Top lišta
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Nadace DB

Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
www.raabe.cz
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
www.raabe.sk


ZpČAS
Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Mediální partneři
SlidesLive
SlidesLive

ČČF
Československý časopis pro fyziku

Závazná přihláška na konferenci

Titul před Jméno* Příjmení* Titul za
Pracoviště:
Adresa, na kterou bude směřovat případná korespondence:
E-mail*: Telefon:

Příspěvek
na téma:
Požaduji zajistit (kromě počítače s dataprojektorem):
Předpokládaná délka vystoupení (standard 10 min + 10 min diskuze):
Anotace příspěvku (5-6 vět):

Ubytování
(platba na recepci hotově nebo kartou)
Požaduji zajištění noclehu:
Pokoj:
Speciální požadavky na ubytování (chci bydlet s, ...):

Strava
(platba převodem na číslo účtu)
Požaduji zajištění stravy:
23. 10.
24. 10.
25. 10.
Speciální požadavky na stravu (dieta, vegetarián, ...):

Vložné
(platba převodem na číslo účtu)
Vložné:1 000 Kč

Ostatní
(platba při prezenci)
Zúčastním se: (300 Kč)
Požaduji odvoz z Kašperských Hor v:

Platbu (vložné a strava) zašlete na účet pořadatele do 10. 10. 2016
 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz