Top lišta
KMT > Konference Kašperské Hory 2019 > Cíle a zaměření
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická
společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Elixír do škol
Elixír do škol

Nadace ČS
Nadace České spořitelny

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

Cíle a zaměření konference
Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky

Kompetence nebo obsah učiva?

 • nové didaktické koncepce ve vyučování fyziky,
 • inovativní výukové materiály a učební texty, zkušenosti s projektovou a badatelsky orientovanou výukou ve výuce,
 • aktuální vědecké poznatky fyzikálních oborů a jejich transformace do výuky fyziky,
 • výměna zkušeností z realizace školních vzdělávacích programů na základních školách a na gymnáziích,
 • revize RVP, jejich příprava a stav realizace.

Didaktika fyziky jako rodící se věda

 • výsledky učení žáků ČR ve vztahu k požadavkům RVP,
 • standardy pro vzdělávání v oboru Fyzika,
 • učebnice pro obor Fyzika,
 • pedagogický výzkum zaměřený na kurikulární problematiku v oborové didaktice Fyzika,
 • výsledky vědy a výzkumu v oboru Fyzika vzhledem k potřebě zařazení do kurikula,
 • aprobovanost učitelů fyziky.

Uplatnění moderních učebních metod, forem a pomůcek ve fyzice

 • interaktivní výuková prostředí,
 • internetové výukové projekty,
 • e-learning,
 • vzdálené experimenty, výukový software (videoanalýza, applety, animace, …),
 • školské měřicí systémy.

Didaktika fyziky a její postavení na vysokých školách připravujících učitele

 • postavení didaktiky fyziky mezi ostatními oborovými didaktikami,
 • úskalí didaktiky fyziky na vysokých školách,
 • spolupráce didaktiků na řešení konkrétních vědecko-výzkumných otázek.

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • práce s nadanými studenty,
 • specifika výuky fyziky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • soutěže ve fyzice a astronomii.
 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz