[an error occurred while processing this directive] Historie katedry obecné fyziky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni
logo_zcu  

Faculty of Education

Department of General Physics

logo_kmt_of  
 
  Basic Information
    History
    Personal Constitution

  Study
    Ph.D. Programme
    Dissertation Work

  Activities
    Publications
    Projects and Grants
    Conferences
    International Partnership
    Actions


 

Historie katedry obecné fyziky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Historie katedry obecné fyziky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Katedra fyziky existuje již od vzniku Pedagogické fakulty v Plzni, od roku 1948, a to střídavě jako katedra samostatná, nebo jako součást katedry, která vznikla z několika příbuzných oborů. V počátcích existence pedagogické fakulty byly spojeny v jedinou katedru matematika, základy průmyslové výroby a fyzika. Postupným rozvojem a stoupající náročností na jednotlivé obory se ve školním roce 1950/51 oddělily základy průmyslové výroby a vytvořila se tak katedra matematiky a fyziky.

doc. RNDr. Antonín Špelda, DrSc.

Doc. Dr. Václav Havel, CSc.

Doc. Dr. Ing. Karel Rauner

Vedoucími této katedry se stali postupně Jiří Marek a Jiří Kůst. Počátkem školního roku 1962/63 vznikla již samostatná katedra fyziky (vedoucí Antonín Špelda) a katedra matematiky (vedoucí Jiří Kůst). Ve vedení katedry vystřídal Antonína Špeldu na dva roky Jiří Marek. Na počátku září 1974 se opět tyto katedry spojily a vedením byl pověřen Karel Matásek, který byl od roku 1972 vedoucím samostatné katedry fyziky. V čele takto vytvořené katedry matematiky a fyziky a později i výpočetní techniky stáli postupně Jaroslav Kouřim a Zdenek Hronek. Ve školním roce 1990/91 začala opět pracovat samostatně katedra obecné fyziky. Jejím vedoucím byl jmenován Václav Havel, kterého v roce 1995 vystřídal ve funkci Karel Rauner.

Počet učitelů na katedře fyziky či oddělení fyziky katedry matematiky a fyziky se během historie značně měnil. Tato situace značně souvisela s počty posluchačů, se zaměřením studia, ale také s dosti častými organizačními změnami. Velmi důležitým mezníkem bylo zavedení přípravy učitelů pro SŠ.

Vývoj vzdělávání učitelů fyziky v Plzni

14. září 1948 založena Pedagogická fakulta v Plzni jako pobočka Pedagogické fakulty UK v Praze. Výuka byla zahájena 14. listopadu 1948 a studium bylo tříleté.

Od září 1953 se Pedagogická fakulta v Plzni vládním nařízením proměnila na Vyšší pedagogickou školu se statutem samostatné školy. Ve dvouletém studiu byli připravováni učitelů pro 2. stupeň NŠ.

31. července 1959 vznikl Pedagogický institut (vládní nařízení), který organizačně navazoval na své předchůdce – Pedagogickou fakultu a Vyšší pedagogickou školu. Studium pro učitele 2. stupně ZDŠ bylo čtyřleté.

V roce 1964 byla zákonným opatřením zřízena samostatná Pedagogická fakulta. Studium  pro 1. i 2. stupeň ZDŠ bylo čtyřleté.

V roce 1978 začala příprava učitelů fyziky v rámci nově koncipovaného oboru „Studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5.–12. ročník“. Studium bylo prodlouženo na 5 let.

Od školního roku 1991/92 začala příprava učitelů v oddělených studijních programech – učitelství pro 2. stupeň ZŠ (čtyřleté) a učitelství pro SŠ (pětileté).

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...