Oborová rada Teorie vzdělávání ve fyzice na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni pracuje ve složení:

- Předseda: doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, katedra obecné fyziky, obor teorie vyučování fyziky

- doc. PaedDr. Václav Havel, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická , obor didaktika fyziky

- Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc., Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni, sociální psychologie, psychopatologie

- prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, katedra fyziky, obor matematická fyzika

- doc. RNDr. Jan Slavík, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra fyziky, obor aplikovaná fyzika

- prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc., Universita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, katedra didaktiky fyziky, obor teorie didaktiky fyziky

- prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra fyziky, obor aplikovaná fyzika