logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Letní škola fyziky 1999

Tradiční letní škola fyziky se uskutečnila od 1. července do 3. července 1999 v prostorách Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, Klatovská 51. Obsahem letní školy byly přednášky s následujícími tématy: fyzika a psychokinetika, harmonický syntezátor, sluneční soustava, entropie nejen z hlediska termodynamiky, historický vývoj výuky a učebnic fyziky v Čechách, jaký bude konec Slunce, konformní zobrazení a jeho použití při studiu dvousměrného proudění tekutin, energie pro každého, CCD-prvky a jejich použití, základní rovnice hydrodynamiky a jejich použití, sluneční neutrina, výuka fyziky v DZŠ, NŠ a Občanské škole. Součástí letní školy bylo seznámení s novinkami v dodávaných školních pomůckách firem Didaktik a Leybold a prodejní výstavka publikací Prométheus.

Další částí letní školy byly experimenty a školní pokusy s tématy: měření momentu setrvačnosti některých těles, měření rozložení tlaku na profilu křídla letadla, měření extinkce pomocí fotometru Spekol, měření poločasu rozpadu radonu, elektroakustické měření, kvazistatické snímání hysterézní smyčky, měření relativní permitivity pomocí Q-metru, soubor pokusů s dozimetrickou soustavou Gamabeta, Ema – demonstrační stavebnice pro pokusy z elektřiny a magnetismu, počítačové programy a videokazeta Energie pro každého, pokusy se soupravou počítačem podporovaných pokusů ISES, soubor pokusů s pomůckami firmy Didaktik a ukázka programu FAMULUS pro Windows 95.

Významné příspěvky:

  • Grün M.: Sluneční soustava
  • Havel V.: Základní rovnice hydrodynamiky a jejich použití
  • Höfer G.: Vývoj výuky fyziky v Čechách
  • Petřík J.: Harmonický syntezátor
  • Prokšová J.: Entropie nejen z hlediska termodynamiky
  • Randa M.: Jaký bude konec Slunce?
  • Randa M.: Slunční neutrina
  • Rauner K.: Fyzika a psychokinetika
  • Rauner K.: CCD-prvky a jejich použití

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...