Top lišta
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Nadace DB

Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
www.raabe.cz
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
www.raabe.sk


ZpČAS
Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Mediální partneři
SlidesLive
SlidesLive

ČČF
Československý časopis pro fyziku

Ubytování, strava, doprava

Hotel Šumava (http://www.sumavahotel.cz/zsmv/)

   Ceny pro tuto akci:

   a) ubytování na 2lůžkovém pokoji 660 Kč na osobu a noc (včetně snídaně – švédský stůl)

   b) ubytování na pokoji obsazeném jednou osobou 840 Kč na osobu a noc (včetně snídaně – švédský stůl)

   c) stravné (formou bufetů) 880 Kč na osobu (zahrnuje večeři 23. a 24. 10. a oběd 24. a 25. 10. formou teplého bufetu včetně nápoje)

Poplatky

Pořádající instituce nehradí účastníkům výdaje související s účastí na konferenci.

Konferenční poplatek ve výši 1000 Kč (zahrnuje organizační náklady, občerstvení o přestávkách a nájem místností a techniky) lze uhradit na účet JČMF – pobočka Plzeň:
Banka: Fio banka, Praha
Číslo účtu: 000000-2000864422/2010
Variabilní symbol: 999XXXX (XXXX = kód účastníka)

Konferenční poplatek zahrnuje vydání sborníku všech příspěvků v elektronické podobě, organizační náklady a občerstvení o přestávkách.

Poplatek za stravu (lze specifikovat v přihlášce jednotlivá jídla) se také platí na účet organizátora.

Poplatek za ubytování (lze specifikovat v přihlášce typ pokoje a noci) se platí hotově nebo kartou na recepci hotelu.

Budete-li se chtít zúčastnit společenského večera, uhradíte při prezenci 300 Kč (zahrnuje přípitek a občerstvení bez nápojů, nápoje si hradí každý sám) v hotovosti. Společenský večer proběhne 24. října od 20 hodin.

 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz