Doc. Havel
Měřicí převodníky fyzikálních veličin Doc. Rauner
Použití modelů ve vyučování fyziky Doc. Rauner
Pokroky v moderní fyzice Prof. Vlček
Počítačová podpora výuky fyziky Doc. Havel
Moderní poznatky astronomie RNDr. Randa
Impulzy věd o výchově pro změnu školy a pojetí učitelské profese Prof. Helus
Mechanika kontinua Prof. Rosenberg
Termodynamika živých a chemických systémů RNDr. Holeček
Termodynamika nevratných procesů RNDr. Holeček
Filosofie fyziky Doc. Slavík
Experimenty ve fyzice a jejím vyučování Doc. Havel

Seznam předmětů vyučovaných na ZČU, UHK a OU