Přijímací řízení do programů DSP se řídí Studijním a zkušebním řádem ZČU, část 3, čl. 43 a pokynem rektora č. 6R/2000 (viz. legislativa ).
PŘIHLÁŠKA ke studiu v doktorském studijním programu na Západočeské univerzitě v Plzni se zahájením v akademickém roce 2011/2012
Vstupní požadavky
Další informace - termíny přijímacího řízení, platba za přijímací řízení, zahájení studia, informace pro studenty končící studium v letošním roce, atd.