logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Studijní plán

Studijní plán DR
Da - Přehled předmětů nabízených k vytvoření studijních plánů a návrh témat prací
Vysoká škola Západočeká univerzita v Plzni
Součást vysoké školy Fakulta pedagogická
Název studijního programu Specializace v pedagogice
Název studijního oboru Teorie vzdělávání ve fyzice
Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dopor. roč.
Současný stav nauky o magnetismu a magnetických vlastnostech látek se zřetelem na školskou fyziku 15 hod. zkouška obor. před. Doc. Havel  
Měřicí převodníky fyzikálních veličin 30 hod. zkouška aplil. zákl. Doc. Rauner  
Použití modelů ve vyučování fyziky 10 hod. zkouška obor. před. Doc. Rauner  
Pokroky v moderní fyzice 20 hod. zkouška teor. zákl. Prof. Vlček  
Počítačová podpora výuky fyziky 30 hod. zkouška aplil. zákl. Doc. Havel  
Moderní poznatky astronomie 26 hod. zkouška obor. před. RNDr. Randa  
Impulzy věd o výchově pro změnu školy a pojetí učitelské profese 15 hod. zkouška teor. zákl. Prof. Helus  
Mechanika kontinua 15 hod. zkouška aplil. zákl. Prof. Rosenberg  
Termodynamika živých a chemických systémů 15 hod. zkouška obor. před. RNDr. Holeček  
Termodynamika nevratných procesů 30 hod. zkouška obor. před. RNDr. Holeček  
Filosofie fyziky 15 hod. zkouška teor. zákl. Doc. Slavík  
Experimenty ve fyzice a jejím vyučování 26 hod. zápočet aplil. zákl. Doc. Havel  
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...