logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

foto

odborný asistent


*1959

Působí na Pedagogické fakultě v Plzni od roku 1986

Odborné zaměření:

Astronomie, astrofyzika, atomová fyzika, řešení fyzikálních úloh, využití počítačů při výuce fyziky

Kvalifikace:

Vysokoškolské vzdělání:
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, učitelství matematiky a fyziky (1983).

Diplomová práce: Pokusy v elektrickém poli
Akademický titul:
RNDr. (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1983),
          Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2002).
Disertační práce: Začlenění astronomických poznatků do učebnic všech stupňů škol v českých zemích do roku 1945

Pedagogická činnost:

  • 1983-1987 Gymnázium Plzeň, Opavská
  • 1987-1991 13. a 14. základní škola Plzeň
  • 2008-2014 9. základní škola Plzeň
  • 2014- Masarykovo gymnázium Plzeň

Publikační činnost (výběrová charakteristika):

  • Učebnice a skripta: 35 (Spoluautor učebnic přírodovědy pro 4. a 5. třídu – astronomické a fyzikální části –, učebnic fyziky pro 6., 7., 8. a 9. třídu a VŠ skript)
  • Studie a články ve vědeckých a odborných časopisech a sbornících: 132 (časopisy Školská fyzika, Československý časopis pro fyziku, Matematika, fyzika a astronomie, Třetí pól, sborníky Pedagogické fakulty, sborníky z konferencí a další).
  • Monografie: 4
  • Přednášky na konferencích: 37 (ICPE, Medzinárodný seminár z dejín fyziky, Physik in der Grundschule, Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra, Tvorivý učiteľ fyziky, Fyzika, základ vzdelávania a vedy, DIDFYZ, Práce s talentovanou mládeží, Moderní trendy v přípravě učitelů, Pedagogický software, Veletrh nápadů učitelů fyziky a další).
  • Kompletní seznam publikací

Účast na grantech:

Významné aktivity mimo katedru:

Členství:

Další aktivity:


Osobní zájmy


Kontaktní adresa:

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...