Top lišta
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická
společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Elixír do škol
Elixír do škol

Nadace ČS
Nadace České spořitelny

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

Ubytování, strava, doprava

Hotel Šumava

   Ceny pro tuto akci:

   a) ubytování na 2lůžkovém pokoji 710 Kč na osobu a noc (včetně snídaně – švédský stůl)

   b) ubytování na pokoji obsazeném jednou osobou 1010 Kč na osobu a noc (včetně snídaně – švédský stůl)

   c) stravné (formou bufetů) 820 Kč na osobu (zahrnuje večeři 26. a 27. 4. a oběd 27. a 28. 4. formou teplého bufetu bez nápojů)

Poplatky

Pořádající instituce nehradí účastníkům výdaje související s účastí na konferenci.

Konferenční poplatek ve výši 1000 Kč (zahrnuje organizační náklady, občerstvení o přestávkách a nájem místností a techniky) lze uhradit na účet JČMF – pobočka Plzeň:
Banka: Fio banka, Praha
Číslo účtu: 000000-2000864422/2010
Variabilní symbol: 999XXXX (XXXX = kód účastníka)

Konferenční poplatek zahrnuje vydání sborníku všech příspěvků v elektronické podobě, organizační náklady a občerstvení o přestávkách.

Poplatek za stravu (lze specifikovat v přihlášce jednotlivá jídla) se také platí na účet organizátora.

Poplatek za ubytování (lze specifikovat v přihlášce typ pokoje a noci) se platí hotově nebo kartou na recepci hotelu.

Budete-li se chtít zúčastnit společenského večera, uhradíte při prezenci 300 Kč (zahrnuje přípitek a občerstvení bez nápojů, nápoje si hradí každý sám) v hotovosti. Společenský večer proběhne 27. 4. od 20 hodin.

 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz