Top lišta
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická
společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Elixír do škol
Elixír do škol

Nadace ČS
Nadace České spořitelny

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

Oznámení o konání akce

katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

JČMF, pobočka Plzeň

Fyzikální pedagogická společnost JČMF

pořádají

pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni

a pod záštitou děkana Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

vědeckou konferenci s mezinárodní účastí

věnovanou fyzikálnímu vzdělávání ve všech typech škol

pod názvem

 

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky

 

Termín: 26.–28. 4. 2019

Místo konání: Kašperské Hory (v Amálině údolí), hotel Šumava

 

Konference je určena především pro odborníky, kteří se zabývají teoretickými otázkami didaktiky fyziky, pro učitele všech typů škol a doktorandy fakult připravujících učitele.

 

Část jednání konference může probíhat v sekcích, předpokládáme vystoupení zaměřená na výuku na základní škole, výuku na středních a vysokých školách, vystoupení studentů doktorských studijních programů. Součástí konference bude sympozium věnované otázkám didaktiky fyziky na vysokých školách a spolupráci didaktiků na řešení konkrétních vědecko-výzkumných otázek. Na základě doporučení programového výboru mohou být některá vystoupení prezentována formou posteru.

 

Připravovaná konference pokračuje v tradici pravidelných setkání učitelů fyziky.

RokMísto konání
2003Srní
2005Srní
2007Srní
2009Srní
2011Plzeň
2013Kašperské Hory
2015Kašperské Hory
2017Kašperské Hory

Konference je akreditována MŠMT v rámci systému DVPP pod číslem MSMT-1113/2018-2-196.

 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz