logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Dr. Ing. Josef Petřík

foto

odborný asistent


*1946

 Působí na Pedagogické fakultě v Plzni od r. 1984
 
 

Odborné zaměření:

akustika, elektroakustika, elektronika

Kvalifikace:

Vysokoškolské vzdělání:

Elektrotechnická fakulta VŠSE Plzeň (1971).

Akademický titul:
Ing. (VŠSE Plzeň, 1971)
Diplomová práce: Návrh demonstračního zařízení pro silové polovodičové obvody
Vědecká hodnost:
Dr. (FEL ZČU Plzeň, 1993)
Dizertační práce: Školní, počítači řízené inteligentní zařízení pro měření elektrických veličin a zobrazení jejich časových závislostí.

Publikační činnost (výběrová charakteristika):

  • Vysokoškolská učebnice: 1 (elektronika - digitální část), 
  • Skripta: 2 skripta (fyzikální praktikum)
  • Samostatné publikace: 1 zaměřená na elektroakustiku
  • Studie a články ve vědeckých a odborných časopisech a sbornících: 43 článků v časopisech (Sdělovací technika, Školská fyzika, Amatérské radio, sborníky KOF a konferencí, Informace UR Elektroniky, Stereo & Video, Video-hobby), 
  • Zlepšovací návrhy a průmyslové vzory: 8 zlepšovacích návrhů, 1 průmyslový vzor, 
  • Vystoupení na konferencích: 2 vystoupení na konferenci s mezinárodní účastí
  • Kompletní seznam publikací

Zahraniční pobyty:

  • Univerzita Štětín, Polsko (1991) - 1 týden

Významné aktivity mimo katedru:

  • člen České společnosti elektroniků
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...