Top lišta
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Nadace DB

Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
www.raabe.cz
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
www.raabe.sk


ZpČAS
Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Mediální partneři
SlidesLive
SlidesLive

ČČF
Československý časopis pro fyziku


Informace pro autory

Jednací jazyky

anglický, český, německý, slovenský

Publikační výstupy z konference:

  • elektronický sborník příspěvků v některém z jednacích jazyků (s ISBN),
  • vybrané příspěvky mohou být v případě zájmu autorů publikovány v časopisu zaměřeném na didaktiku přírodních věd.

Pokyny pro psaní příspěvků do sborníku konference

Příspěvky v jazyce prezentace je třeba zaslat do 25. 10. 201615. 11. 2016 na adresu kehar@kmt.zcu.cz. Soubor doporučujeme uložit nejlépe pod názvem shodným s příjmením prvního autora. Šablona pro psaní příspěvku je dostupná pod odkazem sablona_sbornik.dot.

Pro ty z vás, kteří místo šablony upřednostňují individuální formátování textu, doplňujeme požadavky na celkový vzhled textu.

Vzhled stránky

  • použijte normální šablonu,
  • levý, pravý, horní i dolní okraj 3 cm,
  • stránky nečíslujte,
  • typ písma Times New Roman, velikost písma 12 b. (text) a 14 b. (nadpis),
  • řádkování jednoduché,
  • první řádek v odstavci odsadit o 0,5 cm,
  • zarovnání do bloku.

Nadpis I

  • název příspěvku v jazyce příspěvku,
  • písmo velké tučné, velikost 14 b., nedělit slova.

Autor

  • jméno autora bez titulu, velikost písma 12 b., písmo obyčejné, příjmení písmo velké, jména více autorů oddělit čárkou.

Abstrakt

  • v jazyce textu příspěvku v rozsahu 4 až 6 řádků,
  • označení Abstrakt psát od levého okraje, písmo tučné, velikost písma 12 b.,
  • text psát na nový řádek s odsazením 0,5 cm, písmo obyčejné, velikost 12 b.

Nadpis II

  • název příspěvku v anglickém jazyce,
  • písmo velké tučné, velikost 12 b., nedělit slova.

Abstrakt

  • resumé v anglickém jazyce, zajišťuje autor včetně jazykové kontroly,
  • označení Abstrakt psát od levého okraje, písmo tučné, velikost písma 12 b.,
  • text psát na nový řádek s odsazením 0,5 cm, písmo obyčejné, velikost 12 b.

Text příspěvku

  • písmo obyčejné, velikost 12 b., první řádek v odstavci odsadit o 0,5 cm,
  • očíslované tabulky, grafy, schémata vložte přímo do textu.

Názvy bloku textu

  • psát od levého okraje, písmo tučné, velikost písma 12 b., 6 b. mezera před textem i za textem (nastavit v nabídce Formát – Odstavec).

Literatura

  • označení Literatura psát od levého okraje, písmo tučné, velikost písma 12 b., 6 b. mezera před textem i za textem (vnabídce Formát – Odstavec),
  • pořadová čísla jednotlivých publikací psát na nový řádek od levého okraje (bez odsazení), písmo obyčejné, velikost 12 b.

Adresa

  • označení Kontaktní adresa psát od levého okraje, písmo tučné, velikost písma 12 b., 6 b. mezera před textem i za textem (v nabídce Formát – Odstavec),
  • text psát na nový řádek bez odsazení, písmo obyčejné, velikost 12 b.,
  • adresa by měla obsahovat úplné jméno, příjmení, tituly, přesnou adresu pracoviště včetně PSČ, telefon, fax, e-mail.
 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz