logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Enviroexperiment

Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŠ a SŠ

logo Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/04.0009
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název výzvy: Plzeňský kraj - Výzva č.4 pro GP - oblast podpory 1.1
Zahájení projektu: 01.12.2011 Ukončení projektu: 31.01.2013

"Projekt je zaměřen na vzdělávání žáků ZŠ a SŠ, tj. v oblasti podpory 1.1. Snaží se zpřístupňovat přírodovědné učivo experimentální a badatelskou cestou. Od jiných projektů zaměřených na vzdělávání žáků se však zásadně liší: Je veden v linii přes jejich učitele, kteří jsou nejdříve proškoleni a pak získané vědomosti a dovednosti zavádí do výuky na svých školách."

logo

Témata, která katedra zpracovala v rámci projektu (pro ZŠ/SŠ):

  • Atmosféra Země, podtlak, přetlak
  • Fázový diagram vody, základy meteorologie
  • Lidský zrak
  • Lidský sluch
  • Jaderné přeměny, radioaktivita, její využití
  • Měrná tepelná kapacita vody
  • Povrchové napětí vody, kapilární jevy
  • Vodní elektrárny
  • Hustota

Odkaz na oficiální webové stránky projektu: www.enviroexperiment.cz
Další informace

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970