logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Dohoda s katedrou fyziky FAV

Dohoda o společné přípravě učitelů fyziky středních škol

Katedra fyziky (KFY) Fakulty aplikovaných věd (FAV) a katedra obecné fyziky (KOF) Pedagogické fakulty (PeF) Západočeské univerzity v Plzni se dohodly na společné přípravě učitelů fyziky středních škol ve druhé etapě studia.

Dohoda předpokládá:

  1. Studenti učitelského studia fyziky středních škol budou ve druhé etapě studia fyziky připravováni společně, bez ohledu na to, na které fakultě budou studovat druhý aprobační předmět. Soubornou postupovou zkoušku vykonají studenti na té fakultě, kde absolvují první etapu.
  2. Na zajištění výuky se budou obě katedry podílet podle přiloženého učebního plánu.
  3. V případě, že některá z kateder nebude moci zajistit dohodnutou výuku a bude třeba přijmout externího učitele, budou náklady na tuto výuku hrazeny z prostředků té katedry, která měla předmět zajistit.
  4. Obě katedry se budou podílet na přístrojovém a materiálním vybavení pro zajištění výuky podle počtu studentů zapsaných na příslušné fakultě.
  5. Státní závěrečná zkouška z fyziky bude zajišťována společnou komisí. Předsedou bude střídavě jmenován pracovník z KFY a KOF.
  6. Studenti obdrží diplom té fakulty, na níž budou zapsáni.
  7. Změny učebních plánů nebo organizace studia se mohou uskutečnit pouze se souhlasem obou zastoupených stran.
  8. Společná příprava učitelů fyziky středních škol začne školním rokem 1996/97.
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...