logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Přednášející v HPP

Jan Ferdinand Doc., CSc.
Jaroslav Fiala Prof., RNDr., CSc.
Václav Havel Doc. PaedDr. CSc
Zdeněk Hlaváč Doc., RNDr., CSc.
Gerhard Höfer PaedDr. CSc.
Josef Kepka PaedDr. CSc.
Radomír Kuchta RNDr.
Josef Kuneš Prof., Ing., DrSc.
Josef Petřík Dr. Ing.
Jitka Prokšová RNDr.
Miroslav Randa RNDr., Ph.D.
Karel Rauner Doc. Dr. Ing.
Josef Rosenberg Prof. Ing., DrSc.
Karel Rusňák RNDr., CSc.
Jan Slavík Doc., RNDr., CSc.
Libor Šmíd Ing.
Jaroslav Vlček Prof., RNDr., CSc.
Olga Tůmová Doc. Ing. CSc.
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...