logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Den s fyzikou

Hlavní partner

se uskuteční ve čtvrtek 29. května 2008
v prostorách katedry obecné fyziky FPE ZČU v Plzni, Klatovská 51.

Akce se koná pod záštitou

  rektora Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Josefa Průši, CSc.
  a I. náměstka hejtmana Plzeňského kraje MVDr. Václava Červeného.

Program:

8:00 Zahájení
Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, vedoucí katedry obecné fyziky FPE ZČU
8:15 Prohlídka prostor katedry obecné fyziky FPE ZČU
Netradiční pokusy
(pokusy s kapalným dusíkem, Teslův transformátor, psychotronika,
šíření tepla zářením, model atomové bomby a mnoho dalších)
PhDr. Pavel Masopust, Mgr. Pavel Kratochvíl

Astronomická kuchařka
(uvařené slunce, jedlá kometa, špejlový radar, solární pec a mnohem více)
Mgr. Marek Česal, Mgr. Jaroslav Jindra, Mgr. Pavel Kratochvíl

Fyzikální soutěže
11:00 Vyhlášení výsledků krajských kol FO
(předání odměn nejlepším)
Pavel Brejcha, obchodní ředitel Nakladatelství Fraus
doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., děkanka FPE ZČU v Plzni
MVDr. Václav Červený, 1. náměstek hejtmana Plzeňského kraje
doc. Ing. Josef Průša, CSc., rektor ZČU v Plzni
prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., předseda ÚK FO
12:00 Slavnostní přípitek – raut
(občerstvení připravila Hotelová škola v Plzni, U Borského parku)
Mgr. Miroslav Široký, ředitel školy
Jitka Vojtová a Martin Sokol, učitelé odborných předmětů
studenti Hotelové školy v Plzni
14:30 Optické klamy a zajímavé jevy atmosférické optiky
(přednáška s experimenty)
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
14:30 Obhajoba doktorské disertace PhDr. Jana Nedomy
„Využití distančního vzdělávání při výuce astronomie“
16:00 Zasedání redakční rady časopisu Školská fyzika
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek Ilustrační snímek

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...