Top lišta
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická
společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Plzeňský kraj

Hotel Šumava
Wellness&Sport Hotel Šumava

Elixír do škol
Elixír do škol

Nadace ČS
Nadace České spořitelny

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

Závazná přihláška na konferenci

Zbývá 0 míst.
Titul před Jméno* Příjmení* Titul za
Pracoviště:
Adresa, na kterou bude směřovat případná korespondence:
E-mail*: Telefon:

Příspěvek
na téma:
Požaduji zajistit (kromě počítače s dataprojektorem, internetu, 230 V AC):
Předpokládaná délka vystoupení (standard 10 min + 10 min diskuze):
Anotace příspěvku (5-6 vět; pokud se příspěvek týká symposia 'Širý proud', připište to do anotace):

Ubytování
(platba na recepci hotově nebo kartou)
Požaduji zajištění noclehu:
Pokoj:
Speciální požadavky na ubytování (chci bydlet s, ...):

Strava
(platba převodem na číslo účtu)
Požaduji zajištění stravy (teplý bufet bez nápojů):
26. 4.
27. 4.
28. 4.
Speciální požadavky na stravu (dieta, vegetarián, ...):

Vložné
(platba převodem na číslo účtu)
Vložné:1 000 Kč

Ostatní
(platba při prezenci)
Zúčastním se: (300 Kč)
Požaduji odvoz z Kašperských Hor v:

Platbu (vložné a strava) zašlete na účet pořadatele do 1. 4. 2019

Přihlašování zastaveno, naplněna kapacita...
 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz