logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
  foto

odborný asistent


*1943

Působí na Pedagogické fakultě v Plzni od r. 1989

Odborné zaměření:

Mechanika, teoretická mechanika, elektřina a magnetismus, akustika

Kvalifikace:

Vysokoškolské vzdělání:
Pedagogický institut Karlovy Vary (1964).
Diplomová práce: Kongruence
MFF UK Praha (1982)
Diplomová práce: rozšíření diplomové práce z r. 1964
Vědecká hodnost:
Kandidát fyzikálně - matematických věd v oboru teorie vyučování fyzice (1994), MFF UK Praha
Disertační práce: České učebnice fyziky na středních školách v Čechách do r. 1918
Akademický titul:
PaedDr. (PeF UK Praha, 1984).

Publikační činnost (výběrová charakteristika):

  • Učebnice a skripta: skriptum Didaktický seminář 1
  • Studie a články ve vědeckých a odborných časopisech a sbornících: 16 (časopis Školská fyzika, sborníky PF Plzeň, články ve sbornících z konferencí).

Významné aktivity mimo katedru:

  • člen krajského výboru JČMF
  • člen ústředního výboru FO

Publikační činnost (výběrová charakteristika):

 

 

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023