Top lišta
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Nadace DB

Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
www.raabe.cz
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
www.raabe.sk


ZpČAS
Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Mediální partneři
SlidesLive
SlidesLive

ČČF
Československý časopis pro fyziku

První oznámení o konání akce

katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni,

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni,

Česká astronomická společnost,

západočeská pobočka České astronomické společnosti,

JČMF, pobočka Plzeň

a Fyzikální pedagogická společnost JČMF

pořádají pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni

doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka

a pod záštitou děkana Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

RNDr. Miroslava Randy, Ph.D.

vědeckou konferenci s mezinárodní účastí

věnovanou vyučování astronomii na základních a středních školách a popularizaci astronomie

pod názvem

 

Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie 2016

s podtitulem „V Plzni to vše začalo“

 

Termín: 23.–25. 10. 2016

Místo konání: Kašperské Hory (v Amálině údolí), hotel Šumava

 

Konference je určena jednak pro odborníky, kteří se zabývají otázkami související s teorií vzdělávání v astronomii, pro učitele všech typů škol a doktorandy fakult připravujících učitele fyziky, tak i pro pracovníky hvězdáren a planetárií, pracovníky zabývající se popularizací astronomie a příbuzných oborů.

 

Část jednání konference může probíhat v sekcích.

 

Připravovaná konference navazuje svým zaměřením na astronomické vzdělávání na konferenci "Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočí" konanou v červnu 2013 v Ružomberku a na konference zabývající se vyučováním astronomii, které se konaly od šedesátých let 20. století.

Pořadí Rok Místo konání
10. červen 2013 Ružomberok, Slovensko
9. říjen 2010 Valašské Meziříčí, Česko
8. listopad 2006 Valašské Meziříčí, Česko
7. červen/červenec 1992 Brno, Česko
6. říjen 1989 Bratislava, Slovensko
5. březen 1986 Praha, Česko
4. červen 1980 Brno, Česko
3. duben 1971 Smolenice, Slovensko
2. září 1968 Olomouc, Česko
1. září 1965 Plzeň, Česko

Připravovaná konference navazuje svým zaměřením na popularizaci astronomie na konference konané v padesátých letech 20. století.

Pořadí Rok Místo konání
6. červen 1959 Brno, Česko
5. květen 1957 Tatranská Lomnica, Slovensko
4. listopad 1955 Hradec Králové, Česko
3. prosinec 1954 Jindřichův Hradec, Česko
2. ? ?
1. prosinec 1952 Pustevny na Radhošti, Česko

Konference je akreditována MŠMT v rámci systému DPP pod číslem 16426/2016-2-598.

 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz