logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky (konference s mezinárodní účastí, Srní 24.-26. dubna 2003)

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky (konference s mezinárodní účastí, Srní 24.-26. dubna 2003) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky (konference s mezinárodní účastí, Srní 24.-26. dubna 2003)

(konference s mezinárodní účastí, Srní 24.-26. dubna 2003)

Ve dnech 24.–26. dubna se v Hotelu Srní konaly dvě konference s mezinárodní účastí: konference věnovaná počátečnímu vyučování matematice „ Od činnosti k poznatku “ a konference o výuce fyziky s názvem „ Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky “. Předložený sborník zahrnuje příspěvky přednesené na konferenci fyziků a rozebírá tak stav výuky fyziky na počátku 21. století a naznačuje cesty, kterými by se výuka fyziky mohla v dalších letech ubírat. Příspěvky nejsou ve sborníku uspořádány tematicky, ale abecedně podle autorů. Konferenci uspořádala katedra obecné fyziky FPE ZČU v Plzni ve spolupráci s Ústavem fyziky Univerzity Erlangen pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni prof. Ing. Zdeňka Vostrackého, DrSc.

Jednání podtrhlo krásné prostředí Šumavy, v němž jednání probíhalo. Účastníci proto přivítali možnost seznámení s řekou Vydrou a technickými prostředky, kterými byl a stále je její dravý proud využíván pro výrobu elektrické energie. Úspěšný průběh konference umožnilo optimální prostředí, které měli účastníci zajištěno v Hotelu Srní.

Konference by nemohla proběhnout bez přispění sponzorů, kterým patří velký dík. Hlavním sponzorem byla elektrárenská společnost ČEZ, a.s., na úspěchu se dále podílela Jednota českých matematiků a fyziků, firma Didaktik, a. s., Hotel Srní, redakce časopisu Školská fyzika, a další.

V Plzni 31. 3. 2003 Doc. Dr. Ing. Karel Rauner


Fotky z konference