logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
 

Projekty specifického výzkumu

 • Název projektu:

  Výzkum didaktické účinnosti prezentace pojmu entropie v PowerPointu pro výuku termodynamiky

  Garant projektu: RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.

  Dosažené výsledky a možnosti jejich uplatnění:

  Multimediální prostředky nabízejí řadu možností, jak změnit konvenční podobu výuky různých oblastí fyziky. Lze tedy využívat formu prezentací, modelů a demonstrací, zpracovaných například v programu PowerPoint, buďto ke zpestření probírané učební látky nebo i k domácímu samostudiu studentů.

  V rámci projektu specifického výzkumu jsem pro výuky termodynamiky (KOF/TERM) ve druhém ročníku oborů učitelství fyziky SŠ a ZŠ vytvořila 3 prezentace k zavedení a širšímu uplatnění pojmu entropie, který je jedním ze stěžejních pojmů rovnovážné i nerovnovážné termodynamiky. Didaktickou účinnost těchto prezentací jsem ověřovala dotazníkem. Otázky, které dotazník obsahoval, spolu s vyhodnocením jednotlivých odpovědí jsou uvedeny v přílohách projektu I a II.

  Zkušenosti z výzkumu byly prezentovány ve formě vystoupení na mezinárodní konferenci DIDFYZ 2004 (15.–18.10. 2004, Račkova Dolina, SR) i publikovány v článku (ve sborníku z konference, v tisku).

  b) seznam řešitelů

  Prokšová Jitka

  Studenti : Nedoma Jan, Hněvkovský Vít

  8. 12. 2004

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023