logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
  Rybnik

3. pracovní seminář fakult připravujících učitele fyziky

Rybník 22. – 24. 1. 1997

Pracoviště

Jméno

e-mail

MFF UK Praha

Svoboda Emanuel

svobodae@plk.mff.cuni.cz

 

Rojko Milan

mfkdf@plk.mff.cuni.cz

PF MU Brno

Janás Josef

janas@ped.muni.cz

 

Trna Josef

trna@ped.muni.cz

PF UHK Hradec Králové

Volf Ivo

Ivo.volf@vsp.cz

PřF UP Olomouc

Hrdý Jan

hrdy@prfnw.upol.cz

PřF OU Ostrava

Mechlová Erika

mechlova@oudec.osu.cz

PF JCU České Budějovice

Stach Vojtěch

stach@pf.jcu.cz

 

Blažek Josef

bla@pf.jcu.cz

 

Špulák František

spul@pf.jcu.cz

PF Liberec

Kopal Antonín

antonin.kopal@vslib.cz

FP ZČU v Plzni

Havel Václav

havel@kof.zcu.cz

 

Rauner Karel

rauner@kof.zcu.cz

 

Höfer Gerhard

hofer@kof.zcu.cz

 

Randa Miroslav

randa@kof.zcu.cz

 

Petřík Josef

petrik@kof.zcu.cz

 

Prokšová Jitka

proksova@kof.zcu.cz

 

Kepka Josef

kepka@kof.zcu.cz

 

Hronek Zdeněk

 

 

Ronovský Jaroslav

 

 

Vaněk Čestmír

vanek@kof.zcu.cz

 

Štychová Jitka

 

 

Bečvář Jan

 

 

Vladař Josef

 

FAV ZČU v Plzni

Slavík Jan

slavik@kfyy.zcu.cz

MFF UNI Bratislava

Pecho Alois

pecho@fmph.uniba.sk

PřF Bánská Bystrica

Krajčo Ján

krajco@fhpv.umb.sk

Gymnázium Cheb

Kočvara Jaroslav

 

Gymnázium Klatovy

Veselý Josef

 

ZŠ Palmovka Praha

Votruba Václav

 

 


 

 

Program semináře:


První část
Druhá část
Třetí část
Čtvrtá část
Pátá část