logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Letní škola fyziky 2001

Ve dnech 2. až 4. července se konala již tradiční Letní škola fyziky pro učitele základních a středních škol i pro další zájemce. Akci, které se zúčastnilo 40 učitelů fyziky (včetně vysokoškolských) z celé republiky, připravila katedra obecné fyziky Fakulty pedagogické ve spolupráci s Ústavem dalšího vzdělávání ZČU.

Ve třech dopoledních blocích byly prosloveny přednášky zaměřené na nové poznatky ve fyzice (transurany, využití počítačů v akustice, metody vytváření silných magnetických polí, pokroky v jaderné energetice, nové objevy ve sluneční soustavě, kvantová gravitace) i na některé nové didaktické postupy (experimenty týkající se barevného vidění, rozměrová analýza). S krátkou informací o vyučování fyziky v Číně vystoupil doc. Kluiber s hostujícím čínským profesorem. Obě odpoledne byla věnována fyzikálním a školním experimentům. Účastníci se rozdělili na 6 skupin a postupně pocházeli jednotlivá pracoviště, na kterých ve věnovali 12 laboratorním a školským fyzikálním experimentům. Polovina pokusů byla věnována magnetismu (měření magnetického monetu železného elipsoidu, výpočet efektivního magnetického momentu atomu železa, Zeemanův jev, měření magnetické indukce číslicovým integrátorem, měření vzájemné indukčnosti vázaných obvodů, neobvyklé školské pokusy z magnetismu), 3 úlohy byly zaměřeny na jadernou fyziku (Wilsonova mlžná komora, zpětný rozptyl beta částic, pokusy s neutronovým zdrojem – aktivace india s měřením poločasu a ověřením průběhu účinného průřezu), 3 úlohy pak sloužily k seznámení učitelů s novými školními pomůckami a soupravami pomůcek.

Je potěšující, že na rozdíl od minulých let Letní škola fyziky překročila regionální rámec, více než třetina účastníků přijela ze vzdálenějších krajů (Karviná, Kyjov, Hradec Králové…). K hladkému průběhu přispělo i vydání zvláštního čísla časopisu Školská fyzika, které obsahovalo sylaby některých přednášek a návody k měření laboratorních úloh.

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...