logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
  foto

odborná asistentka


*1962

Působí na Pedagogické fakultě v Plzni od r. 1987

Odborné zaměření:

termodynamika, optika, fyzika pevných látek

Kvalifikace:

Vysokoškolské vzdělání:
MFF UK v Praze (1986).
Diplomová práce: Experimentální studium interakce mechanických a dielektrických jevů na kaučukovitých materiálech - flexoelektrický jev.
Akademický titul:
RNDr. (MFF UK v Praze, 1987).
Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2004). Disertační práce: Entropie na středoškolské úrovni.

Publikační činnost (výběrová charakteristika):

  • Učebnice a skripta: 11 (spoluautorka učebnic fyziky pro 6., 7. a 8 třídu a VŠ skript)
  • Studie a články ve vědeckých a odborných časopisech a sbornících: 44 článků (časopis Školská fyzika, sborníky z konferencí)
  • Vystoupení na konferencích: 19 vystoupení na konferenci s mezinárodní účastí
  • Kompletní seznam publikací

Účast na grantech a projektech:

Zahraniční pobyty:

  • Univerzita Erlangen, Německo (červen 2002) - 1 týden
  • Univerzita Erlangen, Německo (červen 2004) - 1 týden
  • Deutches Museum Mnichov (leden 2006) - 1 týden
  • Deutches Museum Mnichov (leden 2008) - 1 týden
  • Univerzita Erlangen, Německo (26.-29.1. 2009) - výukový program v rámci projektu Erasmus

Významné aktivity mimo katedru:


Kontaktní adresa:

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023