Top lišta
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Nadace DB

Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
www.raabe.cz
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
www.raabe.sk


ZpČAS
Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Mediální partneři
SlidesLive
SlidesLive

ČČF
Československý časopis pro fyziku

Kontakty a informace

Programový výbor
Ing. Marcel Bělík (Úpice a AsHaP, Česká republika)
RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (Opava, Česká republika)
RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Praha, Česká republika)
Dr.-Ing. Jan Kožuško (Praha, Česká republika)
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (Praha, Česká republika)
Ing. Libor Lenža (Valašské Meziříčí, Česká republika)
RNDr. Pavol Rapavý (Rimavská Sobota, Slovenská republika)
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. (Plzeň, Česká republika)
Pavel Suchan (Ondřejov, Česká republika)
doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. (Praha, Česká republika)
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc. (Brno, Česká republika)
Organizační výbor
Karel Halíř
PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D.
PaedDr. Josef Kepka, CSc.
Mgr. Jiří Kohout Ph.D.
PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
PhDr. Zuzana Suková
Kontaktní adresy
Ota Kéharkehar@kmt.zcu.cz
Josef Kepkakepka@spp.zcu.cz
 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz