[an error occurred while processing this directive] Publikační činnost
logo_zcu  

Faculty of Education

Department of General Physics

logo_kmt_of  
 
  Basic Information
    History
    Personal Constitution

  Study
    Ph.D. Programme
    Dissertation Work

  Activities
    Publications
    Projects and Grants
    Conferences
    International Partnership
    Actions


 

Publikační činnost

2008

 • Rauner, K.; Havel, V.; Randa, M.: Fyzika 9. Příručka učitele, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2008.
 • AICHINGER, D. 2008. Demonstrační experimenty v psychoakustice. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 279-284. Plzeň.
 • HAVEL, V. 2008. Neobvyklé měření úhlové rychlosti. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 297-298. Plzeň.
 • KOHOUT, J. 2008. Plazma v mikrovlnné troubě. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 290-294. Plzeň.
 • KRATOCHVÍL, P. 2008. Měření teploty vakua. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 295-296. Plzeň.
 • PETŘÍK, J. 2008. Měření na sekvenčních digitálních obvodech se zvukovou kartou. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 285-287. Plzeň.
 • PROKŠOVÁ, J. 2008. Některé pokusy z optiky. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 299-302. Plzeň.
 • RANDA, M. 2008. Astronomická olympiáda - nový typ soutěže pro talentovanou mládež. In ŠENEKLOVÁ, J. (ed) Práce s talentovanou mládeží, 216-221. Brno.
 • RAUNER, K., KUBŮ, Z. 2008. Vážíme reproduktorem a ampérmetrem. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 303-305. Plzeň.
 • RAUNER, K. 2008. Magnetohydrodynamický generátor a pohon. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 306-309. Plzeň.
 • MASOPUST, P. 2008. Lifter (asymetrický kondenzátor). In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 314-316. Plzeň.
 • JINDRA, J. 2008. Hydrostatika v plastové láhvi. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 288-289. Plzeň.
 • KIELBUSOVÁ, Z. 2008. Hrátky s bublinami. In RAUNER, K. (ed) Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, 310-313. Plzeň.
 • KIELBUSOVÁ, Z. 2008. Učební osnovy v minulosti z pohledu genderové problematiky. In MOROVICZ, M. T. (ed) XXV Zborník dejín fyziky, 57-66. Bratislava.
 • RAUNER, K., HAVEL, V., RANDA, M. 2008. Fyzika 9 příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus, 1-110. Plzeň.
 • RANDA, M. 2008. Astronomia. .
 • PROKŠOVÁ, J., DURŠPEK, J. 2008. Nerovnovážná termodynamika a její aplikace.
 • 2007

  • Rauner, K.; Havel, V.; Randa, M.: Fyzika 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2007.
  • Rauner, K.; Havel, V.; Randa, M.: Fyzika 9. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia, učebnice ZŠ, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2007.
  • Randa M.: Supernova SN 1006, in XXIV. zborník dejín fyziky (sborník), Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky při SAV, Bratislava 2007, s. 7–18.
  • Randa M.: Moderní trendy v učebnicích fyziky pro ZŠ (spoluautor), in Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3 (sborník), ZČU v Plzni, Plzeň 2007, s. 19–32.
  • Randa M.: Jak zvýšit atraktivitu školské fyziky (spoluautor), in Pracovní seminář k problematice zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory (sborník), ZČU v Plzni, Srní 2007, s. 83–88.
  • Benda, J. – Rojko, M.: Vliv viskozity na roztáčení kapaliny. in: Veletrh nápadů učitelů fyziky 12, Prometheus 2007, str. 202 – 208
  • Vlachynská, I.: Magnetische Eigenschaften des Stoffes in der Schulphysik in Tschechien und Deutschland (německy), in Sborník z konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3, 2007, s. 234-237, ISBN 978-80-7043-603-5
  • Vlachynská, I.: Science and Technique in the Streets – Interactive Experiments (anglicky, spoluautor), in GIREP – EPEC Conference, Frontiers of Physics Education, 2007, s. 152, ISBN 953-6104-57-1
  • Vlachynská, I.: Science and Technique in the Street – Demo Experiments and Physical Contest (anglicky, spoluautor), in GIREP – EPEC Conference, Frontiers of Physics Education, 2007, s. 152, ISBN: 953-6104-57-1
  • Prokšová J.: Quételetovy kruhy, in Sborník z mezinárodní konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky v Srní 3, 2007, s. 203-206
  • Prokšová J., Obdržálek J.: Entropie do středoškolské fyziky? in PMFA 2/2007
  • Prokšová J.: Jak KOF ZČU podporuje rozvíjení fyzikálních vědomostí a dovedností u studentů SŠ, in Sborník ze semináře TALENT 07 v Srní, 2007, s. 81-82
  • Duršpek, J.: Vznik konvekčních buněk, Veletrh nápadů učitelů fyziky 12, sborník s konference, MFF UK, Praha 2007
  • Jindra, Duršpek, Jánský, Fismol, Dragon: Vytváření pojmu hmotnost u žáků základních a středních škol, sborník z konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3, Srní 2007
  • Nedoma, J: Systémy pro distanční výuku, sborník z konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3, Srní 2007
  • Duršpek, J.:Aplikace nerovnovážné termodynamiky v hydrodynamice, chemii a biologii a možnosti využití ve výuce, Zbornik príspevkov Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní, Pobočka JSMF v Nitre 2007
  • Kielbusová, Z.: Attitude of Girls and Boys towards Laboratory Practice at primary schools, in Sborník z mezinárodní konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky v Srní 3, 2007, s. 141-144
  • Vajskebr, J.: Problematika výukových online her v Čechách a Německu, in Sborník z mezinárodní konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky v Srní 3, 2007, s. 233

  2006

  • Rauner, K.; Petřík, J.; Randa, M.; Prokšová, J.: Fyzika 8. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2006.
  • Rauner, K.; Petřík, J.; Randa, M.; Prokšová, J.: Fyzika 8. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia, učebnice ZŠ, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2006.
  • Rauner, K.; Petřík, J.; Randa, M.; Prokšová, J.: Fyzika 8. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia, učebnice ZŠ, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2006.
  • Randa M.: Josef František Smetana, in XXIII. zborník dejín fyziky (sborník), Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky při SAV, Bratislava 2006, s. 23–34.
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku XII, in Školská fyzika, r. 8, 2006/4, s. 28–30.
  • Randa M.: Co přinesl Mezinárodní rok fyziky 2005, in Školská fyzika, r. 8, 2006/4, s. 3–8.
  • Randa M.: Josef František Smetana – významný plzeňský pedagog, in Pedagogická praxe v přípravě budoucích učitelů (sborník), ZČU v Plzni, Srní 2006, s. 78–86.
  • Vlachynská, I.: Úlohy 36. Mezinárodní fyzikální olympiády (spoluautor), in Školská fyzika, r. 8, 2006, s. 19–36.
  • Vlachynská, I.: Jarmila Vlachová (spoluautor), in Školská fyzika, r. 8, 2006, s. 38.
  • Vlachynská, I.: Filip Bandžak (spoluautor), in Školská fyzika, r. 8, 2006, s. 39.
  • Vlachynská, I.: Eva Štruncová (spoluautor), in Školská fyzika, r. 8, 2006, s. 40.
  • Vlachynská, I.: 37. Mezinárodní fyzikální olympiáda – Singapur 2006 (spoluautor), in Školská fyzika, r. 8, 2006, s. 46–49.
  • Vlachynská, I.: Experimenty z vybraných partií fyziky motivující studenty k většímu zájmu o předmět (spoluautor), in Zborník z XV. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2006, s. 47
  • Coufalová, J. – Höfer, G.: LOWER SECONDARY SCHOOL PUPILS’RELATIONSHIP TO MATHEMATICS. In. CIEAEM 58 Conress – Changes in Society: A Chalenge for Matematics Education. Srní, July 9-15, 2006. University of West Bohemia.
  • Hofer, G. – Svoboda, E.: Názory a postoje žáků k výuce fyziky I. In: Matematika, fyzika, informatika. ISSN – 1210-1761.Roč. 16 (prosinec 2006). S. 212 – 223.
  • Havel, V. – Höfer, G. – Kučera, T.: Jsou rostliny magnetické ? In: Školská fyzika. Mimořádné číslo, prosinec 2006. S. 11 – 13..
  • Duršpek, J.: Může termodynamika přispět k pochopení existence života?, Školská fyzika (IX), 14-21, Plzeň 2006. ISSN 1211-1511
  • Mergl, M.; Duršpek, J.: Sponge spicules and radiolarians from the Olešná Member of the Klabava Formation. Bulletin of Geosciences 81(1), 17–26. Czech Geological Survey, Prague 2006. ISSN 1214-1119.

  2005

  • Petřík J., Dostál J.: Zvýšení didaktické účinnosti úrovně výuky nauky o elektrických a mechanických kmitech, in Střípky z didaktiky fyziky, FPE, ISBN: 80-7020-154-1, Plzeň 2005.
  • Prokšová J.: Náměty pro seminář talentovaných studentů na gymnáziu, in Sborník z mezinárodní konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky v Srní, 2005.
  • Prokšová J.: Výzkum didaktické účinnosti prezentace, modelů a demonstrací v PowerPointu pro výuku termodynamiky a optiky, in Sborník Střípky z didaktiky fyziky, Plzeň, 2005, str. 69-77.
  • Randa M.: Vzdělávání v astronomii v době rozvoje informačních technologií, in Informačno-komunikačné technologie vo vyučovaní fyziky (sborník), FPV UK, Nitra 2005, s. 162–166.
  • Randa M.: Skákající prstenec trochu jinak, in Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání (sborník z konferencí - CD-ROM), Prometheus, Praha 2005.
  • Randa M.: Historie měření vzdálenosti Země od Slunce, in XXII. zborník dejín fyziky (sborník), Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky při SAV, Bratislava 2005, s. 7-18.
  • Rauner K., Dostál J.: Animace molekulárního chaosu, in Střípky z didaktiky fyziky, FPE, ISBN: 80-7020-154-1, Plzeň 2005.
  • Rauner, K.; Randa, M.; Prokšová, J.; Havel, V.: Fyzika 7. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2005.
  • Rauner, K.; Randa, M.; Prokšová, J.; Havel, V.: Fyzika 7. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia, učebnice ZŠ, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2005.
  • Rauner, K.; Randa, M.; Prokšová, J.; Havel, V.: Fyzika 7. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia, učebnice ZŠ, 1. vydání, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2005.
  • Vlachynská, I.: Ověření Curieova – Weissova zákona pro gadolinium (spoluautor), in Střípky z didaktiky fyziky (sborník), Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2005, s. 46–50.
  • Svoboda, E., Höfer, G.: Fyzika očima žáků základních a středních škol. In: Sborník z konference „Projekty v teorii a praxi vyučování fyzice“, Telč 2005. Vydala UP Olomouc 2005.
  • Svoboda, E., Höfer, G.: Některé výsledky celostátního výzkumu „Vztah žáků základních a středních škol k výuce obecně a zvláště pak k výuce fyziky“, Srní 2005. Vydala ZČU Plzeň, 2005.
  • Svoboda, E., Höfer, G.: Fyzika očima žáků základních škol a nižších gymnázií. In: Sborník z konference „… aby fyzika žáky bavila…2“. Vlachovice 2005. Vydala UP Olomouc 2005.
  • Höfer, G., Půlpán, Z., Svoboda, E.: Výuka fyziky v širších souvislostech – názory žáků, Výzkumná zpráva o výsledcích dotazníkového šetření. ZČU, fakulta pedagogická, Plzeň 2005.
  • Havel, V., Malý, L.: Experimentální ověření Ampérova zákona, in Střípky z didaktiky fyziky, FPE, ISBN: 80-7020-154-1, Plzeň 2005.

  2004

  • Havel, V.: Fyzikální podmínky aplikace distanční elektroléčby u pacientů s endoprotézou, Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 4, 2004, s. 184-188, spoluautoři: J. Průcha, K. Pitr.
  • Höfer, G.: Počátky české fyzikální terminologie [stať], In: Kompetence a standardy ve fyzikálním vzdělávání učitele a žáka : sborník z konference : Olomouc 16. a 17. září 2004. — Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. — ISBN 80 244 0922 4. — S. 110 127
  • Kepka J.: Péče o talentované studenty v Plzeňském kraji, in Školská fyzika, r. 8, 2004/1, s. 80–81
  • Prokšová J.: Výzkum didaktické účinnosti prezentace, modelů a demonstrací v PowerPointu pro výuku termodynamiky a optiky, in Sborník z mezinárodní konference DIDFYZ 2004, Račkova dolina říjen 2004, str. 92-98
  • Prokšová J.: Entropie na středoškolské úrovni, doktorská disertační práce, MFF UK Praha 2004
  • Randa M., Kepka J.: Celostátní kolo FO – Olomouc 2003 (spoluautor), in Školská fyzika, r. 8, 2004/1, s. 69–73.
  • Randa M.: Celostátní kolo FO - Mladá Boleslav 2004 (spoluautor), in Školská fyzika, r. 8, 2004/2, s. 80-84.
  • Randa M.: Astronomické novinky 18, in Školská fyzika, r. 8, 2004/1, s. 61–67.
  • Randa M.: Neviditelné a téměř nepolapitelné neutrino (2. díl), in Třetí pól, r. 4, 1/2004, s. 12–13.
  • Randa M.: Neutrinová astronomie, in Školská fyzika, r. 8, 2004/1, s. 5–11.
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku X, in Školská fyzika, r. 8, 2004/1, s. 36–39.
  • Randa M.: Výsledky řešení úloh 45. ročníku FO, kat. E, F (spoluautor), in Školská fyzika, r. 8, 2004/1, s. 41–44.
  • Randa M.: Přírodověda pro 5. ročník ZŠ, učebnice ZŠ, 2. vydání, SPN - pedagogické nakladatelství, Praha 2004, spoluautoři J. Mladá, L. Podroužek, M. Šolc
  • Randa M.: Pracovní sešit k učebnici Přírodověda pro 5. ročník ZŠ, 2. vydání, SPN - pedagogické nakladatelství, Praha 2004, spoluautoři J. Mladá, L. Podroužek
  • K. Rauner, V. Havel, G. Höfer, J. Kepka, J. Petřík, J. Prokšová, M. Randa: Fyzika: pracovní sešit pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia — 1. vyd. — Plzeň : Fraus, 2004. — 60 s. — S přílohou Přehled učiva. — ISBN 80 7238 328 0
  • K. Rauner, V. Havel, G. Höfer, J. Kepka, J. Petřík, J. Prokšová, M. Randa: Fyzika : příručka učitele pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia — 1. vyd. — Plzeň : Fraus, 2004. — 114 s. — ISBN 80 7238 255 1
  • K. Rauner, V. Havel, G. Höfer, J. Kepka, J. Petřík, J. Prokšová, M. Randa: Fyzika pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia — 1. vyd. — Plzeň : Fraus, 2004. — 120 s. — ISBN 80 7238 210 1
  • Schwarzmeier J.: Computer Modelling of Astronomical Objects Dynamics, in Astronomical Notes, Suppl. Issue, 2004/1, sv. 325, s. 121

  2003

  • Prokšová J.: Práce s talentovanými studenty aneb Mladý Sisyfos v Plzni, in Sborník z národní konference INVENCE 2003, Praha 2003
  • Prokšová J.: Entropii na SŠ?, in Sborník z mezinárodní konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky v Srní, 2003, s. 77-87
  • Prokšová J.: Boseho-Einsteinova kondenzace: NC za fyziku 2001, in Školská fyzika, r. 7, 2002/4, s. 10-15.
  • Havel V.: Gyrotwister-princip a užití, In:Veletrh nápadů učitelů fyziky 8, České Budějovice, 2003, ISBN: 80-7040-647-X.
  • Havel V.: Vyloučení odporu vzduchu při studiu volného pádu těles, in sb.: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky, ZČU v Plzni, 2003.
  • Havel V.: Bestimmung der Erdbescleudigung durch vergleichende Untersuchungen des frejem Falls von Kugeln, In:Moderne trendsin der Physiklehrervorbereitung, Erlangen und Jena, 2003
  • Kepka J.: Aktuální otázky pedagogické praxe studentů FPE ZČU v Plzni, in Sborník příspěvků z III. celostátní konference, Praha, 2003, s 88-91.
  • Kepka J.: Pedagogická praxe – nedílná součást přípravy učitelů, in Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky (sborník), ZČU v Plzni, Plzeň 2003, s.50–52
  • Kepka J.: Praxis – Ein unverzichtbarer Teil der Lehrerausbildung, in Moderne Trends in der Physiklehrervorbereitung (Sammlung), Palm&Enke, Jena 2003, S. 58–61
  • Kepka J.: Rahmenbuildungsprogramme und praktische Voirbereitung der Studenten – die zukünftigen Physiklehrer, in Moderne Trends in der Physiklehrervorbereitung (Sammlung), Palm&Enke, Jena 2003, S. 62–64
  • Höfer G.: Výuka fyziky na základních a středních školách v Čechách, in sborník ze semináře "... aby fyzika bavila ...", Vlachovice 2003, s. 195-196.
  • Höfer G.: Attitudes and conditions of teachers and students of physic in the Czech Republic, in Quality Education in Europe Context and the Dakar Follow-up, Nitra 2003, s. 73-83.
  • Höfer G.: Bibliografie učebnic fyziky a pomocné fyzikální literatury pro základní a střední školy na pozadí vývoje školství v Čechách, Plzeň 2003, 164 s.
  • Randa M.: Počítačová podpora výuky astronomie a astronomických soutěží, in Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky (sborník), ZČU v Plzni, Plzeň 2003, s.87–90
  • Randa M.: Computerunterstützung im Astronomieunterricht und bei den astronomischen Wettbewerben, in Moderne Trends in der Physiklehrervorbereitung (Sammlung), Palm&Enke, Jena 2003, S. 106–110
  • Randa M.: Neviditelné a nepolapitelné, in Třetí pól, r. 3, 5/2003, s. 12–13.
  • Rauner K.: Elektronika (fyzikální a analogová část), učebnice, ZČU v Plzni, Plzeň 2003
  • Rauner K., Petřík J.: Elektronika (digitální část), učebnice, ZČU v Plzni, 31 stran ze 106, Plzeň 2003
  • Rauner K.: Demonstrační souprava z elektřiny - návod k použití (soubor 50 návodů k pokusům), Didaktik, Hodonín
  • Petřík J.: Realexperiment in deb E-Learning – Studienformen, Sborník z konference s mezinárodní účastí Moderne Trends in der Physiklehrervorbereitung, Verlag Palm &Enke, Erlangen und Jena, 2003, str. 90-93
  • Petřík J.: Příspěvek ve sborníku Národní konference INVENCE 2003 v Praze ve Sjezdovém paláci ve dnech 6.11. a 7.11. 2003 „Využití multimediálních prostředků počítače a Internetu pro realizaci domácí experimentální činnosti mládeže“.

  2002

  • Randa M., Kepka J.: Liberec 2002 – celostátní kolo 43. ročníku FO, in Školská fyzika, r. 7, 2002, s. 68–70
  • Rauner K.: Vrh koulí, in Školská fyzika, VII/4, 2002, s. 65-67.
  • Rauner K.: Paralelní rezonanční obvod, in Školská fyzika, VII/4, 2002, s. 61-64.

  2001

  • Havel V.: Demonstrace parametrické rezonance, in Vysokoškol. dem. experimenty z fyziky, ZČU+JČMF, Plzeň 2001, s.44-46.
  • Havel V.: Elementární výpočet magnetického pole vytvořeného zmagnetovaným rotačním elipsoidem, in Sborník FYZIKA XI, 2001, s.7-15.
  • Havel V.: Einsteinův-de Haasův jev, in Školská fyzika, r.7, 2001, s. 36.
  • Havel V.: Magnetické obvody a nosná síla magnetů, in Školská fyzika, r. 7.,2001, s.78-80.
  • Havel V.: 400 let od vydání významného fyzikálního spisu- Gilbertova “De Magnete”, in Školská fyzika, r.7., 2001, s.18-23.
  • Havel V.: Měření magnetické indukce, in Školská fyzika, r.7., 2001, s.34-35.
  • Havel V.: Měření nasycené magnetizace železa a výpočet efektivního magnetického momentu železnatého iontu, in Školská fyzika, r.7., 2001, s.28-29.
  • Havel V.: Určení magnetického momentu železného elipsoidu magnetometrem, in Školská fyzika, r.7., 2001, mimoř.č.. s.26-27.
  • Havel V.: Ověření 2. pohybového zákona na upraveném Atwoodově padostroji, in Školská fyzika, r.7., 2001,mimoř.č. s.21-23.
  • Kepka J., Randa M., Špulák F.: Celostátní kolo 42. ročníku FO – Praha 2001, in Školská fyzika, r. 7, 2001/2, s. 88–92.
  • Kepka J.: Soutěž diplomových prací učitelů fyziky. Školská fyzika, r.7, č.1, 3s.
  • Kepka J., Randa M.: Velká kniha o energii. Školská fyzika, r.7, č.mimořádné, 3s.
  • Kepka J., Randa M.: Laserová optika – novinka v nabídce firmy Didaktik. Školská fyzika, r.7,č.mimořádné,5s.
  • Petřík J., Rauner K.: Elektronika (digitální část), učebnice, ZČU v Plzni, Plzeň 2001.
  • Petřík J.: Měření na ladičkách a varhanních píšťalách, in Školská fyzika, r.VII, 2001, str. 24-25.
  • Petřík J.: Počítačem podporované experimenty z akustiky využívající zvukové karty a měřicí jednotky ADDA navržené na KOF, in Vysokoškolské demonstrační experimenty z fyziky, Sborník z workoshpů, ZČU Plzeň, 2001, str. 68-82.
  • Petřík J.: Inteligentní školní univerzální měřicí jednotky ke zvukovým kartám, in Sborník Fyzika XI, ZČU Plzeň, 2001, str. 68-84.
  • Prokšová J.: Optické klamy a teorie barevného vidění, in Sborník PeF v Českých Budějovicích Fyzika na přelomu tisíciletí, 2001, s.92–99.
  • Prokšová J.: Optické klamy a teorie barevného vidění, Fyzika na přelomu tisíciletí, mezinárodní konference, PF JČU České Budějovice, září 2001.
  • Prokšová J.: Optické klamy a teorie barevného vidění, in Školská fyzika, r. 7, 2001/mimoř. č., s. 7–12.
  • Prokšová J.: Teorie barevného vidění, Soutěž diplomových prací 2001, mezinárodní konference, KOF ZČU Plzeň, duben 2001.
  • Prokšová J., Obdržálek J.: Ilya Prigogine – představitel moderní termodynamiky, in Školská fyzika, r. 7, 2001/2 s. 17–20.
  • Prokšová J.: Duha, in Školská fyzika, r. 7, 2001/1 s. 69–73.
  • Randa M., Kepka J.: Celostátní kolo 42. ročníku FO – Praha 2001, in Školská fyzika, r. 7, 2001/2, s. 88–92
  • Randa M.: Měření rychlosti světla (spoluautor), in Vysokoškolské demonstrační experimenty z fyziky (sborník), ZČU v Plzni, Plzeň 2001, s. 66-68.
  • Randa M.: Astronomické novinky 17, in Školská fyzika, r. 7, 2001/2, s. 59–64.
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku IX, in Školská fyzika, r. 7, 2001/2, s. 38–39.
  • Randa M.: Valivý pohyb v soustavě těles (A1), in Školská fyzika, r. 7, 2001/1, s. 65–68.
  • Randa M.: Astronomické novinky 16, in Školská fyzika, r. 7, 2001/1, s. 59–64.
  • Randa M.: Jak psát články do Školské fyziky?, in Školská fyzika, r. 7, 2001/1, s. 4–9.
  • Rauner K.: Elektronika (fyzikální a analogová část), učebnice, ZČU v Plzni, Plzeň 2001.
  • Rauner K.: Zpětný rozptyl částic beta, in sborník Fyzika na přelomu tisíciletí (ed. Šerý M.), s. 99-102, České Budělovice 2001.
  • Rauner K.: Měření rychlosti světla (spoluautor), in Vysokoškolské demonstrační experimenty z fyziky (sborník), ZČU v Plzni, Plzeň 2001, s. 66-68.
  • Rauner K.: Měření rychlosti zvuku, in Vysokoškolské demonstrační experimenty z fyziky (sborník), ZČU v Plzni, Plzeň 2001, s. 64-66.
  • Rauner K.: Dopplerův jev a měření rychlosti, in Vysokoškolské demonstrační experimenty z fyziky (sborník), ZČU v Plzni, Plzeň 2001, s. 62-64.
  • Rauner K.: Školská fyzika – časopis pro komunikaci s učiteli fyziky na základních a středních školách, in Sborník Jaderná energetika a vztahy s veřejností, ČNS, Praha 2001.
  • Rauner K.: Pět tisíc sekund v baloně, in Školská fyzika, VII/2, 2001, s. 3-10.
  • Rauner K.: Zastoupení jednotlivých nuklidů v rozpadových řadách (A5), in Školská fyzika, VII/1, 2001, s. 73-78.
  • Rauner K.: Postavte si Wilsonovu mlžnou komoru, in Školská fyzika, VII/mimořádné číslo, 2001, s. 46-48.
  • Rauner K.: Pokusy s neutronovým zdrojem, in Školská fyzika, VII/mimořádné číslo, 2001, s. 38-41.
  • Rauner K.: Zpětný rozptyl částic beta, in Školská fyzika, VII/mimořádné číslo, 2001, s. 36-38.
  • Rauner K.: Transurany, in Školská fyzika, VII/mimořádné číslo, 2001, s. 4-7.
  • Rauner K.: Zpětný rozptyl částic beta – nová laboratorní úloha, konference Fyzika na přelomu tisíciletí (s mezinárodní účastí), JU České Budějovice 2001.
  • Höfer G.: Počátky Jednoty českých matematiků a fyziků. In. Fyzika XI – sborník katedry obecné fyziky. ISBN 80-7082-743-2, s. 54 – 59. ZČU v Plzni, 2001.
  • Höfer G.: Věda a technika, školství a výuka fyziky v ČSR v letech 1918-1938. In. Fyzika XI – sborník katedry obecné fyziky. ISBN 80-7082-743-2, s. 59 - 68. ZČU v Plzni, 2001.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 6. díl, Mb-Op. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2001. 565 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-207-1068-X.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 7. díl, Or-Q. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2001. 655 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-207-1069-8.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 8. díl, R-Sp. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2001. 655 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-207-1070-7.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 9. díl, Sp-T. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2001. 646 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-207-1071-X.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 10. díl, U-Ž. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2001. 662 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-207-1072-8.
  • Höfer G.: Učebnice fyziky ve sbírkách Státních vědeckých knihoven. Závěrečná zpráva o řešení projektu FRVŠ 986/2001 (okruh G4 – tvůrčí činnost studentů). Spolu s Koštová, M., Koptová, H. 130 s. Plzeň 2001.

  2000

  • Havel V.: Úloha o rovnováze tělesa v poli zemské tíže, r.6., 2000, s.81-82.
  • Havel V.: Úloha o elektrolýze, in Školská fyzika, r.6., 2000, s.70.
  • Havel V.: Elektrokapilární jev, in Školská fyzika, r.6., 2000, s.24.
  • Havel V.: Analytické vyjádření hysterézní smyčky, in Školská fyzika, r.6.2000, s.9-15.
  • Kepka J., Randa M.: Celostátní kolo 41. ročníku FO – Brno 2000, in Školská fyzika, r. 6, 2000/4, s. 128–132.
  • Kepka J.: Výuka fyziky po roce 2000. Sborník z konference Výchova a vzdělání ve věku techniky.FHS ZČU v Plzni 2000, 1s.
  • Kepka J.: Novinky firmy Didaktik. Školská fyzika, r.6, č.2, 1s.
  • Kepka J.: Na začátku byl dynamit. Školská fyzika, r.6, č.mimořádné, 3s.
  • Kepka J.: Katedra obecné fyziky/ metodické pokyny k ped.praxi/. Pedagogická praxe – metodické pokyny. FPE ZČU v Plzni 2000, 13s.
  • Kepka J.: Výuka fyziky po roce 2000. Přednáška na semináři s mezinárodní účastí Výchova a vzdělání ve věku techniky, 12.-13.května 2000 v Plzni.
  • Petřík J.: Podpora studia nauky o mechanických a elektrických kmitech, in Sborník z konference s mezinárodní účastí Pedagogický software 2000, České Budějovice, str. 105, 2000.
  • Prokšová J.: Vlastnosti a účinky ultrafialového záření, in Školská fyzika, r. 6, 2000/mimoř. č., s. 94–96.
  • Prokšová J.: Nanotechnologie zítřka – umělé molekulární stroje, in Školská fyzika, r. 6, 2000/2,s. 27–29.
  • Prokšová J.: Fyzikální zákony z pohledu kočičího mazlíčka, in Školská fyzika, r. 6, 2000/2,s. 25–27.
  • Prokšová J.:,Lom světla na skleněné polokouli (A4), in Školská fyzika, r. 6, 2000/1,s. 80–82.
  • Randa M., Kepka J.: Celostátní kolo 41. ročníku FO – Brno 2000, in Školská fyzika, r. 6, 2000/4, s. 128–132
  • Randa M.: TIMSS – fyzikální úlohy pro studenty posledních ročníků středních škol (spoluautor), in Školská fyzika, r. 6, 2000/4, s. 101–123.
  • Randa M.: TIMSS – fyzikální úlohy pro žáky základních škol (spoluautor), in Školská fyzika, r. 6, 2000/4, s. 89–100.
  • Randa M.: Výsledky našich žáků a studentů ve „Třetím mezinárodním výzkumu matematického a přírodovědného vzdělávání“ – TIMSS, in Školská fyzika, r. 6, 2000/4, s. 28–39.
  • Randa M.: Úloha o rovnováze tělesa v poli zemské tíže (A1) (spoluautor), in Školská fyzika, r. 6, 2000/3, s. 81–82.
  • Randa M.: Astronomické novinky 15, in Školská fyzika, r. 6, 2000/3, s. 41–46.
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku VIII, in Školská fyzika, r. 6, 2000/3, s. 27–30.
  • Randa M.: Výuka astronomie na přelomu tisíciletí, in Pedagogický software 2000 (sborník z konference), 2000, s. 106, Zemědělská fakulta JČU České Budějovice.
  • Randa M.: Výuka astronomie na přelomu tisíciletí, in Výchova a vzdělání ve věku techniky (sborník z konference), 2000, s. 186, Fakulta humanitních studií ZČU Plzeň.
  • Randa M.: Bez odporu na odpory (B3), in Školská fyzika, r. 6, 2000/2, s. 68–69.
  • Randa M.: Revoluční pohon lokomotiv (B1), in Školská fyzika, r. 6, 2000/2, s. 61–67.
  • Randa M.: Astronomické novinky 14, in Školská fyzika, r. 6, 2000/2, s. 53–60.
  • Randa M.: Grafy pohybu na ZŠ netradičně, in Školská fyzika, r. 6, 2000/2, s. 47–48.
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku VII, in Školská fyzika, r. 6, 2000/2, s. 34–36.
  • Randa M.: Může Frantík přetáhnout Pepíka?, in Školská fyzika, r. 6, 2000/mimořádné číslo, s. 67–68.
  • Randa M.: Pohyb planet a pohádka o Koblížkovi, in Školská fyzika, r. 6, 2000/mimořádné číslo, s. 49–51.
  • Randa M.: Dva způsoby hledání rovnovážné polohy (A1), r. 6, 2000/1, s. 65–69.
  • Randa M.: Astronomické novinky 13, in Školská fyzika, r. 6, 2000/1, s. 57–64.
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku VI, in Školská fyzika, r. 6, 2000/1, s. 30.
  • Randa M.: Výuka astronomie na přelomu tisíciletí, Výchova a vzdělání ve věku techniky (s mezinárodní účastí), květen 2000, Fakulta humanitních studií ZČU Plzeň.
  • Randa M.: Výuka astronomie na přelomu tisíciletí, Pedagogický software 2000 (s mezinárodní účastí), červen 2000, Zemědělská fakulta JČU České Budějovice.
  • Rauner K.: TIMSS – Fyzikální úlohy pro studenty posledních ročníků středních škol (spoluautor), in Školská fyzika, VI/4, 2000, s. 101-124.
  • Rauner K.: TIMSS – Fyzikální úlohy pro žáky základních škol (spoluautor), in Školská fyzika, VI/4, 2000, s. 81-89.
  • Rauner K.: Pohádka o tranzistoru, in Školská fyzika, VI/4, 2000, s. 81-89.
  • Rauner K.: Nobelova cena za fyziku 2000, in Školská fyzika, VI/4, 2000, s. 3-9.
  • Rauner K.: Obvody se střídavým proudem (A3), in Školská fyzika, VI/3, 2000, s. 83-88.
  • Rauner K.: Jak naše televize vysílá pořady zaměřené fyzikálně?, in Školská fyzika, VI/3, 2000, s. 23-25.
  • Rauner K.: Mystifikace tisíciletí odhalena!, in Školská fyzika, VI/2, 2000, s. 29.
  • Rauner K.: Some „Psychokinetics“ Experiments with Physics Explanation, Physics on Stage, CERN 2000.
  • Höfer G.: Když struny zní. In: Školská fyzika. ISBN – 1211-1511. Roč 6 (2000), s. 17-23.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 1. díl, A-B. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2000. 738 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-207-1061-2.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 2. díl, C-E. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2000. 681 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-242-0288-3.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 3. díl, F-H. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2000. 681 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-242-0288-3.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 4. díl, Ch-Kn. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2000. 649 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-242-0288-3.
  • Höfer G.: Universum: všeobecná encyklopedie. 5. díl, KO-Ma. Vyd. 1. – V Praze: Euromedia Group- Odeon, 2000. 715 s. – Členem autorského kolektivu českého vydání.- ISBN 80-207-1067-1.

  1999

  • Havel V., Kepka J., Petřík J., Rauner K.: Fyzikální praktikum I., skripta, ZČU Plzeň, 1999, Plzeň.
  • Havel V., Petřík J., Prokšová J., Rauner K.: Fyzikální praktikum II., skripta, ZČU Plzeň, 1999, Plzeň.
  • Havel V., Prokšová J., Rauner K.: Fyzikální praktikum II., skripta, ZČU Plzeň, 1999, Plzeňl.
  • Havel V.: Jednoduchá demonstrace vířivých proudů a Lenzova principu, in Školská fyzika, r.6., mim.č. s.88.
  • Havel V.: Fyzikální problém z domácnosti, in Školská fyzika, r.6., mim. č., s.4.
  • Kepka J., Randa M.: Celostátní kolo 40. ročníku FO – Chrudim 1999, in Školská fyzika, r. 5, 1998/4, s. 75–80.
  • Petřík J.: Zařízení pro prostorovou reprodukci DOLBY SURROUND PRO-LOGOIC TEAC Power Max 2000, in Video hobby, 8/1999, str.20-21.
  • Petřík J.: Ohmův akustický zákon a digitální harmonická analýza a syntéza, in Školská fyzika, r. 5, 1999, str.21-24.
  • Prokšová J.: Empirical Entropy – The Basic Ideas, in Sborník WDS MFF UK, Praha 1999.
  • Prokšová J.: Empirical Entropy – The Basic Ideas, WDS MFF UK Praha, červen 1999.
  • Prokšová J.: Nobelova cena za fyziku 1999, in Školská fyzika, r. 6, 1999/4, s. 19–25.
  • Prokšová, J.: Empirical Entropy – The Basic Ideas , in Sborník WDS MFF UK, Praha 1999.
  • Randa M., Mladá J., Podroužek L.: Přírodověda pro 4.–5. ročník ZŠ, učebnice ZŠ, příručka pro učitele, 1. vydání, SPN 1999, Praha.
  • Randa M., Mladá J., Podroužek L.: Pracovní sešit k učebnici Přírodověda pro 5. ročník ZŠ, 1. vydání, SPN 1999, Praha.
  • Rauner, K., Prokšová, J., Havel, V.: Fyzikální praktikum II , skripta PeF, Plzeň 1999.
  • Rauner K.: Nabitá kulička na elektrostatickém závěsu, in Školská fyzika, VI/1, 1999, s. 86-88.
  • Rauner K.: Voltampérové charakteristiky vodičů se silnou závislostí odporu na teplotě, in Školská fyzika, VI/1, 1999, s. 82-84.
  • Rauner K.: Měření střídavého napětí voltmetrem s potlačenou nulou, in Školská fyzika, VI/1, 1999, s. 75-79.
  • Rauner K.: Odhalena mystifikace století aneb Je Slunce od Země opravdu 150 miliónů kilometrů, in Školská fyzika, VI/1, 1999, s. 19-21.
  • Rauner K.: Ununoctium - prvek 118, in Školská fyzika, VI/1, 1999, s. 11-12.
  • Rauner K.: Kdy byla celá země z radia?, in Školská fyzika, mimořádné číslo, r. 6, 1999, s. 98-100.
  • Rauner K.: Jak probíhá srážka automobilu?, in Školská fyzika, mimořádné číslo, r. 6, 1999, s. 83-87.
  • Rauner K.: Jaká je nejlepší srážka v automobilu?, in Školská fyzika, mimořádné číslo, r. 6, 1999, s. 80-82.
  • Rauner K.: Frontální pokusy s "kreslenými" rezistory, in Školská fyzika, mimořádné číslo, r. 6, 1999, s. 59-62.
  • Rauner K.: Vodní analogie elektrického proudu, in Školská fyzika, mimořádné číslo, r. 6, 1999, s. 55-58.
  • Rauner K.: Kam a kdy za světovými rekordy, in Školská fyzika, mimořádné číslo, r. 6, 1999, s. 45-48.
  • Rauner K.: Jak si zapamatovat fyzikální konstanty a jiná čísla, in Školská fyzika mimořádné číslo, r. 6, 1999, s. 25-28.
  • Rauner K.: Jak se změní hladina kapaliny, in Školská fyzika, mimořádné číslo, r. 6, 1999, s. 5–10.
  • Rauner K.: Měření poločasu rozpadu radonu 220, 3 str., in Školská fyzika mimořádné číslo, r. 5, Plzeň 1999.
  • Rauner K.: CCD-prvky, 5 str., in Školská fyzika mimořádné číslo, r. 5, Plzeň 1999.
  • Höfer G.: Určování času ve starém Římě, in: Školská fyzika. – ISBN 1211-1511. Roč. 6, (1999), mimořádné číslo, s. 63-64.

  1998

  • Havel V., Kepka J.: Sbírka úloh z fyziky II, skripta PeF Plzeň, 40 stran, 1988, Plzeň.
  • Havel V.: Úloha o tautochroně, in Školská fyzika, r.5., č.4, s.8-10.
  • Havel V.: Určení magnetického momentu iontu pomocí elektronové paramagnetické rezonance, in Školská fyzika, r.5., mim.č.,s.28-29.
  • Havel V.: Kvazistatické snímání magnetizační křivky a hysterézní smyčky, in Školská fyzika, r.5., mim.č.,s.24-27.
  • Havel V.: Goosův-Hänchenův jev, in Školská fyzika, r.5., č., s.26.
  • Havel V.: Fyzikální jednotky a prvočísla, in Školská fyzika, r.5., č.4, s.11-12.
  • Havel V.: Experimentální určení momentu setrvačnosti koule, válce a kruhové desky, in Školská fyzika, r.5., mim.č. s.13-15.
  • Havel V.: Elektrokalorický jev, in Školská fyzika, r.5., č.4, s.29.
  • Havel V.: Edisonův jev, in Školská fyzika, r. 5., č.4, s.29.
  • Kepka J.: Úvod do obecné fyziky I., skripta PeF Plzeň, 220 stran, 1988, Plzeň.
  • Kepka J.: Tip na školní výlet, Školská fyzika, r.5, č.3, 4s.
  • Kepka J.: Fyzika v základní devítileté škole. Školská fyzika IV. r., č. 4, 1996/97, 1s.
  • Kepka J.: Úspěšnost žáků z ”přebraných” tříd základní školy ve fyzikální olympiádě. in Sborník z konference ”Fyzika v devítileté základní škole” – Rybník 1997. Praha 1988 3s.
  • Kepka J.: Gamabeta – souprava pro demonstraci záření gama a beta a způsobů ochrany před ionizujícím zářením. Školská fyzika, r.5. č.mimořádné, 2s.
  • Kepka J.: EMA – demonstrační stavebnice pro pokusy z elektřiny, magnetismu a elektroniky. Školská fyzika , r.5, č.mimořádné, 1s.
  • Kepka J.: Demonstrační pomůcky pro výuku fyziky na ZŠ a SŠ. Školská fyzika, r.5 č.mimořádné, 2s.
  • Kepka J., Randa M.: Celostátní kolo FO, Tábor 1998. Školská fyzika IV. r., č. 4, 1996/97, 8s.
  • Kepka J., Randa M.: Celostátní kolo fyzikální olympiády – Tábor 1998, in Matematika, fyzika, informatika, r. 8, 1998–99/1, s. 60–63.
  • Petřík J.: Zesilovače třídy A, Česká společnost elektroniků, 34 stran, 1998.
  • Petřík J.: Programovatelný inteligentní zdroj harmonických napětí, in Sdělovací technika 9/1998, str. 12-13.
  • Petřík J.: Harmonický syntezátor, in Matematika, fyzika, informatika, 2/1998, str.110-116.
  • Petřík J.: Zvuková karta jako generátor, spoluautor Pavel Zámečník, in Školská fyzika, r. 2,1998, str.33-38
  • Prokšová J.: Měření extinkce kapalin spektrálním fotometrem, in Školská fyzika, r. 6, 1998/ mimoř. č., s. 16–18.
  • Prokšová J.: Stavová rovnice a jednoduché termodynamické výpočty, in Školská fyzika, r. 6, 1998/3, s. 73–75.
  • Prokšová J.: Novinky z fyziky 2, in Školská fyzika, r. 6, 1998/3, s. 27–30.
  • Prokšová J.: Koeficient zaplnění krystalů, in Školská fyzika, r. 6, 1998/1, s. 76–80.
  • Prokšová J.: Novinky z fyziky 1, in Školská fyzika, r. 6 1998/1, s. 19–21.
  • Randa M., Mladá J., Podroužek L., Šolc M.: Přírodověda pro 5. ročník ZŠ, učebnice ZŠ, 1. vydání, SPN 1998, Praha.
  • Randa M.: Sluneční neutrina, in Školská fyzika, r. 5, 1998/mimořádné číslo, s. 3–7.
  • Randa M.: Astronomické novinky 12, in Školská fyzika, r. 5, 1998/3, s. 65–72.
  • Randa M.: Atletické rekordy ČR (spoluautor), in Školská fyzika, r. 5, 1998/3, s. 49–52.
  • Randa M.: Záludné otázky z astronomie, 6. sešit, in Školská fyzika, r. 5, 1998/2, s. 79.
  • Randa M.: Precese Země (A7), in Školská fyzika, r. 5, 1998/1, s. 86–91.
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku IV, in Školská fyzika, r. 5, 1998/1, s. 31.
  • Randa M.: Astronomické novinky 11, in Školská fyzika, r. 5, 1998/1, s. 21–29.
  • Randa M., Kepka J.: Celostátní kolo fyzikální olympiády – Tábor 1998, in Školská fyzika, r. 4, 1997/4, s. 63–69.
  • Randa M.: Záludné otázky z astronomie, 6. sešit. In Školská fyzika, r. 5, 1998/2, s. 79.
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku V, in Školská fyzika, r. 5, 1998/3, s. 37
  • Rauner K.: Aritmetické operace s elektrickými napětími, 4 str., in Školská fyzika V/3, Plzeň 1998.
  • Rauner K.: Televizní rozklad obrazu a několik pokusů s televizorem, 5 str., in Školská fyzika V/2, Plzeň 1998.
  • Rauner K.: Urychlovače nabitých částic, 6 str., in Školská fyzika V/I, Plzeň 1998.
  • Rauner K.: Pan Tompkins hraje v kostky, 5 str., in Školská fyzika V/I, Plzeň 1998.
  • Rauner K.: Demonstrationsversuche zur magnetischen Informationsaufzeichnung, in Wege in der Physikdidaktik, Band 4, s. 52-55, Palm Enke, Erlangen und Jena 1998.
  • Rauner K.: Schülversuche mit geziechneten Wiederstanden, in Wege in der Physikdidaktik, Band 4, s. 47-52, Palm Enke, Erlangen und Jena 1998.
  • Rauner K.: Přímá metoda měření rychlosti zvuku, přednáška na semináři s mezinárodní účastí Vysokoškolské experimenty z akustiky, kmitů a vlnění, 1999, Plzeň
  • Höfer G.: Der Einfluss deutscher Physiklehrbücher auf die tschechischen Physiklehrbücher im 19. Jahrhundert, in. Wege in der Physikdidaktik, Band 4. Palm und Enke Verlag, Erlangen 1998, 12 s.
  • Höfer G.: Převrat fyzikálního obrazu světa, in Školská fyzika, r. 4, 1998/4, 5 s.
  • Höfer G.: Historický vývoj zavádění praktických cvičení z fyziky na středních školách v Čechách. In. Aktuální problémy fyzikálního vzdělávání na střední škole: sborník příspěvků z konference. Olomouc: Jednota českých matematiků a fyziků, 1998. – S. 52-57pedP16096, pedPXK391.
  • Höfer G.: Vývoj výuky fyziky a učebnic fyziky na středních školách v Čechách v období 1918-1948, Monografie, 1. část, ZČU Plzeň, 1998, 220 s.
  • Höfer G.: Vývoj výuky fyziky a učebnic fyziky na středních školách v Čechách v období 1918-1948, Monografie, 2. část - poznámky, ZČU Plzeň, 1998, 192 s.

  1997

  • Havel V.: Geomagnetické pole II, in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 5
  • Havel V.: Decheneův jev, in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 10
  • Havel V.: Dellingerův jev, in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 10
  • Havel V.: Potenciál a intenzita elektrického pole, in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 70
  • Havel V.: Fyzické kyvadlo (B3), in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 88
  • Havel V.: Vyloučení odporu vzduchu při studiu volného pádu těles,In.Sb.:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky ,ZČU v Plzni, 2003
  • Prokšová, J.: Některé směry moderní optiky , in Sborník PeF v Plzni Fyzika X , 1997, PeF Plzeň, s.57–61.
  • Prokšová, J.: Nobelova cena za fyziku 1997, in Školská fyzika, r. 5, 1997/3, s. 7–11.
  • Prokšová, J.: Termodynamické výpočty v kruhovém ději, in Školská fyzika, r. 5, 1997/3, s. 77–81.
  • Prokšová, J.: Některé jevy nelineární a gradientní optiky, in Školská fyzika, r. 5, 1997/4, s. 25–28.
  • Prokšová, J.: Kritický stav a van der Waalsova rovnice, in Školská fyzika, r. 5, 1997/ 4, s. 80–85.
  • Prokšová J.: Některé směry moderní optiky, in Sborník PeF v Plzni Fyzika X, 1997, PeF Plzeň, s.57–61.
  • Kepka J.: „Kulatá“ výročí v roce 1997, in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 33.
  • Kepka, J.: Veletrh nápadů učitelů fyziky. Školská fyzika IV. r., č. 3, 1996/97, 2s
  • Kepka, J.: Fyzika v základní devítileté škole. Školská fyzika IV. r., č. 4, 1996/97, 1s.
  • Randa M.: Sonda Galileo, in Sborník PeF Plzeň Fyzika X , 1997, s. 61–74, Pedagogická fakulta Plzeň
  • Randa M.: Astronomické novinky 7, in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 21 – 28
  • Randa M.: Odporový (odporný) sen (E3), in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 48 – 54
  • Randa M.: Pohyb nabité částice v magnetickém poli, in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 79 – 82
  • Randa M.: Skákající prstenec trochu jinak, in Veletrh nápadů učitelů fyziky 2 (sborník z konference), 1997, s. 70, Pedagogická fakulta ZČU Plzeň
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku I, in Školská fyzika, r. 4, 1997/2, s. 17 – 18
  • Randa M.: Astronomické novinky 8, in Školská fyzika, r. 4, 1997/2, s. 25 – 30
  • Randa M.: Astronomické novinky 9, in Školská fyzika, r. 4, 1997/3, s. 15 – 20
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku II, in Školská fyzika, r. 4, 1997/3, s. 21 – 22
  • Randa M.: Astronomické novinky 10, in Školská fyzika, r. 4, 1997/4, s. 11 – 19
  • Randa M.: 150 nositelů Nobelovy ceny za fyziku III, in Školská fyzika, r. 4, 1997/4, s. 23 – 24
  • Randa M.: Riskujte v hodinách fyziky (spoluautor), in Školská fyzika, r. 4, 1997/4, s. 51 – 54
  • Randa M., Kepka J.: Celostátní kolo fyzikální olympiády – Tábor 1998, in Školská fyzika, r. 4, 1997/4, s. 63 – 69
  • Rauner K.: Kalašova fyzikální kouzla III, in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 16
  • Rauner K.: Dvojí zásah (B4), in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 92
  • Rauner K.: Elektronu je 100 let, in Školská fyzika, r. 4, 1997/2, s. 7
  • Rauner K.: Franckův–Hertzův pokus laboratorně i demonstračně, in Školská fyzika, r. 4, 1997/2, s. 11
  • Rauner K.: Kalašova fyzikální kouzla IV, in Školská fyzika, r. 4, 1997/2, s. 37
  • Rauner K.: Tlumené kmity mechanické soustavy, in Školská fyzika, r. 4, 1997/3, s. 81
  • Rauner K.: Riskujte v hodinách fyziky, in Školská fyzika, r. 4, 1997/4, s. 55, spoluautor M. Randa
  • Rauner K.: Síla působící mezi dvěma nabitými tělesy, in Školská fyzika, r. 4, 1997/4, s. 74
  • Rauner K.: Zpětná vazba v přírodě, životě, fyzice a elektronice zvláště, in sborník Fyzika X., s. 75-83, ZČU Plzeň 1997
  • Rauner K.: Balancování jako fyzikální problém, in sborník Fyzika X., s. 83-87, ZČU Plzeň 1997
  • Rauner K.: Rutherfordův rozptyl částic α, in Veletrh nápadů učitelů fyziky – sborník z konference, 1997, s. 71-73
  • Höfer G.: Kondenzátor (B2), in Školská fyzika, r. 4, 1997/1, s. 86
  • Höfer G.: Moment setrvačnosti a zákon zachování mechanické energie, in. Školská fyzika, r. 4, 1997/3, s. 73-77.
  • Höfer G.: Teorie elektřiny a české učebnice fyziky. In Fyzika X – sborník katedry obecné fyziky. ZČU v Plzni, 1997. ISBN 80-7043-213-6, s. 29-55.
  • Petřík J.: Tón a jeho některé fyzikální vlastnosti, in sborník Fyzika v devítileté základní škole, s.64 - 70, 1997

  1996

  • Havel V.: Bohmův - Aharonovův jev, in Školská fyzika, r. 3, 1996/2, s. 15–16
  • Havel V.: První Cimrmanův problém, in Školská fyzika, r. 3, 1996/2, s. 79–80
  • Havel V.: Cagniard de Tourův jev, in Školská fyzika, r. 3, 1996/3, s. 19
  • Havel V.: Comptonův jev, in Školská fyzika, r. 3, 1996/3, s.19
  • Havel V.: Řešení prvního Cimrmanova problému, in Školská fyzika, r. 3, 1996/3, s. 74
  • Havel V.: Geomagnetické pole I, in Školská fyzika, r. 3, 1996/4, s. 5
  • Havel V.: Corbinův jev, in Školská fyzika, r. 3, 1996/4, s. 38
  • Havel V.: Cotton - Moutonův jev, in Školská fyzika, r. 3, 1996/4, s. 38
  • Havel V.: Měření permeability vakua, in Školská fyzika, r. 3, 1996, s. 4
  • Havel V.: Měření plošné hustoty vázaného náboje na elektretu a výpočet velikosti vektoru polarizace, in Školská fyzika, r. 3, 1996, s. 6
  • Havel V.: Experimentální určení permitivity vakua měřením na elektrostatických vahách, in Školská fyzika, r. 3, 1996, s. 8
  • Havel V.: Závislost elektrické vodivosti slitin CuZn na složení, in Školská fyzika, r. 3, 1996, s. 10
  • Havel V.: Určení Planckovy konstanty pomocí svítivé diody, in Školská fyzika, r. 3, 1996, s. 12
  • Prokšová, J.: Úhlová disperze hranolu a šířka spektra, in Školská fyzika, r. 4, 1996/1, s. 75–79.
  • Prokšová, J.: Nobelova cena za fyziku 1996, in Školská fyzika, r. 4, 1996/2, s. 3–7.
  • Kepka J.: Modul měření (jako hlavní odborný poradce), Britannica Srience System, Phare, MŠMT, Praha 1996.
  • Kepka J.: Žákovský napájecí zdroj, Didaktik s.r.o. Rohatec u Hodonína, 1996, s. 4.
  • Kepka J.: Výkonový napájecí zdroj, Didaktik s.r.o. Rohatec u Hodonína, 1996, s. 4.
  • Kepka J.: Univerzální napájecí zdroj, Didaktik s.r.o. Rohatec u Hodonína, 1996, s. 4.
  • Kepka J.: Indukční elektrika, Didaktik s.r.o. Rohatec u Hodonína, 1996, s. 5.
  • Kepka J.: Van de Graafův generátor, Didaktik s.r.o. Rohatec u Hodonína, 1996, s. 5.
  • Kepka J.: Nové demonstrační pomůcky pro výuku fyziky na ZŠ a SŠ, in Školská fyzika, r. 3, 1996, s. 22.
  • Kepka J.: Doporučené okruhy učiva pro fyziku v 6.-9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií, in Školská fyzika, r. 3, 1996/3, s. 37.
  • Kepka J.: 38. ročník FO na ZŠ ve školním roce 1996/97, in Školská fyzika, r. 3, 1996/3, s. 37
  • Randa M.: Astronomické novinky 3, in Školská fyzika, r. 3, 1996/1, s. 21–28
  • Randa M.: Váleček na U-rampě, in Školská fyzika, r. 3, 1996/1, s. 63–64
  • Randa M.: Jednoduchá metoda výpočtu odporu rozvětveného obvodu, in Školská fyzika, r. 3, 1996/1, s. 65–66
  • Randa M.: Astronomické novinky 4, in Školská fyzika, r. 3, 1996/2, s. 23–24
  • Randa M.: Jak je to s plavající deskou? (E3), in Školská fyzika, r. 3, 1996/2, s. 29–30
  • Randa M.: Jaká je tloušťka lepenky?, in Školská fyzika, r. 3, 1996/2, s. 75
  • Randa M.: Astronomické novinky 5, in Školská fyzika, r. 3, 1996/3, s. 21 – 26
  • Randa M.: Celostátní kolo FO-Jihlava 1996, in Školská fyzika, r.3, 1996/3, s. 57 – 60
  • Randa M.: Astronomické novinky 6, in Školská fyzika, r. 3, 1996/4, s. 31 – 37
  • Rauner K.: Chce to ovšem pevné kšandy, in Školská fyzika, r. 3, 1996/1, s. 57­59
  • Rauner K.: Vliv plovoucích a neplovoucích těles na hydrostatický tlak, in Školská fyzika, r. 3, 1996/1, s. 67–68
  • Rauner K.: Tranzistor jako zesilovač napětí (B6), in Školská fyzika, r. 3, 1996/2, s. 57­58
  • Rauner K.: Proč se padající komíny lámou?, in Školská fyzika, r. 3, 1996/2, s. 73–74
  • Rauner K.: Kalašova fyzikální kouzla, in Školská fyzika r. 3, 1996/3, s. 12
  • Rauner K.: Kalašova fyzikální kouzla II, in Školská fyzika, r. 3, 1996/4, s. 4
  • Rauner K.: Plaveme v autobusu a na vodní kouli (A2), in Školská fyzika, r. 3, 1996/4, s. 77
  • Rauner K.: Ohyb a interference světla po odrazu na gramofonové desce (A6), in Školská fyzika, r. 3, 1996/4, s. 81
  • Rauner K.: Ohyb a interference světla po odrazu na gramofonové desce, in sborník PeF Plzeň Letní škola fyziky, 1996, s. 15
  • Rauner K.: Měření rychlosti světla, in sborník PeF Plzeň Letní škola fyziky, 1996, s. 19
  • Rauner K.: Několik demonstračních pokusů z magnetismu, in Veletrh nápadů učitelů fyziky–sborník z konference, 1996, s. 20–24
  • Rauner K.: Elektronika, skripta PeF Plzeň, 195 stran, 1996, ZČU Plzeň
  • Höfer G.: Pohyb v odporujícím prostředí, in Školská fyzika, r. 3, 1996/3, s. 65
  • Höfer G.: Vývoj výuky fyziky a učebnic fyziky na středních školách v Čechách do roku 1918, Monografie, ZČU Plzeň, 1996, 162 s.
  • Petřík J.: HIGH-END zesilovače třídy A. Kvalitativní přínos nebo mýtus, 1. teoretická část, in STEREO & VIDEO 2/1996, str. 74–79
  • Petřík J.: HIGH-END zesilovače třídy A. Kvalitativní přínos nebo mýtus, 2. realizační a srovnávací část, in STEREO & VIDEO 3/1996, str. 69–73
  • Petřík J.: Elektromechanické analogie, in Školská fyzika, r. 3, 1996, s. 21

  1995

  • Havel V.: Barnetův jev, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 13
  • Havel V.: Bauschingerův jev, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 14
  • Havel V.: Zobrazení soustavou dvou tenkých spojek, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 56–57
  • Havel V.: Příklad z relativistické mechaniky, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 62–64
  • Havel V.: O několika zajímavých vlastnostech elektromagnetického pole, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 81–82
  • Havel V.: Demonstrace a měření Curieovy teploty feromagnetik, in Matematika, fyz., informatika, r. 4, 1995/5, s. 218–223
  • Havel V.: Měření práce a výkonu ve školské fyzice I., in Školská fyzika, r. 2, 1995/2, s. 13–15
  • Havel V.: Becquerelův jev, in Školská fyzika, r. 2., 1995/2, s. 20
  • Havel V.: Benedicksův jev, in Školská fyzika, r. 2., 1995/2, s. 20
  • Havel V.: Měření práce a výkonu ve školské fyzice II., in Školská fyzika , r. 2, 1995/3, s. 17–21
  • Havel V.: Bridgmanův jev, in Školská fyzika, r. 2., 1995/3, s. 22
  • Havel V.: Bursteinův-Mossův jev, in Školská fyzika, r. 2., 1995/3, s. 22
  • Havel V.: Vzácný úkaz atmosférické optiky, in Školská fyzika, r. 2., 1995/3, s. 23
  • Havel V.: Fyzikální příklad se sportovní tématikou , in Školská fyzika, r. 2., 1995/3, s. 73–74
  • Havel V.: Elementární odvození rovnice brachystochrony, in Rozhledy mat.-fyz., r. 72, 1995/1, s. 20–24
  • Havel V.: Rekonstrukce magnetizační a hysterézní smyčky, in sborník PeF Plzeň Fyzika IX , s. 7–20, 1995
  • Havel V.: 90 let od zveřejnění Einsteinovy práce "Zur Elektrodynamik bewegter Körper, in Školská fyzika, r. 2., 1995/4, s. 11–12
  • Havel V.: Úloha o zahřívání plynu, in Školská fyzika, r. 2., 1995/4, s. 67–68
  • Havel V.: Speciální teorie relativity devadesátiletá, in Matem. fyzika informatika, roč. 5, 1995/2, s. 81–84
  • Havel V.: Měření práce a výkonu III, in Školská fyzika, r. 3, 1996/1, s. 9–10
  • Havel V.: Demonstrační mikroteslametr s rotující cívkou, in sborník z konference Fyzikální učební pomůcky, jejich tvorba a užití , s. 15–16, 1995, PeF Plzeň
  • Prokšová, J.: Carnotův cyklus, in Školská fyzika, 1995/1, s. 69–73.
  • Prokšová, J.: Některé aplikace kapalných krystalů, in Školská fyzika, r. 3, 1995/2, s. 19–21.
  • Kepka J.: „Kulatá“ výročí v roce 1996, in Školská fyzika, r. 3.,1995/2, s. 21–22.
  • Kepka J.: Sériové a paralelní spojování rezistorů, in Školská fyzika, r. 2., 1995/2, s. 23–26.
  • Kepka J.: Tepelná výměna, in Školská fyzika, r. 2.,1995/2, s. 21–22.
  • Kepka J.: Rovnoměrný pohyb, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 21–23.
  • Kepka J.: Jacob Robert Oppenheimer, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 45–47
  • Randa M.: Hillovy plochy, Lagrangeovy librační body, in Školská fyzika, r. 2, 1995/2, s. 69–70.
  • Randa M.: Kdo vyhrál sázku?, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 31–34
  • Randa M.: O Archimédovi, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 48–50
  • Randa M.: „Létající prstenec” aneb jak se řeší fyzikální úlohy metodou diferencování a integrování, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 53–55
  • Randa M.: Proč plave poleno naležato?, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 65–67
  • Randa M.: Řešíme dynamické úlohy o pohybu po kružnici, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 68–70
  • Randa M.: Z historie optiky, odraz a lom světla, in Školská fyzika, r. 2, 1995/2, s. 45–50
  • Randa M.: Astronomické novinky 1, in Školská fyzika, r. 2, 1995/3, s. 23–26
  • Randa M.: Celostátní kolo FO v Chebu, in Školská fyzika, r. 2, 1995/3, s. 81–84
  • Randa M.: Astronomické novinky 2, in Školská fyzika, r. 2, 1995/4, s. 19–22
  • Randa M.: Jak natočit plavající kládu? (A1), in Školská fyzika, r. 2, 1995/4, s. 57–59
  • Randa M.: Komety, in Sborník PeF Plzeň Fyzika IX , 1995, s. 73–86, Pedagogická fakulta Plzeň
  • Randa M.: Celostátní kolo FO v Chebu, in Matematika, fyzika, informatika 1995–96/1, s. 50–51
  • Rauner K.: Námořník vytahuje z vody válec, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 24
  • Rauner K.: Měříme hustotu kapalin nerovnoramennými váhami, in Školská fyzika, r. 2 , 1995/1, s. 25–26
  • Rauner K.: Pokusy k demonstraci magnetického záznamu informací, in Školská fyzika, r.2, 1995/1, s. 41–44
  • Rauner K.: Sklenice limonády se supertěžkým brčkem, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 59–61
  • Rauner K.: Přehled letopočtů používaných v posledních 3 stoletích, in Sborník Letní škola fyziky, 1994, s. 27–28, PeF Plzeň
  • Rauner K.: Jak si zapamatovat fyzikální konstanty a jiná čísla, in Školská fyzika, r. 2, 1995/2, s. 7–10
  • Rauner K.: Kolik vody se načerpá pumpou na zdvih?, in Školská fyzika, r. 2, 1995/2, s. 55–58
  • Rauner K.: Návrh stabilizovaného zdroje se Zenerovou diodou, in Školská fyzika, r. 2, 1995/2, s. 61–63
  • Rauner K.: Může člověk přežít zrychlení 10 000g?, in Školská fyzika, r. 2, 1995/3, s. 15–16
  • Rauner K.: Kdy byla celá země z radia?, in Školská fyzika, r. 2, 1995/3, s. 61–63
  • Rauner K.: Kam a kdy za světovými rekordy, in Školská fyzika, r. 2, 1995/4, s. 7–10
  • Rauner K.: Výkonová optimalizace fotodiody v hradlovém provozu, in Školská fyzika, r. 2, 1995/4, s. 60–63
  • Rauner K.: Kalendáře a letopočty používané v moderní době, In Sborník PeF v Plzni Fyzika IX, 14 stran, 1995, PF Plzeň
  • Rauner K.: Snímání rychlosti při demonstračních pokusech na mechanické dráze s využitím počítače, in sborník z konference Fyzikální učební pomůcky, jejich tvorba a užití, s. 37–40, 1995, PeF Plzeň
  • Höfer G.: Výkon a úlohy o pohybu, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 27–30
  • Höfer G.: Co je hydrostatické paradoxon, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 51–52
  • Höfer G.: Einsteinova horská dráha, in Školská fyzika, r. 2, 1995/1, s. 75–78
  • Höfer G.: Co tušil již Archimédes, in Školská fyzika, r. 2, 1995/2, s. 27–32
  • Höfer G.: Harmonické kmitání, in Školská fyzika, r. 2, 1995/2, s. 59–60
  • Höfer G.: Hustota, in Školská fyzika, r. 2, 1995/4, s. 39–44
  • Höfer G.: Není posvícení jako posvícení, in Školská fyzika, r. 2, 1995/4, s. 64–66
  • Höfer G.: Učební pomůcky ve starších českých učebnicích fyziky pro střední školy, in sborník z konference Fyzikální učební pomůcky, jejich tvorba a užití, s. 64–102, 1995, PeF Plzeň
  • Höfer G.: Didaktický seminář a didaktické praktikum jako prostředek zlepšování v profesní přípravě učitelů fyziky. In. Sborník PF JU ke konferenci "Didaktická technologie v profesní přípravě učitelů fyziky. České Budějovice 1995.
  • Petřík J.: Sériový rezonanční RLC obvod, in Školská fyzika, r.2, 1995/1, s. 58
  • Petřík J.: Složitější střídavé elektrické obvody – pásmové propusti, in Školská fyzika, r. 2, 1995/4, s. 73–78
  • Petřík J.: Inteligentní měření základních elektrických veličin počítačem, in sborník PeF ZČU v Plzni Fyzika IX, 20 stran, 1995, Plzeň
  • Petřík J.: Od žákovského voltmetru k virtuálním přístrojům, in sborník z konference Fyzikální učební pomůcky, jejich tvorba a užití, s. 27–36, 1995, PeF Plzeň

  1994

  • Havel V.: Určení Curieovy teploty feromagnetika, in sborník PeF Plzeň Letní škola fyziky , 1994
  • Havel V.: Experimentální stanovení Bohrova magnetonu, in sborník PeF Plzeň Letní škola fyziky , 1994
  • Havel V.: Kdo poprvé užil ve fyzice delta funkci?, in Pokroky matem., fyz. a astronomie, r. 39, 1994/3, s. 174
  • Havel V.: Řešení elektrických obvodů se spínači a žárovkami, in Školská fyzika, r. 1., 1994/2, s. 23–24
  • Havel V.: Úloha o nezatíženém transformátoru, in Školská fyzika, r. 1., 1994/2, s. 53–54
  • Havel V.: Hybnost v relativistické dynamice, in Školská fyzika, r. 1., 1994/2., s. 73–76
  • Havel V.: Pomůcka pro demonstraci beztížného stavu, in Matematika – fyzika – informmatika, roč. 3., 1994/3 , s. 160–161
  • Havel V.: Barkhausenův jev, in Školská fyzika, r. 1., 1994/3, s. 15–16
  • Havel V.: Jednoduchá demonstrace vířivých proudů a Lenzova principu, in Školská fyzika, r. 1., 1994/3, s. 60
  • Havel V.: Řešení elektrických obvodů se spínači a žárovkami, in Školská fyzika, r. 1., 1994/2, s. 23–24
  • Havel V.: Úloha o nezatíženém transformátoru, in Školská fyzika , r. 1., 1994/2, s. 53–54
  • Havel V.: Hybnost v relativistické dynamice, in Školská fyzika, r. 1., 1994/2., s. 73–76
  • Havel V.: Pomůcka pro demonstraci beztížného stavu, in Matematika – fyzika – informmatika, roč. 3., 1994, č.3, s. 160–161
  • Havel V.: Barkhausenův jev, in Školská fyzika, r. 1., 1994/3, s. 15–16
  • Havel V.: Jednoduchá demonstrace vířivých proudů a Lenzova principu, in Školská fyzika, r. 1., 1994/3, s. 60
  • Prokšová, J.: Vlastnosti a účinky ultrafialového záření, in Školská fyzika, r. 2, 1994/1, s. 79–81.
  • Prokšová, J.: Jak je to s přeludy aneb fata morgana a polární záře, in Školská fyzika, r. 2, 1994/2, s. 11–13.
  • Prokšová, J.: Určení některých parametrů krystalové mřížky, in Školská fyzika, 1994/2, s. 81–83.
  • Prokšová, J.: Soumrakové a halové jevy, in Školská fyzika, 1994/3, s. 33–35.
  • Kepka J.: Kalorimetrická rovnice, fázové přeměny, in Školská fyzika. r. 1., 1994/2., s. 20–22.
  • Kepka J.: Na začátku byl dynamit, in Školská fyzika, r. 1., 1994/3, s.19–20
  • Randa M., Mladá J., Podroužek L.: Metodická příručka k přírodovědě pro 4. ročník ZŠ a k jejímu pracovnímu sešitu, učebnice ZŠ, SPN 1994, Praha.
  • Randa M., Mladá J., Podroužek L.: Poznáváme přírodu a techniku. Přírodověda pro 4. ročník ZŠ, učebnice ZŠ, 2. vydání, SPN 1994, Praha
  • Randa M., Mladá J., Podroužek L.: Pracovní sešit k přírodovědě pro 4. ročník základní školy, učebnice ZŠ, SPN 1995, 2. vydání, Praha
  • Randa M.: Pohyb planet a pohádka o Koblížkovi, in Školská fyzika, r. 1, 1994/1, s. 27–29
  • Randa M.: Planety sluneční soustavy a jejich měsíce – přehled současných poznatků, in Školská fyzika, r. 1, 1994/1, s. 37–40
  • Randa M.: Některé problémy pohybu planet ve sluneční soustavě, in Školská fyzika, r. 1, 1994/1, s. 51–52
  • Randa M., Höfer G.: Hodinová dotace fyziky na některých středních školách, in Školská fyzika, r. 1, 1994/1, s. 67–68
  • Randa M.: Planetky, komety, meteoroidy – malá tělesa sluneční soustavy, in Školská fyzika, r. 1, 1994/2, s. 39–42
  • Randa M.: Zákony zachování při jaderných dějích, in Školská fyzika, r. 1, 1994/2, s. 45–48
  • Randa M.: Může Frantík přetáhnout Pepíka?, in Školská fyzika, r. 1, 1994/3, s. 49–50
  • Randa M., Rauner K.: Několik pokusů s Teslovým transformátorem, in Sborník Letní škola fyziky , 1994, s. 19–20, Pedagogická fakulta Plzeň
  • Rauner K.: Příklad na spojování rezistorů s různými odpory, in Školská fyzika , r. 1, 1994/2, s. 17–19
  • Rauner K.: Frontální pokusy s "kreslenými" rezistory, in Školská fyzika, r.1., 1994/2, s. 33–36
  • Rauner K.: Jaká je nejlepší srážka v automobilu?, in Školská fyzika, r. 1., 1994/2, s. 69–71
  • Rauner K.: Případ malé měňavky, in Školská fyzika, r. 1., 1994/2, s. 72
  • Rauner K.: Jak probíhá srážka automobilu?, in Školská fyzika, r. 1.,1994/3, s. 61–65
  • Rauner K.: Určení Rydbergovy konstanty spektrometrem, in Sborník Letní škola fyziky,1994, s.17–18, PeF Plzeň
  • Rauner K.: Několik pokusů s Teslovým transformátorem, in Sborník Letní škola fyziky, 1994, s. 19–20, PeF Plzeň
  • Rauner K.: Franckův-Hertzův pokus, in Sborník Letní škola fyziky,1994, s.1–3, PeF Plzeň
  • Höfer G.: Stabilita plovoucích těles, in Školská fyzika, r. 1, 1994/2, s. 27–28
  • Höfer G.: Některé úlohy o pohybu těles na pružině a na nakloněné rovině, in Školská fyzika, r. 1, 1994/2, s. 56–58
  • Höfer G.: Co je beztížný stav?, in Školská fyzika, r. 1, 1994/3, 73–74
  • Petřík J.: Méně obvyklé metody měření indukčností a kapacit, in Školská fyzika, r.1, 1994/2, s. 49–51
  • Petřík J.: Operační zesilovač, in Školská fyzika, r.1, 19942, s. 52
  • Petřík J.: Jak se používá měřící jednotka ADDA, in sborník Letní škola fyziky, s. 10, 1994
  • Petřík J.: Měření na operačním zesilovači, in sborník Letní škola fyziky, s. 11–14, 1994
  • Petřík J.: Měření na jednostupňovém tranzistorovém zesilovači, in sborník Letní škola fyziky, s. 15–16, 1994
  • Petřík J.: Měření voltampérové charakteristiky a její grafické zobrazení pomocí počítače s jednotkou ADDA, spoluautor Hofman, in Školská fyzika, r.2, 1994/1, s. 53-54
  • Petřík J.: Složitější aplikace Kirchhofových zákonů-transfigurace, in Školská fyzika, r.2, 1994/1, s. 64-65
  • Petřík J.: Určení velikosti indukčnosti nebo kapacity z časového průběhu přechodného děje, in Školská fyzika, r.2, 1994/1, s. 66-68

   1993

  • Havel V.: Kvantování magnetického toku v supravodivém prstenci a některé zajímavé důsledky, in Rozhledy matem. – fyz., r. 71, 1993/4, s. 175–178
  • Havel V.: Jak velké je magnetické pole uvnitř atomu ?, in Rozhledy matem–fyz., r. 71, 1993/3, s. 124–125
  • Havel V.: Selfkonzistentní metoda výpočtu demagnetizačního faktoru válce, in Sborník PeF v Plzni FYZIKA VIII , 1993, s. 9–14
  • Havel V.: Bezgradientní cívka a její užití, in Sborník PeF v Plzni FYZIKA VIII , 1993, s. 15–20
  • Havel V.: Mikroteslametr s Hallovou sondou a koncentrátorem, in Sborník PeF v Plzni FYZIKA VIII , 1993, s. 21–30
  • Havel V.: "Vážení" Měsíce, in Věda, technika a my, roč. XLVII, 1993/6, s. 10
  • Havel V.: Měření časových intervalů čítačem, in Školská fyzika, r. 1., 1993/1., s. 11–12
  • Havel V.: Příklady na výpočet práce a výkonu, in Školská fyzika, r. 1., 1993/1., s. 23–24
  • Havel V.: Odraz a rozptyl světla na vodní kapce , in Školská fyzika, r. 1., 1993/1 s. 48–50
  • Havel V.: Experimentální stanovení Avogadrovy konstanty, in Matem. fyz. informatika, r. 3, 1993/1., s. 32–35
  • Prokšová, J., Randa, M.: Sbírka úloh z fyziky IV ., skriptum PF ZČU, Plzeň 1993.
  • Prokšová, J.: Některé jevy atmosférické optiky, in Školská fyzika, r. 1, 1993/1, s. 65–67.
  • Prokšová, J.: Výpočet objemu elementární buňky, in Školská fyzika, r. 1, 1993/1, s. 53–57.
  • Prokšová, J.: Některé jevy atmosférické optiky II, in Školská fyzika, r. 1, 1993/2, s. 65–69.
  • Prokšová, J.: Zdánlivý a skutečný součinitel objemové roztažnosti kapalin, in Školská fyzika, r. 1, 1993/2, s. 55–56.
  • Prokšová J., Randa M.: Sbírka úloh z fyziky IV. Atomová a jaderná fyzika, VŠ skriptum, Pedagogická fakulta, Plzeň 1993.
  • Randa M.: Nové poznatky o sluneční soustavě, in Sborník PeF Plzeň Fyzika VIII, 1993, s. 65–78, Pedagogická fakulta Plzeň.
  • Randa M., Mladá J., Podroužek L.: Pracovní sešit k přírodovědě pro 4. ročník základní školy, učebnice ZŠ, SPN 1993, Praha.
  • Randa M., Mladá J., Podroužek L.: Poznáváme přírodu a techniku. Přírodověda pro 4. ročník ZŠ, učebnice ZŠ, Scientia, SPN 1993, Praha.
  • Rauner K.: Mechanická dráha s kontinuálním snímáním rychlosti, In Sborník PeF v Plzni Fyzika VIII, 6 stran, 1993, PF Plzeň
  • Rauner K.: Demonstrace průletu mikročástic štěrbinou, In Sborník PeF v Plzni Fyzika VIII, 2 strany, 1993, PF Plzeň
  • Rauner K.: Demonstrace vzniku kovalentní vazby molekuly vodíku, In Sborník PeF v Plzni Fyzika VIII, 6 stran, 1993, PF Plzeň
  • Rauner K.: Jak se změní hladina kapaliny, in Školská fyzika, r. 1.,1993/1, s. 5–10
  • Rauner K.: Vodní analogie elektrického proudu, in Školská fyzika, r. 1., 1993/1, s. 31–34
  • Rauner K.: Fyzikální princip výměníku tepla, in Školská fyzika, r. 1., 1993/1, s. 45–47
  • Höfer G.: Jan Amos Komenský a jeho Přehled fyziky, in sborník PeF Plzeň Fyzika VIII, s. 39–42, 1993, Plzeň
  • Höfer G.: Přehled učebnic fyziky používaných na českých středních školách, in sborník PeF Plzeň Fyzika VIII, s. 31–38, 1993, Plzeň
  • Höfer G.: Archimédův zákon a jeho aplikace, in Školská fyzika, r. 1, 1993/1, s. 25–26
  • Höfer G.: Měření teploty a teploměr, in Školská fyzika, r. 1, 1993/1, s. 35–36
  • Höfer G.: Řešení některých úloh ze statistiky, in Školská fyzika, r. 1, 1993/1, s. 57–58
  • Höfer G.: Určení vlnové délky světla, in Školská fyzika, r. 1, 1993/1, s. 64
  • Petřík J.: Měření elektrických veličin počítači PC XT/AT/386/486 a zobrazení jejich časových závislostí, in Matematika, fyzika, informatika 1993/3, str. 148–155
  • Petřík J.: Využití měřící jednotky ADDA k počítačům PC a dosud dostupných programů pro fyzikální experimenty na středních školách, in Fyzika VIII, sborník PeF v Plzni, 1993, s. 49–65
  • Petřík J.: Inteligentní měření elektrických veličin počítačem, in Školská fyzika, r.1, 1993/1, s. 13–16

  1992

  • Havel V.: Využití zpětného projektoru k demonstraci vlastností paramagnetik a diamagnetik, in Matem., fyz., informatika, roč. 1., 1992/4, s. 186–188
  • Havel V.: Jednoduchý mikroteslametr, in Matem., fyz., informatika, roč. 2., 1992/4, s. 29–33
  • Havel V.: Příspěvek k výkladu Van Vleckova paramagnetismu, in Sborník Matem., fyz. a didak. tech. , ZČU Plzeň, 1992, s. 45–49
  • Randa M.: Některé jednoduché aplikace systému FAMULUS, in Sborník Matematika, fyzika, výpočetní technika , 1992, s. 56–64, Pedagogická fakulta Plzeň
  • Rauner K., Havel V., Petřík J.: Fyzikální praktikum I., skripta PeF Plzeň, 64 stran ze 137, 1992, Plzeň
  • Petřík J.: Měření elektrických veličin počítači PC AT/XT, in Amatérské rádio 2/1992 řada B celé číslo, str. 40–70 + titulní a zadní strany
  • Petřík J.: Měřící jednotka k počítačům PC Amatérské rádio 4/1992 řada B, str. 157–158
  • Petřík J.: Měření elektrických veličin pomocí počítačů PC AT/XT, in Sborník matematika, fyzika, výpočetní a didaktická technika, str. 50–55, 1992

  1991

  • Havel V.: Elementární výklad základů relativistické elektrodynamiky, in Sborník PeF v Plzni FyzikaVII , Plzeň, 1991, s. 9–27
  • Havel V.: Optimální podmínky kalorimetrického měření měrné tepelné kapacity, in Sborník PeF v Plzni Fyzika VII , Plzeň 1991, s. 99-104
  • Havel V.: Měření magnetické indukce metodou absolutní, in Sborník PeF v Plzni, Fyzika VII, Plzeň, 1991, s. 105–108
  • Havel V.: Výpočet síly působící mezi tyčovým magnetem a slabě magnetickým tělesem, in Sborník PeF v Plzni, Fyzika VII, Plzeň, 1991, s. 109–111
  • Havel V., Rauner, K., Prokšová, J., Průcha, J.: Fyzikální praktikum II, skripta PeF Plzeň, 1991.
  • Randa M.: Vědecká kosmologie – její historie a současnost, in Sborník PeF Plzeň Fyzika VII , 1991, s. 63–80, Pedagogická fakulta Plzeň
  • Rauner K.: Demonstrace rozložení hustoty pravděpodobnosti výskytu elektronu v atomu vodíku, In Sborník PeF Fyzika II, 17 stran, 1991, PeF Plzeň
  • Höfer G.: Fyzikální podstata lidského hlasu, in sborník PeF Plzeň Fyzika VII, 1991, Plzeň
  • Petřík J.: Speciální periferní zařízení školních mikropočítačů, in Sborník PeF Plzeň Fyzika VII, str. 45–62, 1991

  1990

  • Havel V.: Jednoduchý přístroj pro měření měrné tepelné kapacity plynů, in Mat. a fyz. ve škole, roč. XX., 1990/9, s. 620–621
  • Havel V.: Řešení magnetických obvodů, in Rozhledy matem. fyz., roč. 69, 1990/3, s. 108–116, 141–142
  • Rauner K.: Elektronizace demonstračních pokusů ve fyzice, metodický list KPÚ Plzeň, 10 stran, 1989
  • Petřík J., Vrbík V.: Mikropočítač ve výuce fyziky na Pedagogické fakultě v Plzni, in Matematika a fyzika ve škole 1990/2, str. 119–123

  1989

  • Havel V.: Přístroj pro demonstraci Faradayova magnetooptického jevu, in Sborník PeF v Plzni Elektronika I , SPN Praha, 1989, s. 26–35
  • Havel V.: Modelování činnosti třífázového generátoru na školním analogovém počítači, in Sborník PeF v Plzni Elektronika I , SPN Praha, 1989, s. 48–51
  • Havel V.: Číslicový integrátor, in Sborník PeF v Plzni Elektronika I , SPN Praha, 1989, s. 35–48
  • Kepka J.: Elektronizace v přípravě budoucích učitelů fyziky, in Sborník z konference Elektronizace v přípravě budoucích učitelů, 5 stran, 1989, Plzeň.
  • Kepka J.: Elektronizace v přípravě budoucích učitelů fyziky, in Sborník z konference Elektronizace v přípravě budoucích učitelů, 5 stran, 1989, Plzeň
  • Kepka J.: Vědec světového jména (k 85.výročí narození J. R. Oppenheimera), in Pravda, 5 stran, 22.4.1989
  • Kepka J.: Cesta nadlidského úsilí (130 výročí narození P. Curie), in Pravda, 6 stran, 13.5.1989
  • Kepka J.: Legendární vědec (P. L. Kapica), in Pravda, 5 stran, 8.7.1989
  • Kepka J.: Počátek nového technického věku (170.výročí úmrtí Jamese Watta), in Pravda, 6 stran, 19.8.1989
  • Kepka J.: Od pivovaru k fyzice (Před 100 lety zemřel J. P. Joule), in Pravda, 6 stran, 7.10.1989
  • Rauner K.: Elektronické zpracování demonstračních pokusů ve výuce fyziky, in Sborník I. celostátní konference Elektronizace v přípravě budoucích učitelů, 6 stran, 1989, PeF Plzeň
  • Petřík J.: Výkonový zesilovač stavebnicové koncepce, in sborník Elektronika 1, str. 58–77, 1989
  • Petřík J.: Mikropočítač IQ 151 ve fyzikálním laboratorním a demonstračním experimentu, in sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí Elektronizace v přípravě budoucích učitelů, str. 77–83, 1989
  • Petřík J.: Jednotky styku mikropočítače IQ 151 s prostředím, in Informace 1989/2, str.19–23
  • Petřík J.: Jednotka styku mikropočítače s prostředním osazena dvanáctibitovým A/D převodníkem, in Informace 1989/4, str. 24–31
  • Petřík J.: Jednotka styku mikropočítače s prostředím – programové vybavení, in Informace 1989/4, str. 26–34
  • Petřík J.: Realizace osmibitového A/D a D/A převodníku využívající modul STAPER, in Informace 1989/5, str. 13–21
  • Petřík J.: Jednotka styku mikropočítače s prostředím – univerzální měřicí přístroj – jednostupňový tranzistorový zesilovač, in Informace 1989/6 a 7, str. 14–31
  • Petřík J.: Zkušenosti z provozu realizovaného zařírení a možnosti úpravy jednotky, in Informace, 1989/8, str. 5–13

  1988

  • Kepka J.: Elektronizace ve výchově a vzdělávání, in Sborník Elektronika I, 18 stran, 1988, Pedagogická fakulta v Plzni.
  • Kepka J.: Co John Bardeen netušil (k 80.výročí narození jednoho z vynálezců tranzistoru), in Pravda, 4 strany, 28.5.1988
  • Kepka J.: Život zasvětil vědě a boji za mír (ke 30.výročí úmrtí F.Piere Curie), in Pravda, 6 stran, 13.8.1988
  • Kepka J.: Na začátku byl dynamit (ke 155. výročí narození A. Nobela), in Pravda, 6 stran, 15.10.1988.
  • Kepka J.: Na začátku byla žába (ke 190. výročí úmrtí Luigi Galvaniho), in Pravda, 4 strany, 10.12.1988
  • Kepka J.: Úspěšnost žáků z ”přebraných” tříd základní školy ve fyzikální olympiádě. in Sborník z konference ”Fyzika v devítileté základní škole” – Rybník 1997. Praha 1988 3s
  • Havel V., Kepka, J.: Sbírka úloh z fyziky II, skripta PeF Plzeň, 1988.
  • Rauner K.: Pokusy s demonstrační stavebnicí, in.Sborník PeF Plzeň Elektronika I., 1988, PedF Plzeň, 56 stran
  • Rauner K., Barták F., Kašpar Z., Scharffová J.: Program pro práci s mládeží v elektronice a videotechnice, hlavní autor, ÚV Svazarmu, Praha 1988, 68 stran ze 100
  • Petřík J.: Jak posloucháme v Plzni – návrh a realizace sobwooferové aparatury v poslechové místnosti HIFI klubu Plzeň, in Informace 1988/2, str. 14–17

  1987

  • Havel V.: Výpočet hysterézních ztrát feromagnetika ze tří bodů hysterézní smyčky, in Elektrotechnický obzor, roč. 76, 1987/8
  • Havel V., Randa M.: Sbírka úloh z fyziky III., VŠ skriptum, Pedagogická fakulta, Plzeň 1987.
  • Kepka J.: Lomonosov 19. stol. (80. výročí úmrtí D.I Mendělejeva), in Pravda, 4 strany, 14. 2. 1987
  • Kepka J.: Nejslavnější žena století (k 120. výročí narození M. Curie-Sklodowské), in Pravda, 5 stran, 28. 11. 1987

  1986

  • Havel V.: Zobrazení hysterézní smyčky feromagnetika na školním osciloskopu, in Matem. a fyz. ve škole, roč. XVI., 1986/6, s. 407–409
  • Havel V.: Využití číslicového čítače-měřiče frekvence ve školské fyzice, in Sborník Dialogy 2 , Brno, 1986
  • Kepka J.: Plněním programu elektronizace k vyšší efektivnosti naší ekonomiky, 6 stran, 1986, Plzeň
  • Kepka J.: Vědec světového jména (k výročí narození Lomonosova), in Pravda, 4 strany, 22. 11. 1986
  • Rauner K.: Opticko-akustický majáček, in Informace 1986/2, 2 strany, 1986, ÚV Svazarmu, Praha
  • Rauner K.: Zájmové kroužky elektrotechnické, 56 stran, ÚDPM Praha 1986
  • Rauner K.: Výchovno–vzdelávací program pre záujmový útvar ELEKTROTECHNIK pre žiakov 6.–8. ročníku ZŠ, 52 stran, ÚDPM Bratislava 1986

  1985

  • Havel V.: Příspěvek k výkladu demagnetizačního faktoru, in Sborník PeF v Plzni Fyzika VI , SPN Praha, 1985, s. 15–32
  • Kepka J., Kameneckij S. E.: Obučenije fizike v ČSSR po novojsisteme srednego obrazovanija, in Fizika v škole, č.6, s. 74–76, 1985.
  • Kepka J., Havel V.: K životnímu jubileu Doc. RNDr. A. Špeldy, DrSc., in sborník PeF Plzeň Fyzika VI , 10 stran, 1985, Plzeň
  • Kepka J.: Vyučování fyzice v nové československé výchovně vzdělávací soustavě, in sborník PeF Plzeň Fyzika VI , 28 stran, 1985, Plzeň
  • Kepka J., Rauner K.:Triakový regulátor výkonu, in sborník PeF Plzeň Fyzika VI , 6 stran, 1985, Plzeň
  • Rauner K.: Indikace výkonu nízkofrekvenčního zesilovače, in Informace 1985/10, 2 strany, 1985, ÚV Svazarmu, Praha
  • Rauner K.: Zvukový hlídač teploty, in Informace 1985/10, 3 strany, 1985, ÚV Svazarmu, Praha
  • Rauner K.: Triakový regulátor výkonu, in Sborník PeF Plzeň Fyzika VI., 6 stran, 1985, SPN, Praha, spoluautor J. Kepka
  • Rauner K.: Demonstrační pokusy a frontální práce v kroužku elektroniky na základní škole, in Sborník PeF Plzeň Fyzika VI., 34 stran, 1985, SPN, Praha
  • Rauner K.: Nízkofrekvenční voltmetr s logaritmickou stupnicí, in Sborník PeF Plzeň Fyzika VI., 1985, 6 stran, SPN, Praha
  • Rauner K.: Akustický signalizátor překročení teploty, in Sborník PeF Plzeň Fyzika VI., 5 stran, 1985, SPN, Praha
  • Rauner K.: Hifiklub na Pedagogické fakultě v Plzni, in Amatérské radio, konstrukční příloha, 1 strana, 1985, Praha

  1984

  • Havel V.: Úvod do teorie elm. pole, skripta PeF Plzeň,1984
  • Rauner K.: Mikrovarhany, in Informace 1984/10, 6 stran, 1984, ÚV Svazarmu, Praha
  • Petřík J.: Zkoušeč tranzistorů NPN i PNP, diod, svítivých diod a zenerových diod zapájených v deskách s plošnými spoji, Amatérské rádio 1984/2, str.52–55 a titulní strana

  1983

  • Rauner K.: Mimovyučovací zájmová činnost ve fyzice, in Sborník PedF K mimovyučovací zájmové činnosti žáků ZŠ II., 8 stran, 1983, PeF Plzeň
  • Rauner K., Barták F., Kašpar Z.: Program práce oddílů mládeže ZO Svazarmu v elektroakustice a videotechnice, hlavní autor, ÚV Svazarmu Praha, 1983, 65 stran z 85
  • Petřík J.: Skleněný gramofon, in Technický magazín, str.63–64, 1983

  1982

  • Petřík J.: Vysoce kvalitní řídící zesilovač, in Informace 1982/2, str.21–35

  1981

  • Kepka J., Havel V., Kučera J., Rauner K.: Mimovyučovací činnost ve fyzice, in sborník PeF Plzeň K mimovyučovací činnosti II , 20 stran, 1981, Plzeň

  1980

  • Rauner K., Matásek K.: Základy elektroniky, skripta PeF Plzeň, 194 stran z 236 (hlavní autor), 1980, druhé vydání, Plzeň
  • Petřík J.: Předzesilovač pro přenosku s pohyblivým magnetem Technický týdeník, poslední strana, 1980

  1979

  • Havel V.: Základy teorie relativity, skripta PeF Plzeň, 1979
  • Petřík J.: Předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku, in Informace 1979/3, str.42–45

  1978

  • Rauner K., Matásek K.: Základy elektroniky, skripta PeF Plzeň, 194 stran z 236 (hlavní autor), 1978, Plzeň

  1977

  • Kepka, J., Iška, R.: Pomůcky z nabídky firmy Didaktik in Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 2. Plzeň 1977, 2s

  1976

  • Havel V., Rauner, K.: Vybrané laboratorní úlohy z fyziky, skripta PeF Plzeň, 1976.
  • Havel V., Kvapil, V., .Maříková, E.: K přípravě učitele na vyučování fyzice a k vybavení kabinetu na ZDŠ, in Sborník PeF v Plzni, SPN Praha, 1976.
  • Havel V., Kvapil, V., .Maříková, E., Kutný, P., Matásek, K., Rauner, K.: Sbírka úloh z fyziky pro I. až III. roč. PF, skripta PeF Plzeň, 1975.
  • Havel V.: Jednoduché odvození Lagrangeovy a Hamiltonovy funkce pro pohyb nabité částice v elektromagnetickém poli, in Sborník PeF v Plzni Fyzika V , SPN Praha, 1974, s .71–75
  • Havel V.: Použití statistického operátoru při výkladu magnetických vlastností paramagnetického plynu, in Sborník PeF v Plzni FyzikaV , SPN Praha, 1974, s. 76–92

  1973

  • Havel V., Rauner, K., Maříková, E.: Fyzikální praktikum, skripta PeF Plzeň, 1973.
  • Havel V.: Měření rychlosti střely metodou rotujících kotoučů, in Matematika a fyzika ve škole, roč. IV., 1973, č.2

  1972

  • Havel V.: Snímání hysterézní smyčky na APŠ, Sborník Analogové počítače ve výuce , Olomouc, 1972

  1967

  • Havel V.: Vektorové řešení několika úloh z nauky o magnetismu, in SborníkPeF v Plzni Fyzika IV , s. 5–15, SPN Praha, 1967
  • Havel V.: Elektrické pole, in Sborník Několik příspěvků k diferenciaci učiva z fyziky v 9.třídě ZDŠ , s. 3–8, KPÚ Plzeň, 1967

  1966

  • Havel V.: Několik pokusů k objasnění magnetických vlastností látek, in Fyzika ve škole, roč. IV., 1966, s. 252–255
  • Havel V.: Laboratorní cvičení z fyziky, skripta PeF Plzeň, 1966, spoluautoři A. Špelda, A. Terš, K. Bradlec
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...