Top lišta
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická
společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Elixír do škol
Elixír do škol

Nadace ČS
Nadace České spořitelny

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

Sborník z konference

obálka
ISBN 978-80-261-1092-7

Sborník (pdf, 5,9 MiB)


Citace:

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno autora. Název příspěvku. In: KÉHAR, Ota, ed. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9. Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky. Sborník z konference [online]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022, oddo [cit. 2022-07-05]. ISBN 978-80-261-1092-7. Dostupné z: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf

 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz