logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Studijní plán ZŠ 2003

Studijní plán ZŠ
Da - Přehled předmětů nabízených k vytvoření studijních plánů a návrh témat prací
Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni
Součást vysoké školy Fakulta pedagogická
Název studijního programu Učitelství pro 2. stupeň základní školy
Název studijního oboru Učitelství fyziky pro 2. stupeň základní školy
Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dopor. roč.
Převodníky fyzikálních veličin 2p + 2c zkouška p Doc. Rauner 1
Kosmologie ZŠ 1p + 1s zápočet p Dr. Randa 1
Využití počítačů ve fyzice 2 ZŠ 1s zápočet p   1
Didaktika fyziky 1 ZŠ 1p + 1s zkouška p Dr. Kepka 1
Didaktický seminář 1 ZŠ 1s zápočet p   1
Přednášky z moderní fyziky 4p zkouška p Doc. Havel 1
Užitá elektronika 2p + 2c zápočet p Doc. Rauner 1
Didaktický seminář 2 ZŠ 1s zápočet p   1
Didaktický seminář 4 ZŠ 1s zápočet p   1
Praktikum školních pokusů 2 ZŠ 3l zápočet p   1
Fyzika pevných látek 2p zkouška p Doc. Havel 2
Didaktický seminář 3 ZŠ 1s zápočet p   2
Praktikum školních pokusů 1 ZŠ 3l zápočet p   2
Didaktika fyziky 2 ZŠ 2p + 1s zkouška p Dr. Kepka 2
Diplomová práce 1 2s zápočet v   2
Diplomová práce 2   zápočet v   2
Astronomie a astrofyzika 2p + 1c zkouška v Doc. Šolc 1
Experiment. metody analýzy látek 3p + 2c zkouška v Prof. Fiala 1
Mechanika spojitých prostředí 2p + 1c zkouška v Dr. Höfer 1
Inženýrství pevných látek 3p + 2c zkouška v Prof. Fiala 1
Elektromagnetismus a optika 2p + 1c zkouška v Doc. Rusňák 1
Fyzika mikrosvěta 2p + 1c zkouška v Dr. Kuchta 1
Fyzika plazmatu 3p + 2c zkouška v Prof. Vlček 1
Fyz.-chem. zákl. mod. technologií 3p + 2c zkouška v doc. Ferdinand 1
Mechanika kontinua 3p + 2c zkouška v Prof. Rosenberg 1
Seminář z progr. fyz. technologií 2s zápočet v Prof. Vlček 2
Fyz.-chem. zákl. plazm. technol. 3p + 2c zkouška v Prof. Vlček 2
Model. tepel.procesů ve str. techn. 3p + 2c zkouška v Prof. Kuneš 2
Obecná teorie relativity 2p + 1c zkouška v Doc. Slavík 2
Elektr. a magn. vlastnosti pev. látek 1p + 1c zápočet v Doc. Havel 2
Pásová teorie 1p + 1c zápočet v Doc. Havel 2
Vybrané partie z moderní fyziky 2s zápočet v Doc. Havel 2
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...