22. 4. 2010

Přijímaci zkoušky doktorského studia
Přijímací zkoušky se uskuteční 1.6.10 v 8.30 v KL311.

20. 4. 2010

Plzeňské soustředění doktorandů
Doktorské soustředění se uskuteční ve dnech 29.6.10-2.7.10. Program ke stažení je zde. Přihlášky posílejte na adresu PhDr. Pavel Masopust: pmasop@kof.zcu.cz .
20. 4. 2010 Přihláška k přijímacímu řízení

 

  Stránky Katedry Obecné Fyziky Fakulty Pedagogické ZČU