logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
  foto

odborný asistent


*1950

Působí na Pedagogické fakultě v Plzni od r. 1974

Odborné zaměření:

didaktika fyziky, technika školních pokusů, dějiny fyziky

Kvalifikace:

Vysokoškolské vzdělání:
Pedagogická fakulta Plzeň (1974).
Diplomová práce: Socialistické vlastenectví ve výuce fyziky
Vědecká hodnost:
Kandidát pedagogických věd (1984), Moskevský státní pedagogický institut v Moskvě
Disertační práce: Výuka optiky na základní škole
Akademický titul:
PaedDr. (Pedagogická fakulta Plzeň, 1984).

Publikační činnost (výběrová charakteristika):

  • Učebnice a skripta: 3
  • Studie a články ve vědeckých a odborných časopisech a sbornících: 70 (Školská fyzika, sborníky, metodické pokyny)
  • Kompletní seznam publikací

Účast na grantech:

  • Rozšíření pedagogické praxe (řešitel) 2000 Projekt MŠMT
  • Zkvalitnění technického vybavení SPP (řešitel)2000 Projekt MŠMT
  • Rozšíření a zkvalitnění ped.praxe (řešitel) 2001 Projekt MŠMT
  • Rozšíření a zefektivnění ped.praxe studentů učitelství ZČU (řešitel) 2002 Projekt MŠMT)
  • Zvýšení efektivity a rozšíření pedagogické praxe (řešitel) 2004 Projekt MŠMT

Významné aktivity mimo katedru:

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023