logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Přehled předmětů magisterského studia SŠ

Astronomie a astrofyzika Doc. Šolc
Didaktický seminář 2 SŠ  
Didaktický seminář 3 SŠ
Didaktický seminář 4 SŠ  
Didaktika fyziky 1 Dr. Kepka
Didaktika fyziky 2 Dr. Kepka
Diplomová práce 1  
Diplomová práce 2  
Elektr. a magn. vlastnosti pev. látek Doc. Havel
Elektromagnetismus a optika Doc. Rusňák
Experiment. metody analýzy látek Prof. Fiala
Fyz.-chem. zákl. mod. technologií doc. Ferdinand
Fyz.-chem. zákl. plazm. technol. Prof. Vlček
Fyzika mikrosvěta Dr. Kuchta
Fyzika pevných látek Doc. Slavík
Fyzika plazmatu Prof. Vlček
Inženýrství pevných látek Prof. Fiala
Kvantová teorie Doc. Slavík
Mechanika kontinua Prof. Rosenberg
Mechanika spojitých prostředí Dr. Höfer
Model. tepel.procesů ve str. techn. Prof. Kuneš
Obecná teorie relativity Doc. Slavík
Pásová teorie Doc. Havel
Praktikum školních pokusů 1  
Praktikum školních pokusů 2  
Seminář z progr. fyz. technologií Prof. Vlček
Statistická fyzika a termika Doc. Rauner
Teoretická mechanika Doc. Slavík
Teorie pole a STR Doc. Havel
Vybrané partie z moderní fyziky Doc. Havel
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...