logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  Administrace

 

Návrh na složení oborové rady

Oborová rada

Návrh společné (republikové) oborové rady doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice, na kterém se podílejí:

-         Pedagogická fakulty Univerzity Hradec Králové,

-         Přírodovědecká fakulty Ostravské univerzity v Ostravě,

-         Fakulty pedagogická Západočeské univerzity v Plzni.

Na každé fakultě vznikne samostatné pracoviště s vlastní oborovou radou, celkové studium bude koordinováno a kontrolováno společnou oborovou radou doktorského studijního programu.

Členové společné oborové rady z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni:

-         Doc. PaedDr. Václav Havel, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická , obor didaktika fyziky

-         Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, katedra pedagogiky, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra pedagogické a školní psychologie, obor pedagogická psychologie

-          Prof. Jiří Kotásek, CSc., Universita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor pedagogika

-         Doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc., Technická univerzita Liberec, Fakulta pedagogická, katedra fyziky, obor obecná a matematická fyzika

-         Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, katedra obecné fyziky, obor teorie vyučování fyziky

-         Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc., Universita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, katedra didaktiky fyziky, obor teorie didaktiky fyziky

-         Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra fyziky, obor aplikovaná fyzika

Členové společné oborové rady z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě:

-         Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., Přírodovědecká fakulta OU, Katedra fyziky, obor Teória vyučovania prírodovedných predmetov a odborných predmetov, špecializácia fyzika

-         Doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc., Přírodovědecká fakulta OU, Katedra fyziky, obor aplikovaná fyzika

-         Doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., Přírodovědecká fakulta OU, Katedra fyziky, obor aplikovaná fyzika

-         Doc. PhDr. Milena Kurelová, CSc., Pedagogická fakulta OU, Katedra pedagogiky, obor pedagogika

-         Doc. PhDr. Karel Paulík, CSc., Filozofická fakulta OU, Katedra psychologie a sociální práce, obor psychologie

-         Prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc., Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU v Ostravě, Institut fyziky, obor aplikovaná fyzika

-         Prof. Dr. hab. Marian Glowacki, Wysza szkola pedagogiczna w Czestochowe, Polsko, didaktika fyziky

Členové společné oborové rady z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové:

-         RNDr. Pavel Heřman, Ph.D., Pedagogická fakulta UHK, Katedra fyziky a informatiky, obor teoretická fyzika

-         Doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc., Pedagogická fakulta UHK, Katedra fyziky a informatiky, obor teorie vyučování fyzice

-         Doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc., Pedagogická fakulta UHK, Katedra fyziky a informatiky, obor didaktické technologie

-         Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Půlpán, CSc., Pedagogická fakulta UHK, Katedra Matematiky a informatiky, obor didaktika matematiky

-         Prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc., Pedagogická fakulta UHK, Katedra fyziky a informatiky, obor teoretická fyzika

-         Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., Pedagogická fakulta UHK, Katedra fyziky a informatiky, obor teorie vyučování fyzice

-         Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc., Pedagogická fakulta UHK, Katedra fyziky a informatiky, obor fyzika

Externí členové společné oborové rady:

-         Prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., Fakulta prírodných vied Žilinské univerzity, katedra fyziky, obor technická fyzika

-         Prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, obor pedagogika

-         Prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko, obor Teória vyučovania prírodovedných predmetov a odborných predmetov, špecializácia fyzika

-         Prof. Dr. Werner Schneider, Universität Erlangen-Nürnberg, Physikalisches Institut Erlangen, obor didaktika fyziky

Oborová rada Teorie vzdělávání na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni bude pracovat ve složení:

-         Doc. PaedDr. Václav Havel, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická , obor didaktika fyziky

-         Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni, obor pedagogická psychologie

-         Doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc., Technická univerzita Liberec, Fakulta pedagogická, katedra fyziky, obor obecná a matematická fyzika

-         Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, katedra obecné fyziky, obor teorie vyučování fyziky

-         Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra fyziky, obor aplikovaná fyzika

-         Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc., Universita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, katedra didaktiky fyziky, obor teorie didaktiky fyziky

-         Prof. Dr. Werner Schneider, Universität Erlangen-Nürnberg, Physikalisches Institut Erlangen, obor didaktika fyziky

-         Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra fyziky, obor aplikovaná fyzika

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 1. 1. 1970   sestavil...