fyzika X., s. 75-83, ZČU Plzeň 1997
  • Rauner K.: Balancování jako fyzikální problém, in sborník Fyzika X., s. 83-87, ZČU Plzeň 1997
  • Rauner K.: Rutherfordův rozptyl částic α, in Veletrh nápadů učitelů fyziky – sborník z konference, 1997, s. 71-73
  • Höfer G.: Kondenzátor (B2), in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 86
  • Höfer G.: Moment setrvačnosti a zákon zachování mechanické energie, in. Školská fyzika, r. 4, 1997/3, s. 73-77.
  • Höfer G.: Teorie elektřiny a české učebnice fyziky. In Fyzika X – sborník katedry obecné fyziky. ZČU v Plzni, 1997. ISBN 80-7043-213-6, s. 29-55.
  • Petřík J.: Tón a jeho některé fyzikální vlastnosti, in sborník Fyzika v devítileté základní škole, s.64 - 70, 1997

  1996

  • Havel V.: Bohmův - Aharonovův jev, in Školská fyzika, r. 3, 1996/2, s. 15–16
  • Havel V.: První Cimrmanův problém, in Školská fyzika, r. 3, 1996/2, s. 79–80
  • Havel V.: Cagniard de Tourův jev, in Školská fyzika, r. 3, 1996/3, s. 19
  • Havel V.: Comptonův jev, in Školská fyzika, r. 3, 1996/3, s.19
  • Havel V.: Řešení prvního Cimrmanova problému, in Školská fyzika, r. 3, 1996/3, s. 74
  • Havel V.: Geomagnetické pole I, in Školská fyzika, r. 3, 1996/4, s. 5
  • Havel V.: Corbinův jev, in Školská fyzika, r. 3, 1996/4, s. 38
  • Havel V.: Cotton - Moutonův jev, in Školská fyzika, r. 3, 1996/4, s. 38
  • Havel V.: Měření permeability vakua, in Školská fyzika, r. 3, 1996, s. 4
  • Havel V.: Měření plošné hustoty vázaného náboje na elektretu a výpočet velikosti vektoru polarizace, in Školská fyzika, r. 3, 1996, s. 6
  • Havel V.: Experimentální určení permitivity vakua měřením na elektrostatických vahách, in Školská fyzika, r. 3, 1996, s. 8
  • Havel V.: Závislost elektrické vodivosti slitin CuZn na složení, in Školská fyzika, r. 3, 1996, s. 10
  • Havel V.: Určení Planckovy konstanty pomocí svítivé diody, in Školská fyzika, r. 3, 1996, s. 12
  • Prokšová, J.: Úhlová disperze hranolu a šířka spektra, in Školská fyzika, r. 4, 1996/1, s. 75–79.
  • Prokšová, J.: Nobelova cena za fyziku 1996, in Školská fyzika, r. 4, 1996/2, s. 3–7.
  • Kepka J.: Modul měření (jako hlavní odborný poradce), Britannica Srience System, Phare, MŠMT, Praha 1996.
  • Kepka J.: Žákovský napájecí zdroj, Didaktik s.r.o. Rohatec u Hodonína, 1996, s. 4.
  • Kepka J.: Výkonový napájecí zdroj, Didaktik s.r.o. Rohatec u Hodonína, 1996, s. 4.
  • Kepka J.: Univerzální napájecí zdroj, Didaktik s.r.o. Rohatec u Hodonína, 1996, s. 4.
  • Kepka J.: Indukční elektrika, Didaktik s.r.o. Rohatec u Hodonína, 1996, s. 5.
  • Kepka J.: Van de Graafův generátor, Didaktik s.r.o. Rohatec u Hodonína, 1996, s. 5.
  • Kepka J.: Nové demonstrační pomůcky pro výuku fyziky na ZŠ a SŠ, in Školská fyzika, r. 3, 1996, s. 22.
  • Kepka J.: Doporučené okruhy učiva pro fyziku v 6.-9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií, in Školská fyzika, r. 3, 1996/3, s. 37.
  • Kepka J.: 38. ročník FO na ZŠ ve školním roce 1996/97, in Školská fyzika, r. 3, 1996/3, s. 37
  • Randa M.: Astronomické novinky 3, in Školská fyzika, r. 3, 1996/1, s. 21–28
  • Randa M.: Váleček na U-rampě, in Školská fyzika, r. 3, 1996/1, s. 63–64
  • Randa M.: Jednoduchá metoda výpočtu odporu rozvětveného obvodu, in Školská fyzika, r. 3, 1996/1, s. 65–66
  • Randa M.: Astronomické novinky 4, in Školská fyzika, r. 3, 1996/2, s. 23–24
  • Randa M.: Jak je to s plavající deskou? (E3), in Školská fyzika, r. 3, 1996/2, s. 29–30
  • Randa M.: Jaká je tloušťka lepenky?, in Školská fyzika, r. 3, 1996/2, s. 75
  • Randa M.: Astronomické novinky 5, in Školská fyzika, r. 3, 1996/3, s. 21 – 26
  • Randa M.: Celostátní kolo FO-Jihlava 1996, in Školská fyzika, r.3, 1996/3, s. 57 – 60
  • Randa M.: Astronomické novinky 6, in Školská fyzika, r. 3, 1996/4, s. 31 – 37
  • Rauner K.: Chce to ovšem pevné kšandy, in Školská fyzika, r. 3, 1996/1, s. 57­59
  • Rauner K.: Vliv plovoucích a neplovoucích těles na hydrostatický tlak, in Školská fyzika, r. 3, 1996/1, s. 67–68
  • Rauner K.: Tranzistor jako zesilovač napětí (B6), in Školská fyzika, r. 3, 1996/2, s. 57­58
  • Rauner K.: Proč se padající komíny lámou?, in Školská fyzika, r. 3, 1996/2, s. 73–74
  • Rauner K.: Kalašova fyzikální kouzla, in Školská fyzika r. 3, 1996/3, s. 12
  • Rauner K.: Kalašova fyzikální kouzla II, in Školská fyzika, r. 3, 1996/4, s. 4
  • Rauner K.: Plaveme v autobusu a na vodní kouli (A2), in Školská fyzika, r. 3, 1996/4, s. 77
  • Rauner K.: Ohyb a interference světla po odrazu na gramofonové desce (A6), in Školská fyzika, r. 3, 1996/4, s. 81
  • Rauner K.: Ohyb a interference světla po odrazu na gramofonové desce, in sborník PeF Plzeň Letní škola fyziky, 1996, s. 15
  • Rauner K.: Měření rychlosti světla, in sborník PeF Plzeň Letní škola fyziky, 1996, s. 19
  • Rauner K.: Několik demonstračních pokusů z magnetismu, in Veletrh nápadů učitelů fyziky–sborník z konference, 1996, s. 20–24
  • Rauner K.: Elektronika, skripta PeF Plzeň, 195 stran, 1996, ZČU Plzeň
  • Höfer G.: Pohyb v odporujícím prostředí, in Školská fyzika, r. 3, 1996/3, s. 65
  • Höfer G.: Vývoj výuky fyziky a učebnic fyziky na středních školách v Čechách do roku 1918, Monografie, ZČU Plzeň, 1996, 162 s.
  • Petřík J.: HIGH-END zesilovače třídy A. Kvalitativní přínos nebo mýtus, 1. teoretická část, in STEREO & VIDEO 2/1996, str. 74–79
  • Petřík J.: HIGH-END zesilovače třídy A. Kvalitativní přínos nebo mýtus, 2. realizační a srovnávací část, in STEREO & VIDEO 3/1996, str. 69–73
  • Petřík J.: Elektromechanické analogie, in Školská fyzika, r. 3, 1996, s. 21

  1995

  • Havel V.: Barnetův jev, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 13
  • Havel V.: Bauschingerův jev, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 14
  • Havel V.: Zobrazení soustavou dvou tenkých spojek, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 56–57
  • Havel V.: Příklad z relativistické mechaniky, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 62–64
  • Havel V.: O několika zajímavých vlastnostech elektromagnetického pole, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 81–82
  • Havel V.: Demonstrace a měření Curieovy teploty feromagnetik, in Matematika, fyz., informatika, r. 4, 1995/5, s. 218–223
  • Havel V.: Měření práce a výkonu ve školské fyzice I., in Školská fyzika, r. 2, 1995/2, s. 13–15
  • Havel V.: Becquerelův jev, in Školská fyzika, r. 2., 1995/2, s. 20
  • Havel V.: Benedicksův jev, in Školská fyzika, r. 2., 1995/2, s. 20
  • Havel V.: Měření práce a výkonu ve školské fyzice II., in Školská fyzika , r. 2, 1995/3, s. 17–21
  • Havel V.: Bridgmanův jev, in Školská fyzika, r. 2., 1995/3, s. 22
  • Havel V.: Bursteinův-Mossův jev, in Školská fyzika, r. 2., 1995/3, s. 22
  • Havel V.: Vzácný úkaz atmosférické optiky, in Školská fyzika, r. 2., 1995/3, s. 23
  • Havel V.: Fyzikální příklad se sportovní tématikou , in Školská fyzika, r. 2., 1995/3, s. 73–74
  • Havel V.: Elementární odvození rovnice brachystochrony, in Rozhledy mat.-fyz., r. 72, 1995/1, s. 20–24
  • Havel V.: Rekonstrukce magnetizační a hysterézní smyčky, in sborník PeF Plzeň Fyzika IX , s. 7–20, 1995
  • Havel V.: 90 let od zveřejnění Einsteinovy práce "Zur Elektrodynamik bewegter Körper, in Školská fyzika, r. 2., 1995/4, s. 11–12
  • Havel V.: Úloha o zahřívání plynu, in Školská fyzika, r. 2., 1995/4, s. 67–68
  • Havel V.: Speciální teorie relativity devadesátiletá, in Matem. fyzika informatika, roč. 5, 1995/2, s. 81–84
  • Havel V.: Měření práce a výkonu III, in Školská fyzika, r. 3, 1996/1, s. 9–10
  • Havel V.: Demonstrační mikroteslametr s rotující cívkou, in sborník z konference Fyzikální učební pomůcky, jejich tvorba a užití , s. 15–16, 1995, PeF Plzeň
  • Prokšová, J.: Carnotův cyklus, in Školská fyzika, 1995/1, s. 69–73.
  • Prokšová, J.: Některé aplikace kapalných krystalů, in Školská fyzika, r. 3, 1995/2, s. 19–21.
  • Kepka J.: „Kulatá“ výročí v roce 1996, in Školská fyzika, r. 3.,1995/2, s. 21–22.
  • Kepka J.: Sériové a paralelní spojování rezistorů, in Školská fyzika, r. 2., 1995/2, s. 23–26.
  • Kepka J.: Tepelná výměna, in Školská fyzika, r. 2.,1995/2, s. 21–22.
  • Kepka J.: Rovnoměrný pohyb, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 21–23.
  • Kepka J.: Jacob Robert Oppenheimer, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 45–47
  • Randa M.: Hillovy plochy, Lagrangeovy librační body, in Školská fyzika, r. 2, 1995/2, s. 69–70.
  • Randa M.: Kdo vyhrál sázku?, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 31–34
  • Randa M.: O Archimédovi, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 48–50
  • Randa M.: „Létající prstenec” aneb jak se řeší fyzikální úlohy metodou diferencování a integrování, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 53–55
  • Randa M.: Proč plave poleno naležato?, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 65–67
  • Randa M.: Řešíme dynamické úlohy o pohybu po kružnici, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 68–70
  • Randa M.: Z historie optiky, odraz a lom světla, in Školská fyzika, r. 2, 1995/2, s. 45–50
  • Randa M.: Astronomické novinky 1, in Školská fyzika, r. 2, 1995/3, s. 23–26
  • Randa M.: Celostátní kolo FO v Chebu, in Školská fyzika, r. 2, 1995/3, s. 81–84
  • Randa M.: Astronomické novinky 2, in Školská fyzika, r. 2, 1995/4, s. 19–22
  • Randa M.: Jak natočit plavající kládu? (A1), in Školská fyzika, r. 2, 1995/4, s. 57–59
  • Randa M.: Komety, in Sborník PeF Plzeň Fyzika IX , 1995, s. 73–86, Pedagogická fakulta Plzeň
  • Randa M.: Celostátní kolo FO v Chebu, in Matematika, fyzika, informatika 1995–96/1, s. 50–51
  • Rauner K.: Námořník vytahuje z vody válec, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 24
  • Rauner K.: Měříme hustotu kapalin nerovnoramennými váhami, in Školská fyzika, r. 2 , 1995/1, s. 25–26
  • Rauner K.: Pokusy k demonstraci magnetického záznamu informací, in Školská fyzika, r.2, 1995/1, s. 41–44
  • Rauner K.: Sklenice limonády se supertěžkým brčkem, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 59–61
  • Rauner K.: Přehled letopočtů používaných v posledních 3 stoletích, in Sborník Letní škola fyziky, 1994, s. 27–28, PeF Plzeň
  • Rauner K.: Jak si zapamatovat fyzikální konstanty a jiná čísla, in Školská fyzika, r. 2, 1995/2, s. 7–10
  • Rauner K.: Kolik vody se načerpá pumpou na zdvih?, in Školská fyzika, r. 2, 1995/2, s. 55–58
  • Rauner K.: Návrh stabilizovaného zdroje se Zenerovou diodou, in Školská fyzika, r. 2, 1995/2, s. 61–63
  • Rauner K.: Může člověk přežít zrychlení 10 000g?, in Školská fyzika, r. 2, 1995/3, s. 15–16
  • Rauner K.: Kdy byla celá země z radia?, in Školská fyzika, r. 2, 1995/3, s. 61–63
  • Rauner K.: Kam a kdy za světovými rekordy, in Školská fyzika, r. 2, 1995/4, s. 7–10
  • Rauner K.: Výkonová optimalizace fotodiody v hradlovém provozu, in Školská fyzika, r. 2, 1995/4, s. 60–63
  • Rauner K.: Kalendáře a letopočty používané v moderní době, In Sborník PeF v Plzni Fyzika IX, 14 stran, 1995, PF Plzeň
  • Rauner K.: Snímání rychlosti při demonstračních pokusech na mechanické dráze s využitím počítače, in sborník z konference Fyzikální učební pomůcky, jejich tvorba a užití, s. 37–40, 1995, PeF Plzeň
  • Höfer G.: Výkon a úlohy o pohybu, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 27–30
  • Höfer G.: Co je hydrostatické paradoxon, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 51–52
  • Höfer G.: Einsteinova horská dráha, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 75–78
  • Höfer G.: Co tušil již Archimédes, in Školská fyzika, r. 2, 1995/2, s. 27–32
  • Höfer G.: Harmonické kmitání, in Školská fyzika, r. 2, 1995/2, s. 59–60
  • Höfer G.: Hustota, in Školská fyzika, r. 2, 1995/4, s. 39–44
  • Höfer G.: Není posvícení jako posvícení, in Školská fyzika, r. 2, 1995/4, s. 64–66
  • Höfer G.: Učební pomůcky ve starších českých učebnicích fyziky pro střední školy, in sborník z konference Fyzikální učební pomůcky, jejich tvorba a užití, s. 64–102, 1995, PeF Plzeň
  • Höfer G.: Didaktický seminář a didaktické praktikum jako prostředek zlepšování v profesní přípravě učitelů fyziky. In. Sborník PF JU ke konferenci "Didaktická technologie v profesní přípravě učitelů fyziky. České Budějovice 1995.
  • Petřík J.: Sériový rezonanční RLC obvod, in Školská fyzika, r.2, 1995/1, s. 58
  • Petřík J.: Složitější střídavé elektrické obvody – pásmové propusti, in Školská fyzika, r. 2, 1995/4, s. 73–78
  • Petřík J.: Inteligentní měření základních elektrických veličin počítačem, in sborník PeF ZČU v Plzni Fyzika IX, 20 stran, 1995, Plzeň
  • Petřík J.: Od žákovského voltmetru k virtuálním přístrojům, in sborník z konference Fyzikální učební pomůcky, jejich tvorba a užití, s. 27–36, 1995, PeF Plzeň

  1994

  • Havel V.: Určení Curieovy teploty feromagnetika, in sborník PeF Plzeň Letní škola fyziky , 1994
  • Havel V.: Experimentální stanovení Bohrova magnetonu, in sborník PeF Plzeň Letní škola fyziky , 1994
  • Havel V.: Kdo poprvé užil ve fyzice delta funkci?, in Pokroky matem., fyz. a astronomie, r. 39, 1994/3, s. 174
  • Havel V.: Řešení elektrických obvodů se spínači a žárovkami, in Školská fyzika, r. 1., 1994/2, s. 23–24
  • Havel V.: Úloha o nezatíženém transformátoru, in Školská fyzika, r. 1., 1994/2, s. 53–54
  • Havel V.: Hybnost v relativistické dynamice, in Školská fyzika, r. 1., 1994/2., s. 73–76
  • Havel V.: Pomůcka pro demonstraci beztížného stavu, in Matematika – fyzika – informmatika, roč. 3., 1994/3 , s. 160–161
  • Havel V.: Barkhausenův jev, in Školská fyzika, r. 1., 1994/3, s. 15–16
  • Havel V.: Jednoduchá demonstrace vířivých proudů a Lenzova principu, in Školská fyzika, r. 1., 1994/3, s. 60
  • Havel V.: Řešení elektrických obvodů se spínači a žárovkami, in Školská fyzika, r. 1., 1994/2, s. 23–24
  • Havel V.: Úloha o nezatíženém transformátoru, in Školská fyzika , r. 1., 1994/2, s. 53–54
  • Havel V.: Hybnost v relativistické dynamice, in Školská fyzika, r. 1., 1994/2., s. 73–76
  • Havel V.: Pomůcka pro demonstraci beztížného stavu, in Matematika – fyzika – informmatika, roč. 3., 1994, č.3, s. 160–161
  • Havel V.: Barkhausenův jev, in Školská fyzika, r. 1., 1994/3, s. 15–16
  • Havel V.: Jednoduchá demonstrace vířivých proudů a Lenzova principu, in Školská fyzika, r. 1., 1994/3, s. 60
  • Prokšová, J.: Vlastnosti a účinky ultrafialového záření, in Školská fyzika, r. 2, 1994/1, s. 79–81.
  • Prokšová, J.: Jak je to s přeludy aneb fata morgana a polární záře, in Školská fyzika, r. 2, 1994/2, s. 11–13.
  • Prokšová, J.: Určení některých parametrů krystalové mřížky, in Školská fyzika, 1994/2, s. 81–83.
  • Prokšová, J.: Soumrakové a halové jevy, in Školská fyzika, 1994/3, s. 33–35.
  • Kepka J.: Kalorimetrická rovnice, fázové přeměny, in Školská fyzika. r. 1., 1994/2., s. 20–22.
  • Kepka J.: Na začátku byl dynamit, in Školská fyzika, r. 1., 1994/3, s.19–20
  • Randa M., Mladá J., Podroužek L.: Metodická příručka k přírodovědě pro 4. ročník ZŠ a k jejímu pracovnímu sešitu, učebnice ZŠ, SPN 1994, Praha.
  • Randa M., Mladá J., Podroužek L.: Poznáváme přírodu a techniku. Přírodověda pro 4. ročník ZŠ, učebnice ZŠ, 2. vydání, SPN 1994, Praha
  • Randa M., Mladá J., Podroužek L.: Pracovní sešit k přírodovědě pro 4. ročník základní školy, učebnice ZŠ, SPN 1995, 2. vydání, Praha
  • Randa M.: Pohyb planet a pohádka o Koblížkovi, in Školská fyzika, r. 1, 1994/1, s. 27–29
  • Randa M.: Planety sluneční soustavy a jejich měsíce – přehled současných poznatků, in Školská fyzika, r. 1, 1994/1, s. 37–40
  • Randa M.: Některé problémy pohybu planet ve sluneční soustavě, in Školská fyzika, r. 1, 1994/1, s. 51–52
  • Randa M., Höfer G.: Hodinová dotace fyziky na některých středních školách, in Školská fyzika, r. 1, 1994/1, s. 67–68
  • Randa M.: Planetky, komety, meteoroidy – malá tělesa sluneční soustavy, in Školská fyzika, r. 1, 1994/2, s. 39–42
  • Randa M.: Zákony zachování při jaderných dějích, in Školská fyzika, r. 1, 1994/2, s. 45–48
  • Randa M.: Může Frantík přetáhnout Pepíka?, in Školská fyzika, r. 1, 1994/3, s. 49–50
  • Randa M., Rauner K.: Několik pokusů s Teslovým transformátorem, in Sborník Letní škola fyziky , 1994, s. 19–20, Pedagogická fakulta Plzeň
  • Rauner K.: Příklad na spojování rezistorů s různými odpory, in Školská fyzika , r. 1, 1994/2, s. 17–19
  • Rauner K.: Frontální pokusy s "kreslenými" rezistory, in Školská fyzika, r.1., 1994/2, s. 33–36
  • Rauner K.: Jaká je nejlepší srážka v automobilu?, in Školská fyzika, r. 1., 1994/2, s. 69–71
  • Rauner K.: Případ malé měňavky, in Školská fyzika, r. 1., 1994/2, s. 72
  • Rauner K.: Jak probíhá srážka automobilu?, in Školská fyzika, r. 1.,1994/3, s. 61–65
  • Rauner K.: Určení Rydbergovy konstanty spektrometrem, in Sborník Letní škola fyziky,1994, s.17–18, PeF Plzeň
  • Rauner K.: Několik pokusů s Teslovým transformátorem, in Sborník Letní škola fyziky, 1994, s. 19–20, PeF Plzeň
  • Rauner K.: Franckův-Hertzův pokus, in Sborník Letní škola fyziky,1994, s.1–3, PeF Plzeň
  • Höfer G.: Stabilita plovoucích těles, in Školská fyzika, r. 1, 1994/2, s. 27–28
  • Höfer G.: Některé úlohy o pohybu těles na pružině a na nakloněné rovině, in Školská fyzika, r. 1, 1994/2, s. 56–58
  • Höfer G.: Co je beztížný stav?, in Školská fyzika, r. 1, 1994/3, 73–74
  • Petřík J.: Méně obvyklé metody měření indukčností a kapacit, in Školská fyzika, r.1, 1994/2, s. 49–51
  • Petřík J.: Operační zesilovač, in Školská fyzika, r.1, 19942, s. 52
  • Petřík J.: Jak se používá měřící jednotka ADDA, in sborník Letní škola fyziky, s. 10, 1994
  • Petřík J.: Měření na operačním zesilovači, in sborník Letní škola fyziky, s. 11–14, 1994
  • Petřík J.: Měření na jednostupňovém tranzistorovém zesilovači, in sborník Letní škola fyziky, s. 15–16, 1994
  • Petřík J.: Měření voltampérové charakteristiky a její grafické zobrazení pomocí počítače s jednotkou ADDA, spoluautor Hofman, in Školská fyzika, r.2, 1994/1, s. 53-54
  • Petřík J.: Složitější aplikace Kirchhofových zákonů-transfigurace, in Školská fyzika, r.2, 1994/1, s. 64-65
  • Petřík J.: Určení velikosti indukčnosti nebo kapacity z časového průběhu přechodného děje, in Školská fyzika, r.2, 1994/1, s. 66-68

   1993

  • Havel V.: Kvantování magnetického toku v supravodivém prstenci a některé zajímavé důsledky, in Rozhledy matem. – fyz., r. 71, 1993/4, s. 175–178
  • Havel V.: Jak velké je magnetické pole uvnitř atomu ?, in Rozhledy matem–fyz., r. 71, 1993/3, s. 124–125
  • Havel V.: Selfkonzistentní metoda výpočtu demagnetizačního faktoru válce, in Sborník PeF v Plzni FYZIKA VIII , 1993, s. 9–14
  • Havel V.: Bezgradientní cívka a její užití, in Sborník PeF v Plzni FYZIKA VIII , 1993, s. 15–20
  • Havel V.: Mikroteslametr s Hallovou sondou a koncentrátorem, in Sborník PeF v Plzni FYZIKA VIII , 1993, s. 21–30
  • Havel V.: "Vážení" Měsíce, in Věda, technika a my, roč. XLVII, 1993/6, s. 10
  • Havel V.: Měření časových intervalů čítačem, in Školská fyzika, r. 1., 1993/1., s. 11–12
  • Havel V.: Příklady na výpočet práce a výkonu, in Školská fyzika, r. 1., 1993/1., s. 23–24
  • Havel V.: Odraz a rozptyl světla na vodní kapce , in Školská fyzika, r. 1., 1993/1 s. 48–50
  • Havel V.: Experimentální stanovení Avogadrovy konstanty, in Matem. fyz. informatika, r. 3, 1993/1., s. 32–35
  • Prokšová, J., Randa, M.: Sbírka úloh z fyziky IV ., skriptum PF ZČU, Plzeň 1993.
  • Prokšová, J.: Některé jevy atmosférické optiky, in Školská fyzika, r. 1, 1993/1, s. 65–67.
  • Prokšová, J.: Výpočet objemu elementární buňky, in Školská fyzika, r. 1, 1993/1, s. 53–57.
  • Prokšová, J.: Některé jevy atmosférické optiky II, in Školská fyzika, r. 1, 1993/2, s. 65–69.
  • Prokšová, J.: Zdánlivý a skutečný součinitel objemové roztažnosti kapalin, in Školská fyzika, r. 1, 1993/2, s. 55–56.
  • Prokšová J., Randa M.: Sbírka úloh z fyziky IV. Atomová a jaderná fyzika, VŠ skriptum, Pedagogická fakulta, Plzeň 1993.
  • Randa M.: Nové poznatky o sluneční soustavě, in Sborník PeF Plzeň Fyzika VIII, 1993, s. 65–78, Pedagogická fakulta Plzeň.
  • Randa M., Mladá J., Podroužek L.: Pracovní sešit k přírodovědě pro 4. ročník základní školy, učebnice ZŠ, SPN 1993, Praha.
  • Randa M., Mladá J., Podroužek L.: Poznáváme přírodu a techniku. Přírodověda pro 4. ročník ZŠ, učebnice ZŠ, Scientia, SPN 1993, Praha.
  • Rauner K.: Mechanická dráha s kontinuálním snímáním rychlosti, In Sborník PeF v Plzni Fyzika VIII, 6 stran, 1993, PF Plzeň
  • Rauner K.: Demonstrace průletu mikročástic štěrbinou, In Sborník PeF v Plzni Fyzika VIII, 2 strany, 1993, PF Plzeň
  • Rauner K.: Demonstrace vzniku kovalentní vazby molekuly vodíku, In Sborník PeF v Plzni Fyzika VIII, 6 stran, 1993, PF Plzeň
  • Rauner K.: Jak se změní hladina kapaliny, in Školská fyzika, r. 1.,1993/1, s. 5–10
  • Rauner K.: Vodní analogie elektrického proudu, in Školská fyzika, r. 1., 1993/1, s. 31–34
  • Rauner K.: Fyzikální princip výměníku tepla, in Školská fyzika, r. 1., 1993/1, s. 45–47
  • Höfer G.: Jan Amos Komenský a jeho Přehled fyziky, in sborník PeF Plzeň Fyzika VIII, s. 39–42, 1993, Plzeň
  • Höfer G.: Přehled učebnic fyziky používaných na českých středních školách, in sborník PeF Plzeň Fyzika VIII, s. 31–38, 1993, Plzeň
  • Höfer G.: Archimédův zákon a jeho aplikace, in Školská fyzika, r. 1, 1993/1, s. 25–26
  • Höfer G.: Měření teploty a teploměr, in Školská fyzika, r. 1, 1993/1, s. 35–36
  • Höfer G.: Řešení některých úloh ze statistiky, in Školská fyzika, r. 1, 1993/1, s. 57–58
  • Höfer G.: Určení vlnové délky světla, in Školská fyzika, r. 1, 1993/1, s. 64
  • Petřík J.: Měření elektrických veličin počítači PC XT/AT/386/486 a zobrazení jejich časových závislostí, in Matematika, fyzika, informatika 1993/3, str. 148–155
  • Petřík J.: Využití měřící jednotky ADDA k počítačům PC a dosud dostupných programů pro fyzikální experimenty na středních školách, in Fyzika VIII, sborník PeF v Plzni, 1993, s. 49–65
  • Petřík J.: Inteligentní měření elektrických veličin počítačem, in Školská fyzika, r.1, 1993/1, s. 13–16

  1992

  • Havel V.: Využití zpětného projektoru k demonstraci vlastností paramagnetik a diamagnetik, in Matem., fyz., informatika, roč. 1., 1992/4, s. 186–188
  • Havel V.: Jednoduchý mikroteslametr, in Matem., fyz., informatika, roč. 2., 1992/4, s. 29–33
  • Havel V.: Příspěvek k výkladu Van Vleckova paramagnetismu, in Sborník Matem., fyz. a didak. tech. , ZČU Plzeň, 1992, s. 45–49
  • Randa M.: Některé jednoduché aplikace systému FAMULUS, in Sborník Matematika, fyzika, výpočetní technika , 1992, s. 56–64, Pedagogická fakulta Plzeň
  • Rauner K., Havel V., Petřík J.: Fyzikální praktikum I., skripta PeF Plzeň, 64 stran ze 137, 1992, Plzeň
  • Petřík J.: Měření elektrických veličin počítači PC AT/XT, in Amatérské rádio 2/1992 řada B celé číslo, str. 40–70 + titulní a zadní strany
  • Petřík J.: Měřící jednotka k počítačům PC Amatérské rádio 4/1992 řada B, str. 157–158
  • Petřík J.: Měření elektrických veličin pomocí počítačů PC AT/XT, in Sborník matematika, fyzika, výpočetní a didaktická technika, str. 50–55, 1992

  1991

  • Havel V.: Elementární výklad základů relativistické elektrodynamiky, in Sborník PeF v Plzni FyzikaVII , Plzeň, 1991, s. 9–27
  • Havel V.: Optimální podmínky kalorimetrického měření měrné tepelné kapacity, in Sborník PeF v Plzni Fyzika VII , Plzeň 1991, s. 99-104
  • Havel V.: Měření magnetické indukce metodou absolutní, in Sborník PeF v Plzni, Fyzika VII, Plzeň, 1991, s. 105–108
  • Havel V.: Výpočet síly působící mezi tyčovým magnetem a slabě magnetickým tělesem, in Sborník PeF v Plzni, Fyzika VII, Plzeň, 1991, s. 109–111
  • Havel V., Rauner, K., Prokšová, J., Průcha, J.: Fyzikální praktikum II, skripta PeF Plzeň, 1991.
  • Randa M.: Vědecká kosmologie – její historie a současnost, in Sborník PeF Plzeň Fyzika VII , 1991, s. 63–80, Pedagogická fakulta Plzeň
  • Rauner K.: Demonstrace rozložení hustoty pravděpodobnosti výskytu elektronu v atomu vodíku, In Sborník PeF Fyzika II, 17 stran, 1991, PeF Plzeň
  • Höfer G.: Fyzikální podstata lidského hlasu, in sborník PeF Plzeň Fyzika VII, 1991, Plzeň
  • Petřík J.: Speciální periferní zařízení školních mikropočítačů, in Sborník PeF Plzeň Fyzika VII, str. 45–62, 1991

  1990

  • Havel V.: Jednoduchý přístroj pro měření měrné tepelné kapacity plynů, in Mat. a fyz. ve škole, roč. XX., 1990/9, s. 620–621
  • Havel V.: Řešení magnetických obvodů, in Rozhledy matem. fyz., roč. 69, 1990/3, s. 108–116, 141–142
  • Rauner K.: Elektronizace demonstračních pokusů ve fyzice, metodický list KPÚ Plzeň, 10 stran, 1989
  • Petřík J., Vrbík V.: Mikropočítač ve výuce fyziky na Pedagogické fakultě v Plzni, in Matematika a fyzika ve škole 1990/2, str. 119–123

  1989

  • Havel V.: Přístroj pro demonstraci Faradayova magnetooptického jevu, in Sborník PeF v Plzni Elektronika I , SPN Praha, 1989, s. 26–35
  • Havel V.: Modelování činnosti třífázového generátoru na školním analogovém počítači, in Sborník PeF v Plzni Elektronika I , SPN Praha, 1989, s. 48–51
  • Havel V.: Číslicový integrátor, in Sborník PeF v Plzni Elektronika I , SPN Praha, 1989, s. 35–48
  • Kepka J.: Elektronizace v přípravě budoucích učitelů fyziky, in Sborník z konference Elektronizace v přípravě budoucích učitelů, 5 stran, 1989, Plzeň.
  • Kepka J.: Elektronizace v přípravě budoucích učitelů fyziky, in Sborník z konference Elektronizace v přípravě budoucích učitelů, 5 stran, 1989, Plzeň
  • Kepka J.: Vědec světového jména (k 85.výročí narození J. R. Oppenheimera), in Pravda, 5 stran, 22.4.1989
  • Kepka J.: Cesta nadlidského úsilí (130 výročí narození P. Curie), in Pravda, 6 stran, 13.5.1989
  • Kepka J.: Legendární vědec (P. L. Kapica), in Pravda, 5 stran, 8.7.1989
  • Kepka J.: Počátek nového technického věku (170.výročí úmrtí Jamese Watta), in Pravda, 6 stran, 19.8.1989
  • Kepka J.: Od pivovaru k fyzice (Před 100 lety zemřel J. P. Joule), in Pravda, 6 stran, 7.10.1989
  • Rauner K.: Elektronické zpracování demonstračních pokusů ve výuce fyziky, in Sborník I. celostátní konference Elektronizace v přípravě budoucích učitelů, 6 stran, 1989, PeF Plzeň
  • Petřík J.: Výkonový zesilovač stavebnicové koncepce, in sborník Elektronika 1, str. 58–77, 1989
  • Petřík J.: Mikropočítač IQ 151 ve fyzikálním laboratorním a demonstračním experimentu, in sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí Elektronizace v přípravě budoucích učitelů, str. 77–83, 1989
  • Petřík J.: Jednotky styku mikropočítače IQ 151 s prostředím, in Informace 1989/2, str.19–23
  • Petřík J.: Jednotka styku mikropočítače s prostředním osazena dvanáctibitovým A/D převodníkem, in Informace 1989/4, str. 24–31
  • Petřík J.: Jednotka styku mikropočítače s prostředím – programové vybavení, in Informace 1989/4, str. 26–34
  • Petřík J.: Realizace osmibitového A/D a D/A převodníku využívající modul STAPER, in Informace 1989/5, str. 13–21
  • Petřík J.: Jednotka styku mikropočítače s prostředím – univerzální měřicí přístroj – jednostupňový tranzistorový zesilovač, in Informace 1989/6 a 7, str. 14–31
  • Petřík J.: Zkušenosti z provozu realizovaného zařírení a možnosti úpravy jednotky, in Informace, 1989/8, str. 5–13

  1988

  • Kepka J.: Elektronizace ve výchově a vzdělávání, in Sborník Elektronika I, 18 stran, 1988, Pedagogická fakulta v Plzni.
  • Kepka J.: Co John Bardeen netušil (k 80.výročí narození jednoho z vynálezců tranzistoru), in Pravda, 4 strany, 28.5.1988
  • Kepka J.: Život zasvětil vědě a boji za mír (ke 30.výročí úmrtí F.Piere Curie), in Pravda, 6 stran, 13.8.1988
  • Kepka J.: Na začátku byl dynamit (ke 155. výročí narození A. Nobela), in Pravda, 6 stran, 15.10.1988.
  • Kepka J.: Na začátku byla žába (ke 190. výročí úmrtí Luigi Galvaniho), in Pravda, 4 strany, 10.12.1988
  • Kepka J.: Úspěšnost žáků z ”přebraných” tříd základní školy ve fyzikální olympiádě. in Sborník z konference ”Fyzika v devítileté základní škole” – Rybník 1997. Praha 1988 3s
  • Havel V., Kepka, J.: Sbírka úloh z fyziky II, skripta PeF Plzeň, 1988.
  • Rauner K.: Pokusy s demonstrační stavebnicí, in.Sborník PeF Plzeň Elektronika I., 1988, PedF Plzeň, 56 stran
  • Rauner K., Barták F., Kašpar Z., Scharffová J.: Program pro práci s mládeží v elektronice a videotechnice, hlavní autor, ÚV Svazarmu, Praha 1988, 68 stran ze 100
  • Petřík J.: Jak posloucháme v Plzni – návrh a realizace sobwooferové aparatury v poslechové místnosti HIFI klubu Plzeň, in Informace 1988/2, str. 14–17

  1987

  • Havel V.: Výpočet hysterézních ztrát feromagnetika ze tří bodů hysterézní smyčky, in Elektrotechnický obzor, roč. 76, 1987/8
  • Havel V., Randa M.: Sbírka úloh z fyziky III., VŠ skriptum, Pedagogická fakulta, Plzeň 1987.
  • Kepka J.: Lomonosov 19. stol. (80. výročí úmrtí D.I Mendělejeva), in Pravda, 4 strany, 14. 2. 1987
  • Kepka J.: Nejslavnější žena století (k 120. výročí narození M. Curie-Sklodowské), in Pravda, 5 stran, 28. 11. 1987

  1986

  • Havel V.: Zobrazení hysterézní smyčky feromagnetika na školním osciloskopu, in Matem. a fyz. ve škole, roč. XVI., 1986/6, s. 407–409
  • Havel V.: Využití číslicového čítače-měřiče frekvence ve školské fyzice, in Sborník Dialogy 2 , Brno, 1986
  • Kepka J.: Plněním programu elektronizace k vyšší efektivnosti naší ekonomiky, 6 stran, 1986, Plzeň
  • Kepka J.: Vědec světového jména (k výročí narození Lomonosova), in Pravda, 4 strany, 22. 11. 1986
  • Rauner K.: Opticko-akustický majáček, in Informace 1986/2, 2 strany, 1986, ÚV Svazarmu, Praha
  • Rauner K.: Zájmové kroužky elektrotechnické, 56 stran, ÚDPM Praha 1986
  • Rauner K.: Výchovno–vzdelávací program pre záujmový útvar ELEKTROTECHNIK pre žiakov 6.–8. ročníku ZŠ, 52 stran, ÚDPM Bratislava 1986

  1985

  • Havel V.: Příspěvek k výkladu demagnetizačního faktoru, in Sborník PeF v Plzni Fyzika VI , SPN Praha, 1985, s. 15–32
  • Kepka J., Kameneckij S. E.: Obučenije fizike v ČSSR po novojsisteme srednego obrazovanija, in Fizika v škole, č.6, s. 74–76, 1985.
  • Kepka J., Havel V.: K životnímu jubileu Doc. RNDr. A. Špeldy, DrSc., in sborník PeF Plzeň Fyzika VI , 10 stran, 1985, Plzeň
  • Kepka J.: Vyučování fyzice v nové československé výchovně vzdělávací soustavě, in sborník PeF Plzeň Fyzika VI , 28 stran, 1985, Plzeň
  • Kepka J., Rauner K.:Triakový regulátor výkonu, in sborník PeF Plzeň Fyzika VI , 6 stran, 1985, Plzeň
  • Rauner K.: Indikace výkonu nízkofrekvenčního zesilovače, in Informace 1985/10, 2 strany, 1985, ÚV Svazarmu, Praha
  • Rauner K.: Zvukový hlídač teploty, in Informace 1985/10, 3 strany, 1985, ÚV Svazarmu, Praha
  • Rauner K.: Triakový regulátor výkonu, in Sborník PeF Plzeň Fyzika VI., 6 stran, 1985, SPN, Praha, spoluautor J. Kepka
  • Rauner K.: Demonstrační pokusy a frontální práce v kroužku elektroniky na základní škole, in Sborník PeF Plzeň Fyzika VI., 34 stran, 1985, SPN, Praha
  • Rauner K.: Nízkofrekvenční voltmetr s logaritmickou stupnicí, in Sborník PeF Plzeň Fyzika VI., 1985, 6 stran, SPN, Praha
  • Rauner K.: Akustický signalizátor překročení teploty, in Sborník PeF Plzeň Fyzika VI., 5 stran, 1985, SPN, Praha
  • Rauner K.: Hifiklub na Pedagogické fakultě v Plzni, in Amatérské radio, konstrukční příloha, 1 strana, 1985, Praha

  1984

  • Havel V.: Úvod do teorie elm. pole, skripta PeF Plzeň,1984
  • Rauner K.: Mikrovarhany, in Informace 1984/10, 6 stran, 1984, ÚV Svazarmu, Praha
  • Petřík J.: Zkoušeč tranzistorů NPN i PNP, diod, svítivých diod a zenerových diod zapájených v deskách s plošnými spoji, Amatérské rádio 1984/2, str.52–55 a titulní strana

  1983

  • Rauner K.: Mimovyučovací zájmová činnost ve fyzice, in Sborník PedF K mimovyučovací zájmové činnosti žáků ZŠ II., 8 stran, 1983, PeF Plzeň
  • Rauner K., Barták F., Kašpar Z.: Program práce oddílů mládeže ZO Svazarmu v elektroakustice a videotechnice, hlavní autor, ÚV Svazarmu Praha, 1983, 65 stran z 85
  • Petřík J.: Skleněný gramofon, in Technický magazín, str.63–64, 1983

  1982

  • Petřík J.: Vysoce kvalitní řídící zesilovač, in Informace 1982/2, str.21–35

  1981

  • Kepka J., Havel V., Kučera J., Rauner K.: Mimovyučovací činnost ve fyzice, in sborník PeF Plzeň K mimovyučovací činnosti II , 20 stran, 1981, Plzeň

  1980

  • Rauner K., Matásek K.: Základy elektroniky, skripta PeF Plzeň, 194 stran z 236 (hlavní autor), 1980, druhé vydání, Plzeň
  • Petřík J.: Předzesilovač pro přenosku s pohyblivým magnetem Technický týdeník, poslední strana, 1980

  1979

  • Havel V.: Základy teorie relativity, skripta PeF Plzeň, 1979
  • Petřík J.: Předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku, in Informace 1979/3, str.42–45

  1978

  • Rauner K., Matásek K.: Základy elektroniky, skripta PeF Plzeň, 194 stran z 236 (hlavní autor), 1978, Plzeň

  1977

  • Kepka, J., Iška, R.: Pomůcky z nabídky firmy Didaktik in Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 2. Plzeň 1977, 2s

  1976

  • Havel V., Rauner, K.: Vybrané laboratorní úlohy z fyziky, skripta PeF Plzeň, 1976.
  • Havel V., Kvapil, V., .Maříková, E.: K přípravě učitele na vyučování fyzice a k vybavení kabinetu na ZDŠ, in Sborník PeF v Plzni, SPN Praha, 1976.
  • Havel V., Kvapil, V., .Maříková, E., Kutný, P., Matásek, K., Rauner, K.: Sbírka úloh z fyziky pro I. až III. roč. PF, skripta PeF Plzeň, 1975.
  • Havel V.: Jednoduché odvození Lagrangeovy a Hamiltonovy funkce pro pohyb nabité částice v elektromagnetickém poli, in Sborník PeF v Plzni Fyzika V , SPN Praha, 1974, s .71–75
  • Havel V.: Použití statistického operátoru při výkladu magnetických vlastností paramagnetického plynu, in Sborník PeF v Plzni FyzikaV , SPN Praha, 1974, s. 76–92

  1973

  • Havel V., Rauner, K., Maříková, E.: Fyzikální praktikum, skripta PeF Plzeň, 1973.
  • Havel V.: Měření rychlosti střely metodou rotujících kotoučů, in Matematika a fyzika ve škole, roč. IV., 1973, č.2

  1972

  • Havel V.: Snímání hysterézní smyčky na APŠ, Sborník Analogové počítače ve výuce , Olomouc, 1972

  1967

  • Havel V.: Vektorové řešení několika úloh z nauky o magnetismu, in SborníkPeF v Plzni Fyzika IV , s. 5–15, SPN Praha, 1967
  • Havel V.: Elektrické pole, in Sborník Několik příspěvků k diferenciaci učiva z fyziky v 9.třídě ZDŠ , s. 3–8, KPÚ Plzeň, 1967

  1966

  • Havel V.: Několik pokusů k objasnění magnetických vlastností látek, in Fyzika ve škole, roč. IV., 1966, s. 252–255
  • Havel V.: Laboratorní cvičení z fyziky, skripta PeF Plzeň, 1966, spoluautoři A. Špelda, A. Terš, K. Bradlec
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023