Top lišta
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Nadace DB

Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
www.raabe.cz
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
www.raabe.sk


ZpČAS
Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Mediální partneři
SlidesLive
SlidesLive

ČČF
Československý časopis pro fyziku

Cíle a zaměření konference
Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie 2016

1. Popularizace astronomie

 1. hlavní subjekty a jejich role v popularizaci astronomie (hvězdárny, planetária, kroužky, Akademie věd ČR, science centra aj.);
 2. moderní technické a popularizační trendy a jejich využití v popularizaci astronomie;
 3. úskalí a způsoby popularizace nových objevů (terminologie, rozsah aj.);
 4. využití vhodných aktivit k popularizaci astronomie (oblasti tmavé oblohy, Noc vědců aj.).

2. Astronomické vzdělávání

 1. přehled astronomických poznatků na jednotlivých stupních škol;
 2. astronomie jako samostatný vyučovací předmět nebo jako součást vyučování fyzice a dalších oborů;
 3. vyučování astronomii v zahraničí – zkušenosti a inspirace;
 4. práce s nadanými jedinci, specifika vzdělávání hendikepovaných žáků a studentů;
 5. didaktické pomůcky, praktická astronomie ve škole a příprava učitelů pro výuku astronomii;
 6. vliv kurikulární reformy a její další směřování, modernizace vzdělávacích cílů a nové vzdělávací cíle v astronomickém vzdělávání.

3. Astronomická olympiáda

 1. role astronomické olympiády v astronomickém vzdělávání a popularizaci astronomie,
 2. obsah a forma astronomické olympiády,
 3. mezinárodní soutěže Mezinárodní astronomická olympiáda a Mezinárodní olympiáda v astronomii a astrofyzice.

Mezi hlavní cíle konference patří zmapování současného stavu výuky a popularizace astronomie, hledání cest ke zkvalitnění a formulování závěrů, které by vedly ke zvýšení kvality astronomického vzdělávání na základních a středních školách včetně otázky věnované popularizaci astronomie. Na konferenci bude věnován prostor panelovým diskuzím na témata: astronomické vzdělávání, popularizace astronomie a astronomická olympiáda. Výstupem z konference bude nejenom sborník příspěvků a jejich mediální záznam, ale i schválené usnesení účastníky konference.

 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz